Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mölndal

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 230 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder vid Lackarebäcksmotet i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i smarta modulbostäder. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 60 enbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Har tidigare ingått i objektnummer 929242.

Nybyggnad av radhus mm i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 67 parhus/radhus med bostadsrätter och 22-23 friliggande villor med äganderätter. Byggstart 2018/2019.

Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall. 2-3 våningar. 4 Portar utvändigt och 3 portar invändigt. Trp tak.

Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningshotell med 200-250 rum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2 punkthus.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter med butiker i gatuplan.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.

Nybyggnad av kontorshus och lager i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av lokaler för kontor och lager.

Rivning och nybyggnad av industri- och konstorshus i Mölndal
Projektet avser rivning av kontors- och lagerbyggnad och nybyggnad av industri och kontor i delvis två plan.

Nybyggnad av sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av fullstor idrottshall inklusive mindre läktare.

Exploatering för nya bostäder i Mölndal

Exploatering för bostäder i Heljered, planetapp 2
Byggstart 2018/2019.

Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhetsutrymmen och personallokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Avser byggnation av gång- och cykelbana ca 1000m med tillhörande belysnings anläggning samt ombyggnation av 6st busshållplatser längst Krokslätts Parkgata i mellan Friggagatan och Dalgångsgatan.

Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 3 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstat.

Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
I projektet ingår även ett busstopp i området. Projektet avhängigt om kommunen övertar vägen av vägföreningen.

Nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan.

Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator samt lekplats coh fördröjningsåtgärder för 15-20 stycke tomter.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av torg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av torg (ca 650 kvm).

Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.

Väderskydd vid hållplats, Mölndal
I samband med markåtgärder.

Nybyggnad av gång- och cykelväg mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 230 meter längs med Ekåsvägen. På delar av sträckan ska befintlig överbyggnad rustas upp och förses med dränering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industrilokal för montering, förvaring m m.

Nybyggnad av tvättinrättning i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor, fastighetsskötarkontor.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av värmeverk i Mölndal
Nybyggnad av reservkraftsanläggning.

Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation (torkelsbohög norra) Torkelsbohög 1:28.

Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av mast i Mölndal
Nybyggnad av mast, teknikbodar.

Nybyggnad av mast i Mölndal
Nybyggnad av mast.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av p-plats i två plan (ga2).

Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, 4 st cykelgarage.

Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.

Nybyggnad av cistern i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, 2 tankar.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad av bullerskärm.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplatser.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov för p-platser.

Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2022, skolpaviljong.

Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, 2 st bomoduler.

Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering, skylt.

Nybyggnad av förråd i Mölndal
Tidsbegränsat lov, förråd.

Nybyggnad av gatukök i Mölndal
Tidsbegränsat lov, gatukök.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, industrihallar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, modulbostäder.

Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, pmh-hall.

Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skolpaviljong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: