Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mellerud

Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Vindpark Ränsliden ligger i Melleruds kommun och här planeras för 6-7 vindkraftverk med totalhöjden 134-200 meter. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Mellerud
Nybyggnad garage/förråd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Uppförande av sju vindkraftverk med vardera totalhöjd av högst 200 meter, samt tillhörande anläggningar.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Mellerud
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st väderskydd på perong.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.
Nybyggnad av plank i Mellerud
Nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.
Nybyggnad av altan i Mellerud
Nybyggnad av trädäck med staket samt mindre förråd.
Nybyggnad av garage i Mellerud
Nybyggnad av öppet cykelgarage och byte av befintligt plank.
Nybyggnad av gc-väg i Mellerud
Avser anläggande av gång- och cykelväg och parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: