Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mariestad

Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av totalt ca 400 lägenheter som kommer att byggas under flera år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Projektet avser nybyggnad av ca 220 lägenheter.
Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Skolbyggnaden byggs om till förskola med sex avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus upp till sju våningar plus en indragen takvåning. Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även viss verksamhet som kontor, hotell och småskalig handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresbostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av hyresbostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av överföringsledningar i Mariestad
Avser anläggande av överföringsledningar mellan Sjötorp och Askevik om ca 6000 m för att möjliggöra anslutning till det kommunala vatten- och spillnätet för fastigheter i Moviken och Askevik.
Nybyggnad av vätegasproduktionsanläggning i Mariestad
Avser att etablera en vätgasproduktionsanläggning för produktion av vätgas via solenergi i anslutning till den befintliga vätgasproduktionsanläggningen.
Exploatering av område i Mariestad
Avser 5500-6000 kvm verksamhetsområde, för industri/handel. Byggstart tidigast 2018-2019.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Mariestad
Projektet avser exploateringsarbeten för 30 villa tomter.
Nybyggnad av maskinhall i Mariestad
Avser nybyggnad av maskinhall/verkstad.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Mariestad
Avser byggnation av en ny gång- och cykelbro över Tidan i Mariestad och anslutande gång- och cykelvägar.
Byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptiskt när för bredband i Mariestad
Avser etablering av minst en två rörs stamkanalisation från kopplingsskåp vid Laxhall längs Brommös östra strand.
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 6000 kvm.
Ny gc-väg längs väg 201 mellan Ullervad-Jula
Ca 1450 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av övernattningsstugor Laxhall i Mariestad
Planer finns på nybyggnad av 13 övernattningsstugor.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Avser nybyggnad av affärshus på ca 1200 kvm.
Nybyggnad garage och förråd Vänershofs idrottsområde i Mariestad
Avser nybyggnad av garage och förråd. I entreprenaden ingår anslutning av fjärrvärme till garage, förråd och till läktarbyggnaden samt installation av oljeavskiljare.
Upphandling avseende portabel isbana i Mariestad.
Avser leverans av portabel isbana.
Nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestad
Avser nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestads Hamn.
Nybyggnad av verkstad i Mariestad
Avser nybyggnad av verkstad/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t 50436 brommö.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t50122 ärlestugan.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av tre nätstationer 39037, 39036, 39035.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av tre nätstationer T39024, T39026, T39025.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 39028 hassle sjukhem.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 39039 örvallsbro.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39027 vallby.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39043 börstorpsviken.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation 39033 tjos.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation t39040 enåsa kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: