Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Öckerö

Nybyggnad av övningshall på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av bassäng 16 meter, lektionssalar mm. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av vårdcentral i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av en vårdcentral. Leverantör av trappor: Bürkle, Polen. Solavskärmning: AB Lindhs Rollo Persienner och Markiser, Box 65, 431 21 Mölndal, Johan Lindh tel 031-408750.

Ny gc-bana längs väg 155 på Hönö

Ny kajvägg på Öckerö
Projektet avser rivning och uppförande av ny kajvägg.

Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Bygglov nybyggnad industri.

Nybyggnad av telestation i Öckerö
Bygglov nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av förråd i Öckerö
Bygglov uppförande.

Nybyggnad av enbostadshus i Öckerö
Marklov nybyggnad enbostadshus.

Nya reservkraftanläggningar vid avloppspumpstationer, Öckerö kommun
Avser inköp av tre stycken reservkraftsanläggningar, Hönö, Hö1,2, Snipevägen, Björkö, B2, Kaveldunsvägen och Björkö, TTR, Skarviskvägen.

Uppställning av peronalbod i Öckerö
Projektet avser uppställning av mindre personalbyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: