Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Öckerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 45-50 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
VA-utbyggnad på Öckerö
Projektet avser anläggningsarbeten av va-, opto- och elledningar i befintliga gator, gångstig och naturmark. VA-ledningar ca 2500 meter konventionell schakt. VA-ledningar ca 455 meter schaktfri. El- och opto-ledningar på delar av sträckorna. Byggstart tidigast december 2017.
Ny gc-bana längs väg 155 på Hönö
Ca 600 meter lång, bredd 3 meter.
Nybyggnad av skärmtak i Öckerö
Bygglov nybyggnad väderskydd västtrafik.
Nybyggnad av parkeringsplats i Öckerö
Nybyggnad av parkeringsplats vid affärslokaler.
Uppställning av peronalbod i Öckerö
Projektet avser uppställning av mindre personalbyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: