Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Munkedal

Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och bensinstation i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus, restaurang och bensinstation på Saltkällan 1:3 och del av Saltkällan Säteri 1:2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.

Nybyggnad av seniorvillor i Munkedal
Avser nybyggnad av seniorvillor. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av vattenreservoar i Hensbacka

Nybyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledning.

Nybyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledning.

Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager.

Nybyggnad av gata vid bostadsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gata i bostadsområde. Upptaget i investeringsbudget.

Nybyggnad av fritidshus i Munkedal
Bygglov för nybyggnad av fritidshus (hus 15) bta 155,25m².

Nybyggnad av förskola i Munkedal
Tidsbegränsat bygglov för modul på förskola 4:33, 1:84, 4:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: