Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lysekil

Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Fiskebäckskil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med bostadsrätt i fyrbohus.

Renovering av bryggor och kajer i Lysekil
Projektet avser att trädäck och promenadbryggor på grund av stora brister i bärande konstruktioner ska rivas och ny promenadbrygga och nytt trädäck ska byggas.

Nybyggnad av förrådshall i Dalskogen
Projektet avser nybyggnad av förrådshall med kontor.

Nybyggnad av hotell i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av hotell med 8 rum.

Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager.

Utbyggnad av VA-anläggning i Lysekil
Arbetet innebär huvudsakligen att projektera och anlägga nya markförlagda dricksvatten- och spillavloppsledningar samt kabelgrav för elkraftkabel anläggs utmed en ca 500 m lång sträcka. Vidare ingår projektering och leverans av 9 st avloppspumpstationer avsedda för fastighet i åtagandet.

Nybyggnad av parhus i Lysekil
Nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av pumpstation i Lysekil
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av mast i Lysekil
Nybyggnad av telemast (torn) och teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av servering i Lysekil
Säsongsvis bygglov för uteservering, 1/4-31/10 tom 2020.

Nybyggnad av barack i Lysekil
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbod.

Nybyggnad av förråd i Lysekil
Uppställning av arbetsbod och container tom 2017-12-31.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: