Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Orust

Ny- och ombyggnader i Henåns centrum
Ev biograf, simhall mm. Ny detaljplan krävs.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lavön, Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Detaljplanen medger en byggrätt om ca 3400 kvm. Störta byggnadsarean är 950 kvm med maximal byggnadshöjd om 5 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny gc-väg längs väg 160 på Orust
Ca 500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Nybyggnad av industrilokal på Orust
Projektet avser 12 industritomter.

Utbyggnad av fibernät, Gullholmen fiber ekonomisk förening
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av brygga i Ellös
Anläggande av flytbrygga tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av bastu i Ellös
Nybyggnad av bastu (ersättningsbyggnad).

Nybyggnad av enbostadshus i Ellös
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och förråd.

Nybyggnad av förråd i Ellös
Nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: