Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lysekil

Nybyggnad av äldreboende i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i äldreboende. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och 26 villor.
Nybyggnad av bostäder i Fiskebäckskil, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 34 bostadsrättslägenheter i blandad bebyggelse flerbostadshus/radhus samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Fiskebäckskil
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarplan. Byggstart oviss.
Nybyggnad av ambulansstation i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ambulansstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Förslaget avser ca 50 bostäder i villor, parhus/radhus, flerbostadshus.
Nytt industriområde Skaftö i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt industriområde.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lysekil
Projektet avser bygglov för nybyggnad av servicebyggnad med tillhörande bryggdäck. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för Nybyggnad Av Flerbostadshus Med Garage.
Nybyggnad av parhus i Lysekil
Nybyggnad av 2 st parhus.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av plank i Lysekil
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation., Skaftö-berg 2:149,Skaftö-fiskebäck 1:6,2:118.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Tidsbegränsat lov för uppställning av bodar och förrådscontainer tom 2018-10-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: