Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Öckerö

Nybyggnad av bostäder, butiker, kontor mm på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 330 lägenheter, ca 8000 kvm verksamhetslokaler, hotell, en ny gästhamn mm. Projektet kommer att delas upp i etapper och byggnationen kommer att pågå under flera år.

Nybyggnad av hotell, konferens och spa på Öckerö
Projektet är under utredning.

VA-utbyggnad på Öckerö
Projektet avser anläggningsarbeten av va-, opto- och elledningar i befintliga gator, gångstig och naturmark. VA-ledningar ca 2500 meter konventionell schakt. VA-ledningar ca 455 meter schaktfri. El- och opto-ledningar på delar av sträckorna.

Nybyggnad av gruppbostad i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.

Ny gc-bana längs väg 155 på Hönö
Ca 600 meter lång, bredd 3 meter.

Nybyggnad av väderskydd vid Burö färjeläge, Hälsö

Nybyggnad av telestation i Öckerö
Bygglov nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av enbostadshus i Öckerö
Marklov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Öckerö
Nybyggnad av parkeringsplats vid affärslokaler.

Uppställning av peronalbod i Öckerö
Projektet avser uppställning av mindre personalbyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: