Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mark

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Hyssna
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder, småhus och mindre flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skene
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av överföringsledningar i Kinna
Avser nybyggnad av överföringsledningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus på Hede-Vallås
Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Nybyggnad av radhus i Kinna
Avser nybyggnad av 10 lägenheter fördelade i tre radhus.
Slamavvattning Skene avloppsreningsverk i Kinna
Ny anläggning för slamavvattning. En ny byggnad ska uppföras. Entreprenaden omfattar mark- och byggnadsarbeten, el- och VVS för ny processdel. Nya körvägar. I ny byggnad placeras fyra stycken containrar och två stycken centrifuger med kringutrustning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 3 huskroppar och rivning av två huskroppar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Förhyrning av tillfälliga paviljonger vid skola i Mark
Omfattar hyra av tillfälliga lokaler, underhåll under hyrestiden, etablering/monteringskostnad samt avetablering/demonteringskostnad. Avtalet kommer att löpa 3 år, beräknad avtalsstart är 2017-07-31.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Björketorp
Avser utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät.
Projektering av fiberoptiskt bredbandsnät i Kinna
Avser passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av klockstapel i Kinna
Nybyggnad av klockstapel.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola, tidsbegränsat.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Kinna
nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Stora Backa 1:15, 1:15, Lilla Backa 1:2, Öxabäcks-Strömma 1:7.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodar och kontor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: