Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lysekil

Nybyggnad av äldreboende i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i äldreboende. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i norra Grundsund
Projektet avser nybyggnad av 16 fritidshus/lägenheter med varierande storlek samt 14 stycken tomter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter.
Nybyggnad av friskvårdsanläggning på Skaftö
Projektet avser nybyggnad av spa, hotell, restaurang, parkeringsplats, ca 8400 kvm totalt. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av äldrebostäder i Grundsund
Projektet avser rivning av en gammal brandstation för nybyggnad av bostäder för äldre. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Fiskebäckskil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med bostadsrätt i fyrbohus.
Nybyggnad av ambulansstation i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ambulansstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av bryggor och kajer i Lysekil
Projektet avser att trädäck och promenadbryggor på grund av stora brister i bärande konstruktioner ska rivas och ny promenadbrygga och nytt trädäck ska byggas.
Nybyggnad av förrådshall i Dalskogen
Projektet avser nybyggnad av förrådshall med kontor.
Nybyggnad av hotell i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av hotell med 8 rum.
Utbyggnad av VA-anläggning i Lysekil
Arbetet innebär huvudsakligen att projektera och anlägga nya markförlagda dricksvatten- och spillavloppsledningar samt kabelgrav för elkraftkabel anläggs utmed en ca 500 m lång sträcka. Vidare ingår projektering och leverans av 9 st avloppspumpstationer avsedda för fastighet i åtagandet.
Nybyggnad av parhus i Lysekil
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av pumpstation i Lysekil
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av mast i Lysekil
Nybyggnad av telemast (torn) och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Placering av redskapsbodar.
Nybyggnad av servering i Lysekil
Säsongsvis bygglov för uteservering, 1/4-31/10 tom 2020.
Nybyggnad av barack i Lysekil
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbod.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Uppställning av arbetsbod och container tom 2017-12-31.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: