Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mellerud

Nybyggnad av köpcentrum på Västerråda, Mellerud
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum med en bred butiksmix (20-30 butiker) och en helt nybyggd Coop Extra butik. Rivningsarbetet är avslutat. Delvis entresol.

Nybyggnad av äldreboende i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Vindpark Ränsliden ligger i Melleruds kommun och här planeras för 6-7 vindkraftverk med totalhöjden 134-200 meter. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser nybyggnad flerbostadshus.

Ny skolmodul till skola i Mellerud
Objektet avser nybyggnad av en flyttbar skola med plats för bl.a. 2 klassrum för 30 elever vardera, wc, kapprum, förråd och grupprum. Objektet ska uppföras på skolgården intill befintlig skola. Beställaren levererar en torpargrund. Entreprenaden omfattar inte grundsättning eller markarbeten. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av parhus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 parhus i 2 etage och sophus/förråd.

Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av plank i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad enbostadshus med garage och carport.

Nybyggnad av skärmtak i Mellerud
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st väderskydd på perong.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om bygglov för uppförande av 2, 5 meter högt bullerplank mot angränsande grannar.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av plank i Mellerud
Nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Uppförande av sju vindkraftverk med vardera totalhöjd av högst 200 meter, samt tillhörande anläggningar.

Nybyggnad av gc-väg i Mellerud
Avser anläggande av gång- och cykelväg och parkering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: