Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mariestad

Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Skolbyggnaden byggs om till förskola med sex avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg.

Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).

Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Avser gruppbostad med 6 st lägenheter. Plats ej bestämt.

Nybyggnad av exploateringsområde
Avser nytt exploateringsområde.

Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 3
Markområde avsedd för styckebyggen.

Utbyggnad av fibernät i Odensåker, Mariestad
Objektet omfattar fibernät i Mariestads kommuns i och runt Odensåker. Förläggningen kommer att ske, både utom och inom tätort, i blandade markförhållanden. Inklusive tryckningar under väg och vattendrag

Nybyggnad garage och förråd Vänershofs idrottsområde i Mariestad
Avser nybyggnad av garage och förråd. I entreprenaden ingår anslutning av fjärrvärme till garage, förråd och till läktarbyggnaden samt installation av oljeavskiljare.

Markentreprenad för byggande av fiberoptiskt bredband i Mariestad
Markentreprenad för byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband för Torsövägens fiberförening. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av seniorboende/flerbostadshus.

Nybyggnad av trävaruindustri i Mariestad
Nybyggnad av snickarverkstad.

Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Nybyggnad av särskilt boende.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av tre transformatorstationer.

Nybyggnad av ställverk i Mariestad
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av panncentral i Mariestad
Avser tillbyggnad av industribyggnad - panncentral/container och ackumulatortank.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av 4 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage/förråd.

Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av barack i Mariestad
Placering av modulbyggnad - lokal för sjöräddningen.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Ställplatser för husbilar på bandybana.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: