Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Öckerö

Nybyggnad av övningshall på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av bassäng 16 meter, lektionssalar mm. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av enfamiljshus och ombyggnad till lägenheter i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 5 villor och ombyggnation av gamla skolan till 4 lägenheter. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av gruppbostad i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.

VA-utbyggnad på Öckerö
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ny kajvägg på Öckerö
Projektet avser rivning och uppförande av ny kajvägg.

Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Bygglov nybyggnad industri.

Nybyggnad av telestation i Öckerö
Bygglov nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av enbostadshus i Öckerö
Marklov nybyggnad enbostadshus.

Nya reservkraftanläggningar vid avloppspumpstationer, Öckerö kommun
Avser inköp av tre stycken reservkraftsanläggningar, Hönö, Hö1,2, Snipevägen, Björkö, B2, Kaveldunsvägen och Björkö, TTR, Skarviskvägen.

Uppställning av peronalbod i Öckerö
Projektet avser uppställning av mindre personalbyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: