Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mariestad

Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Skolbyggnaden byggs om till förskola med sex avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg.

Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Avser gruppbostad med 6 st lägenheter. Plats ej bestämt.

Nybyggnad av LSS-boende i Mariestad
Mariestads kommun vill sälja fastigheten Gräshoppan 14, Hjortstigen, och avtala med en anbudsgivare att uppföra ett LSS-boende och sedan hyra tillbaka fastigheten.

Exploateringsarbeten för nya bostäder i Mariestad
Projektet avser exploateringsarbeten för 30 villa tomter.

Nybyggnad av exploateringsområde
Avser nytt exploateringsområde.

Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt område på ca 6000 kvm för restaurang och handel .

Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 3
Markområde avsedd för styckebyggen.

Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 6000 kvm.

Nybyggnad av gång- och cykelbro i Mariestad
Avser byggnation av en ny gång- och cykelbro över Tidan i Mariestad och anslutande gång- och cykelvägar.

Utbyggnad av fibernät i Odensåker, Mariestad
Objektet omfattar fibernät i Mariestads kommuns i och runt Odensåker. Förläggningen kommer att ske, både utom och inom tätort, i blandade markförhållanden. Inklusive tryckningar under väg och vattendrag

Markentreprenad för byggande av fiberoptiskt bredband i Mariestad
Markentreprenad för byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband för Torsövägens fiberförening. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av trävaruindustri i Mariestad
Nybyggnad av snickarverkstad.

Nybyggnad av ställverk i Mariestad
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av tre transformatorstationer.

Nybyggnad av telestation i Mariestad
Nybyggnad av två teknikbodar.

Nybyggnad av panncentral i Mariestad
Avser tillbyggnad av industribyggnad - panncentral/container och ackumulatortank.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av 4 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage/förråd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Ställplatser för husbilar på bandybana.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: