Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus i Sunnanå
Planer att bygga 6 hus under första halvåret 2018. 1-2 våningar.
Nybyggnad av köpcentrum på Västerråda, Mellerud
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum med en bred butiksmix (20-30 butiker) och en helt nybyggd Coop Extra butik. Rivningsarbetet är avslutat. Delvis entresol.
Nybyggnad av äldreboende i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av bensinstation i Mellerud
Projektet avser nybyggnad bensin- och tvättanläggning.
Installation av ny pelletspanna vid skola i Dals Rostock
Pelletspannan ska ersätta befintlig oljeeldning. Pelletspannan, som ska placeras i en modulbyggnad på utsidan av skolan, inkopplas i pannrummet via kulvert. En oljepanna behålls som reserv. Byggherren kommer att bygga och tillhandahålla platta på mark för modulbyggnad och silo.
Nybyggnad av vårdcentral i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vårdenhet.
Nybyggnad av väg i Mellerud
Marklov för anläggande av väg, va och markförberedelse inför husbyggnationer.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Anläggande av bränsleförråd för biogas och skyltpylon.
Nybyggnad av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om förhandsbesked enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Rivning och nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Rivningslov och bygglov av nätstaton.
Nybyggnad av trädgårdsanläggning i Mellerud
Avser nyanläggning av trädgård om ca 600 kvm i Mellerud.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: