Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Orust

Ny sträckning av väg mellan Varekil-Säckebäck
Förslaget omfattar en sträcka på cirka 3,3 km ny väg och 4 km gång- och cykelväg. Vägen kommer att utformas som en tvåfältsväg med bredden 8 meter.

Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av 14 friliggande småhus och 17 par- och radhuslägenheter. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av fibernät, Gullholmen fiber ekonomisk förening
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av brygga i Ellös
Anläggande av flytbrygga tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av enbostadshus i Ellös
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och förråd.

Renovering av ångbåtsbryggan i Edshultshall
Avser rivning och återuppbyggnad av ca 80 m lång brygga.

Containerbaserat reservelkraftverk i Orust kommun
Avser leverans, installation samt idrifttagning av komplett containerbaserat reservelkraftaggregat med integrerad bränsleförrådstank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: