Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mark

Nybyggnad av bostäder i Ubbhults samhälle
Projektet avser 150 villatomter och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Markanvisning pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Hyssna
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder, småhus och mindre flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skene
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola och skola i Mark
Avser nybyggnad av förskola och skola. Omfattning oklar.
VA-ledningar i Mark
Avser va-ledningar.
Nybyggnad av småhus i Kinna
Projektet avser nybyggnad av 10 enbostadshus och 3 stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Installation av aktiv utrustning och drift av Björketorps fibers bredbandsnät, Marks kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av Björketorps fibers bredbandsnät.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Björketorp
Avser anläggningsarbeten för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät för bredband utanför tätorten i Björketorp och dess omnejd. Omfattar anläggningsarbeten för kanalisation inklusive brunnar, noder och eventuella nodhus.
Nybyggnad av bro i Hyssna
Objektet avser justering av anslutning till väg 1627 och ny bro ovan befintlig.
Förhyrning av tillfälliga paviljonger vid skola i Mark
Omfattar hyra av tillfälliga lokaler, underhåll under hyrestiden, etablering/monteringskostnad samt avetablering/demonteringskostnad. Avtalet kommer att löpa 3 år, beräknad avtalsstart är 2017-07-31.
Nybyggnad av lekplats i Kinna
Avser ny lekplats. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av verkstad i Kinna
Avser nybyggnad av verkstads- och besiktningshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av paviljong i Kinna
Nybyggnad av paviljong tidsbegränsat lov tom 2022-09-30.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av två enbostadshus och garage.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kinna
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer.
Nybyggnad av kyrkogård i Kinna
Nybyggnad av askgravlund.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av lager i Kinna
Tidsbegränsat lov för uppförande av lagertält tom 2022-08-01.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Uppförande av förrådscontainer tidsbegränsat lov tom 2018-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: