Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mölndal

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 145 lägenheter, bostadsrättslägenheter, seniorlägenheter och ungdomslägenheter (så kallade Steg Ett lägenheter) i flerbostadshus med 8 våningar som byggs på parkeringsdäck.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 76 enbostadshus. Grunden blir platta på mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.

Nybyggnad av kontor och lager i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter. Byggstart tidigast 2017/2018.

Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall. Byggstart tidigast mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningshotell med 200-250 rum. Byggstart tidigast mars 2017.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex).

Nybyggnad av lastbilscenter i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av lastbilscenter med service, reparationsverksamhet och kontor i delvis 2 plan samt asfaltytor (ca 11000 kvm).

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bilhall med delvis två plan. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler/lager i två våningar.

Nybyggnad av sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av fullstor idrottshall inklusive mindre läktare.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor, verkstad och hall. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhetslokal och nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn motsvarande 6-7 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 90 barn motsvarande 5 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete hösten 2016. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata.

Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till bostadsområde.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.

Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Total sträcka ca 1400 meter varav 950 meter utförs med styrd borrning och 450 meter läggs i öppen schakt. I entreprenaden ingår även ny pumpstation.

Exploatering av område i Lindome

Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
I projektet ingår även ett busstopp i området. Projektet avhängigt om kommunen övertar vägen av vägföreningen. Byggstatt tidigast maj 2017.

Nybyggnad av näridrottsplats i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Exploatering för nya bostäder i Kållered

Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator för 15-20 stycke tomter. Byggstart tidigast april/maj 2017.

Ny gc-väg längs väg 503 i Lindome
Avser sträckan mellan Dammets byväg och Torredsvägen.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri,bygghandel. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.

Ny deponigasansläggning på Kikås i Mölndal
Projektet avser deponigasanläggning omfattande gasstation med pumpar, gasanalys och fackla. Anläggningen ska även omfatta byggnation av fyra gasbrunnar samt ledningar för uppsamling av gas från dessa samt befintliga brunnar på anläggningen till stationen. Byggstart tidigast hösten 2017.

Fiberbaserat stadsnät (svartfiber) i Mölndal
Projektet avser fiberbaserad stadsnät (svartfiber). Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av gång- och cykelväg mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 230 meter längs med Ekåsvägen. På delar av sträckan ska befintlig överbyggnad rustas upp och förses med dränering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 6 lägenheter.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus (brf mariedahl) 116 lgh.

Nybyggnad av tvättinrättning i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga.

Nybyggnad av mast i Mölndal
Nybyggnad av mast, 52 flaggstänger.

Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av mur.

Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av nätstation (pixbovägen 37-39) Kikås 1:93.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av p-plats i två plan (ga2).

Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation (torkelsbohög norra) Torkelsbohög 1:28.

Nybyggnad av parhus i Mölndal
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av väderskydd (hållplats kryptongatan).

Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplats samt stödmur (kvarnbyterrassen 4:2).

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplats.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av p-platser.

Nybyggnad av mur i Mölndal
Marklov, stödmurar nr. 1-6.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, p-platser.

Nybyggnad av telestation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, teknikskåp för fiber.

Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, väderskydd.

Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad för utslagsplatser.

Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd.

Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, cykelgarage.

Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, garage

Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för byggbodar, t o m 2021-11-30.

Nybyggnad av kiosk i Mölndal
Tidsbegränsat lov för kiosk.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov för parkeringar.

Nybyggnad av förskola i Mölndal
Tidsbegränsat lov för paviljonger.

Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov för tält.

Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2018-12-31, paviljonger.

Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering, skylt.

Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, pmh-hall.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, p-platser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: