Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Orust

Nybyggnad av hotell och konferensgård i Mollösund
Ny detaljplan krävs.

Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.

Nybyggnad av enbostadshus i Henån, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 13 fristående hus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av kontor mm i Orust
Planer finns på nybyggnad av kontor, industrihus, förråd samt bostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.

Utbyggnad av fibernät, Gullholmen fiber ekonomisk förening
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av brygga i Ellös
Anläggande av flytbrygga tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av transformatorstation i Ellös
Nybyggnad av 2 st transformatorkiosker.

Nybyggnad av telestation i Ellös
Nybyggnad av nodhus.

Renovering av ångbåtsbryggan i Edshultshall
Avser rivning och återuppbyggnad av ca 80 m lång brygga.

Containerbaserat reservelkraftverk i Orust kommun
Avser leverans, installation samt idrifttagning av komplett containerbaserat reservelkraftaggregat med integrerad bränsleförrådstank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: