Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mellerud

Nybyggnad av enbostadshus i Sunnanå
Planerat projekt. Oklart när konsulter och entreprenörer kommer att anlitas. 1-2 våningar
Nybyggnad av köpcentrum på Västerråda, Mellerud
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum med en bred butiksmix (20-30 butiker) och en helt nybyggd Coop Extra butik. Rivningsarbetet är avslutat. Delvis entresol.
Installation av ny pelletspanna vid skola i Dals Rostock
Pelletspannan ska ersätta befintlig oljeeldning. Pelletspannan, som ska placeras i en modulbyggnad på utsidan av skolan, inkopplas i pannrummet via kulvert. En oljepanna behålls som reserv. Byggherren kommer att bygga och tillhandahålla platta på mark för modulbyggnad och silo. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Mellerud
Avser nybyggnad av lager samt kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av vårdcentral i Mellerud
Ansökan om bygglov nybyggnad vårdenhet.
Nybyggnad av kiosk i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av trädgårdsanläggning i Mellerud
Avser nyanläggning av trädgård om ca 600 kvm i Mellerud.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: