Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mölndal

Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Planen visar att Ikea-varuhuset (objektnummer 1031233) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder vid Lackarebäcksmotet i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i smarta modulbostäder. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningshotell med 200-250 rum.
Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall. 2-3 våningar. 4 Portar utvändigt och 3 portar invändigt. Trp tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i två lamellhus med 4-9 våningar. Pålningsarbetet påbörjas i april 2016.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Arbetet med gator och va-ledningar påbörjas under sommaren 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Markarbetet startar i juni 2017.
Nybyggnad av lastbilscenter i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av lastbilscenter med service, reparationsverksamhet och kontor i delvis 2 plan samt asfaltytor (ca 11000 kvm).
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde. Byggstart tidigast våren 2018.
Rivning och nybyggnad av industri- och konstorshus i Mölndal
Projektet avser rivning av kontors- och lagerbyggnad och nybyggnad av industri och kontor i delvis två plan.
Nybyggnad av sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av fullstor idrottshall inklusive mindre läktare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser 1 flerbostadshus upp till 5 våningar och en närbutik samt en förrådsbyggnad i två plan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhetslokal och nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn motsvarande 6-7 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 90 barn motsvarande 5 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete hösten 2016. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Avser byggnation av gång- och cykelbana ca 1000m med tillhörande belysnings anläggning samt ombyggnation av 6st busshållplatser längst Krokslätts Parkgata i mellan Friggagatan och Dalgångsgatan.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 3 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstat.
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
I projektet ingår även ett busstopp i området. Projektet avhängigt om kommunen övertar vägen av vägföreningen.
Nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan.
Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator samt lekplats coh fördröjningsåtgärder för 15-20 stycke tomter.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar varav 700 meter utförs med styrd borrning och 300 meter läggs i öppen schakt.
Nybyggnad av torg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av torg (ca 650 kvm).
Förstärkning av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser förstärkning av vattenledning vid Mölndals vattenverk. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Nybyggnad av gc-väg i Lindome
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ny konstgräsplan i Mölndal
Projektet avser ny konstgräsplan, parkering samt markarbeten för inkoppling av ny servis till klubbhus. Konstgräsplanen kommer delvis att läggas på befintlig grusplan samt omkringliggande asfaltytor. Uppskattad kostnad.
Ny deponigasansläggning på Kikås i Mölndal
Projektet avser deponigasanläggning omfattande gasstation med pumpar, gasanalys och fackla. Anläggningen ska även omfatta byggnation av fyra gasbrunnar samt ledningar för uppsamling av gas från dessa samt befintliga brunnar på anläggningen till stationen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Väderskydd vid hållplats, Mölndal
I samband med markåtgärder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industrilokal för montering, förvaring m m.
Nybyggnad av värmeverk i Mölndal
Nybyggnad av reservkraftsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, 7 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, 8 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, 9 våningsplan.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor, fastighetsskötarkontor.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av mast i Mölndal
Nybyggnad av mast, teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Mölndal
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, 4 st cykelgarage.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus och trafo.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mölndal
Nybyggnad anläggning av åv hus.
Nybyggnad av cistern i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, 2 tankar.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, förråd.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av apparatrum.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov för p-platser.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mölndal
Tidsbegränsat lov för återvinningsstation.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2022, skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, 2 st bomoduler.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Tidsbegränsat lov, förråd.
Nybyggnad av gatukök i Mölndal
Tidsbegränsat lov, gatukök.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, industrihallar.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, miljöstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, modulbostäder.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skolpaviljong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: