Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mellerud

Nybyggnad av köpcentrum på Västerråda, Mellerud
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum med en bred butiksmix (20-30 butiker) och en helt nybyggd Coop Extra butik. Rivningsarbetet är avslutat. Delvis entresol. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av äldreboende i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Vindpark Ränsliden ligger i Melleruds kommun och här planeras för 6-7 vindkraftverk med totalhöjden 134-200 meter. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bensinstation i Mellerud
Projektet avser nybyggnad bensin- och tvättanläggning.

Ny skolmodul till skola i Mellerud
Objektet avser nybyggnad av en flyttbar skola med plats för bl.a. 2 klassrum för 30 elever vardera, wc, kapprum, förråd och grupprum. Objektet ska uppföras på skolgården intill befintlig skola. Beställaren levererar en torpargrund. Entreprenaden omfattar inte grundsättning eller markarbeten. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 parhus i 2 etage och sophus/förråd.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av plank i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad enbostadshus med garage och carport.

Nybyggnad av garage i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad garage.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om marklov för uppförande av bullervall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: