Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Öckerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
VA-utbyggnad på Öckerö
Projektet avser anläggningsarbeten av va-, opto- och elledningar i befintliga gator, gångstig och naturmark. VA-ledningar ca 2500 meter konventionell schakt. VA-ledningar ca 455 meter schaktfri. El- och opto-ledningar på delar av sträckorna. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av toalettbyggnad på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av toalettbyggnad innehållande tre toaletter och ett förråd.
Nybyggnad av räddningscentral i Öckerö
Bygglov nybyggnad sjöräddningsstation och förråd, tidsbegränsat.
Nybyggnad av transformatorstation i Öckerö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Bygglov nybyggnad industrilokaler flytt av stängsel, tidsbegränsat fem år.
Nybyggnad av sjöbod i Öckerö
Bygglov nybyggnad sjöbodar.
Nybyggnad av skola i Öckerö
Bygglov uppförande skolmoduler.
Nybyggnad av vårdhem i Öckerö
Bygglov nybyggnad vårdlokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: