Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Munkedal

Nybyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 2-8 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2019.
Anläggande av gc-väg i Munkedal
Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2017-2019. Drivs i samarbete med Trafikverket.
Nybyggnad av växthus i Munkedal
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av förråd i Munkedal
Nybyggnad komplementbyggnad/miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Munkedal
Nybyggnada av teknikbodar Munkedal 1:2, 1:3, Stale 3:4, Hoga 1:4, Bråland 3:1,.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Nybyggnad / tillbyggnad av flerbostadshus (ny bya 209). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Munkedal
Nybyggnad av teknikbod/nätstationer Nedre Lycke 2:9, 2:59, Skaveröd 1:7.
Nybyggnad av telestation i Munkedal
Nybyggnad av teknikbodar Foss-Hede 1:59, Foss 10:207, Håby-Torp 1:9 Björid 1:13, Munkedal 1:60, 1:79, Öbbön 1:45, Foss-Hult 1:2, Stale 4:146.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorastation.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstationer Holma 2:1, 1:7, 1:6, Orreberg 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstationer Långön 1:13, 4:1, Hogane 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstationer Stora Håveröd 1:1, Bärfendals-Vattneröd 1:1.
Nybyggnad av toalett i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av toalett. Upptaget i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: