Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mariestad

Nybyggnad av punkthus i Mariestad
Avser nybyggnad av ca 140-160 bostäder.
Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Skolbyggnaden byggs om till förskola med sex avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Avser gruppbostad med 6 st lägenheter. Plats ej bestämt.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Mariestad
Projektet avser exploateringsarbeten för 30 villa tomter.
Nybyggnad av exploateringsområde
Avser nytt exploateringsområde.
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 3
Markområde avsedd för styckebyggen.
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 6000 kvm.
Utbyggnad av fibernät i Odensåker, Mariestad
Objektet omfattar fibernät i Mariestads kommuns i och runt Odensåker. Förläggningen kommer att ske, både utom och inom tätort, i blandade markförhållanden. Inklusive tryckningar under väg och vattendrag
Nybyggnad garage och förråd Vänershofs idrottsområde i Mariestad
Avser nybyggnad av garage och förråd. I entreprenaden ingår anslutning av fjärrvärme till garage, förråd och till läktarbyggnaden samt installation av oljeavskiljare.
Markentreprenad för byggande av fiberoptiskt bredband i Mariestad
Markentreprenad för byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband för Torsövägens fiberförening. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av maskinhall i Mariestad
Nybyggnad av maskinhall/verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av seniorboende/flerbostadshus.
Nybyggnad av trävaruindustri i Mariestad
Nybyggnad av snickarverkstad.
Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Nybyggnad av särskilt boende.
Nybyggnad av verkstad i Mariestad
Nybyggnad av verkstad/förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Ställplatser för husbilar på bandybana.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av ställverk i Mariestad
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av barack i Mariestad
Placering av modulbyggnad - lokal för sjöräddningen.
Nybyggnad av telestation i Mariestad
Nybyggnad av nodhus för fiber.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Mariestad
Nybyggna av mur och platta av betong.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av 4 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garagebyggnad.
Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av panncentral i Mariestad
Avser tillbyggnad av industribyggnad - panncentral/container och ackumulatortank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: