Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lysekil

Nybyggnad av vindkraftverk i Lysekil
Projektet avser uppförande av 5 verk, 150 meter höga, 3 MW med tillhörande infrastruktur.
Nybyggnad av äldreboende i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i äldreboende. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter.
Nybyggnad av äldrebostäder i Grundsund
Projektet avser rivning av en gammal brandstation för nybyggnad av bostäder för äldre. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av ambulansstation i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ambulansstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Lysekil
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av plank i Lysekil
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Lysekil
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Placering av redskapsbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Lysekil
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av servering i Lysekil
Säsongsvis bygglov för uteservering, 1/4-31/10 tom 2020.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Uppställning av arbetsbod och container tom 2017-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: