Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Mariestad

Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Skolbyggnaden byggs om till förskola med sex avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg.

Nybyggnad av varuhus i Mariestad

Nybyggnad av stödboende i Mariestad
Avser nybyggnad av stödboende om 12 st lägenheter i markplan, bestående av allrum/kök/hall samt sovrum och badrum. Ca 40-60 kvm/lgh. Entreprenören uppför lägenheterna, efter gemensam projektering och upplåter därefter lägenheterna till beställaren med hyresrätt.

Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 80 000 kvm.

Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Avser gruppbostad med 6 st lägenheter. Plats ej bestämt.

Nybyggnad av stugby i Mariestad
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av en ekoby med 10-15 fritidsshus.

Nybyggnad av LSS-boende i Mariestad
Mariestads kommun vill sälja fastigheten Gräshoppan 14, Hjortstigen, och avtala med en anbudsgivare att uppföra ett LSS-boende och sedan hyra tillbaka fastigheten.

Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 3
Markområde avsedd för styckebyggen.

Nybyggnad av exploateringsområde
Avser nytt exploateringsområde.

Nybyggnad av timmermansgård i Mariestad
Timmergård för grovsnickeri.

Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 6000 kvm.

Nybyggnad av gång- och cykelbro i Mariestad
Avser byggnation av en ny gång- och cykelbro över Tidan i Mariestad och anslutande gång- och cykelvägar.

Utbyggnad av fibernät i Odensåker, Mariestad
Objektet omfattar fibernät i Mariestads kommuns i och runt Odensåker. Förläggningen kommer att ske, både utom och inom tätort, i blandade markförhållanden. Inklusive tryckningar under väg och vattendrag

Markentreprenad för byggande av fiberoptiskt bredband i Mariestad
Markentreprenad för byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband för Torsövägens fiberförening. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av gasverk i Mariestad
Avser nybyggnad av vätgasstation.

Nybyggnad av trävaruindustri i Mariestad
Nybyggnad av snickarverkstad.

Nybyggnad av ställverk i Mariestad
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av tre transformatorstationer.

Nybyggnad av telestation i Mariestad
Nybyggnad av två teknikbodar.

Nybyggnad av bensinstation i Mariestad
Placering av mackcontainer.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Ställplatser för husbilar på bandybana.

Nybyggnad av skärmtak i Mariestad
Tillbyggnad av garage med skärmtak.

Nybyggnad av panncentral i Mariestad
Avser tillbyggnad av industribyggnad - panncentral/container och ackumulatortank.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Byte av bef transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Mariestad
Nybyggna av förråd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av 4 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage/förråd.

Nybyggnad av telestation i Mariestad
Nybyggnad av nodhus för fiber.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: