Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mark

Nybyggnad av bostäder i Ubbhults samhälle
Projektet avser 150 villatomter och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus med 2-6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Markanvisning pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Hyssna
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder, småhus och mindre flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skene
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
VA-ledningar i Mark
Avser va-ledningar.
Installation av aktiv utrustning och drift av Björketorps fibers bredbandsnät, Marks kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av Björketorps fibers bredbandsnät.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Björketorp
Avser anläggningsarbeten för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät för bredband utanför tätorten i Björketorp och dess omnejd. Omfattar anläggningsarbeten för kanalisation inklusive brunnar, noder och eventuella nodhus.
Nybyggnad av bro i Hyssna
Objektet avser justering av anslutning till väg 1627 och ny bro ovan befintlig.
Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av lekplats i Kinna
Avser ny lekplats. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Kinna
Avser nybyggnad av verkstads- och besiktningshall.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer.
Nybyggnad av kyrkogård i Kinna
Nybyggnad av askgravlund.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Kinna
Tidsbegränsat lov för fyra arbetsbodar tom 2019-12-31.
Nybyggnad av lager i Kinna
Tidsbegränsat lov för uppförande av lagertält tom 2022-08-01.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Uppförande av förrådscontainer tidsbegränsat lov tom 2018-12-31.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av paviljong i Kinna
Nybyggnad av paviljong tidsbegränsat lov tom 2022-09-30.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola och förskola tidsbegränsat lov tom 2022-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av två enbostadshus och garage.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kinna
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av panncentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: