Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ubbhults samhälle
Projektet avser 150 villatomter och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Markanvisning pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
VA-ledningar i Mark
Avser va-ledningar.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Kinna
Avser nybyggnad av bostadsrättslägenheter, två huskroppar som är sammanbyggd med inglasad passage. Husen har 5 våningar och parkering under mark. Totalt ca 30 lgh.
Ny- och ombyggnad av skolor i Mark
Omfattning plats och byggstart kan ej preciseras för tillfället.
Installation av aktiv utrustning och drift av Björketorps fibers bredbandsnät, Marks kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av Björketorps fibers bredbandsnät.
Nybyggnad av bro i Hyssna
Objektet avser justering av anslutning till väg 1627 och ny bro ovan befintlig.
Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av grupphus i Kinna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad skolbyggnad.
Nybyggnad av pir i Kinna
Strandskyddsdispens för jordkällare, Strandskyddsdispens för stenpir Sätila 5:9.
Nybyggnad av lager i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för tält t.o.m 2019-12-30.
Nybyggnad av barack i Kinna
Tidsbegränsat lov för fyra arbetsbodar tom 2019-12-31.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av pumpstation i Kinna
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola och förskola tidsbegränsat lov tom 2022-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kinna
Nybyggnad pumpstation och bräddmagasin.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Förhandsbesked enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av panncentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: