Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mölndal

Nybyggnad av flerbostadshus i Forsåker, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 300-400 lägenheter i flerbostadshus som kommer att indelas i etapper. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Detaljplanearbete pågår. Planerat projekt efter etapp 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 230 lägenheter där 80 lägenheter är hyresrätter och resterande är bostadsrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder vid Lackarebäcksmotet i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i smarta modulbostäder. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningshotell med 200-250 rum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i två lamellhus med 4-9 våningar. Pålningsarbetet påbörjas i april 2016.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Arbetet med gator och va-ledningar påbörjas under hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bilhall med delvis två plan. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.

Nybyggnad av BoKlok lägenheter i Stretered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i fyra huslängor. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.

Rivning och nybyggnad av industri- och konstorshus i Mölndal
Projektet avser rivning av kontors- och lagerbyggnad och nybyggnad av industri och kontor i delvis två plan.

Nybyggnad av sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av fullstor idrottshall inklusive mindre läktare.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor, verkstad och hall. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhetslokal och nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata.

Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 3 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstat.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Total sträcka ca 1400 meter varav 950 meter utförs med styrd borrning och 450 meter läggs i öppen schakt. I entreprenaden ingår även ny pumpstation.

Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av näridrottsplats i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan. Byggstart tidigast sommar 2017.

Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator för 15-20 stycke tomter.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2017.

Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Nybyggnad av torg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av torg (ca 650 kvm).

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri,bygghandel. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.

Nybyggnad av gång- och cykelväg mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 230 meter längs med Ekåsvägen. På delar av sträckan ska befintlig överbyggnad rustas upp och förses med dränering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 6 lägenheter.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.

Nybyggnad av tvättinrättning i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor, fastighetsskötarkontor.

Nybyggnad av mast i Mölndal
Nybyggnad av mast.

Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av mur.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av p-plats i två plan (ga2).

Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation (torkelsbohög norra) Torkelsbohög 1:28.

Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad för utslagsplatser.

Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, garage

Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplatser.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av p-platser.

Nybyggnad av mur i Mölndal
Marklov, stödmurar nr. 1-6.

Nybyggnad av cistern i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, 2 tankar.

Nybyggnad av telestation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, teknikskåp för fiber.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.

Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för byggbodar, t o m 2021-11-30.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov för parkeringar.

Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2018-12-31, paviljonger.

Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2022, skolpaviljong.

Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, 2 st bomoduler.

Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering, skylt.

Nybyggnad av förråd i Mölndal
Tidsbegränsat lov, förråd.

Nybyggnad av gatukök i Mölndal
Tidsbegränsat lov, gatukök.

Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, pmh-hall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: