Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lysekil

Nybyggnad av vacuumanläggning i Lysekil
Projektet avser en ny vacuumanläggning och erforderliga ombyggnader av befintlig processanläggning för att ansluta och försörja den nya processanläggningen med utiliteis. Installationerna utanför den nya processanläggningen omfattar allt som behövs för att ansluta den nya vacuumanläggningen till befintligt raffinaderi. Häri ingår bl a tie-ins, anslutande rör och rörgator, modifiering av utility system, el och instrumentinstallationer, anpassning till brand- och gasvarningssystem, modifieringar och nya pumpar på tankfältet samt infrastruktur. Till huvudentreprenör/konsult har Amec Foster Wheller kontrakterats. Förberande markarbeten påbörjades i mars 2016.

Nybyggnad av bostadsrätter i Fiskebäckskil
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarplan. Byggstart oviss.

Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Fiskebäckskil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med bostadsrätt i fyrbohus. Byggstart tidigast våren 2017. Har tidigare ingått i objektnummer 1002990.

Nybyggnad av ambulansstation i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ambulansstation.

Renovering av bryggor och kajer i Lysekil
Projektet avser att trädäck och promenadbryggor på grund av stora brister i bärande konstruktioner ska rivas och ny promenadbrygga och nytt trädäck ska byggas.

Nybyggnad av förrådshall i Dalskogen
Projektet avser nybyggnad av förrådshall med kontor.

Nybyggnad av hotell i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av hotell med 8 rum.

Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager.

Utbyggnad av VA-anläggning i Lysekil
Arbetet innebär huvudsakligen att projektera och anlägga nya markförlagda dricksvatten- och spillavloppsledningar samt kabelgrav för elkraftkabel anläggs utmed en ca 500 m lång sträcka. Vidare ingår projektering och leverans av 9 st avloppspumpstationer avsedda för fastighet i åtagandet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Lysekil
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hall/väderskydd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lysekil
Ansökan om bygglov för husbilsparkering.

Nybyggnad av enbostadshus i Lysekil
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av kontor i Lysekil
Nybyggnad av kontorsmodul.

Nybyggnad av mast i Lysekil
Nybyggnad av telemast (torn) och teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av barack i Lysekil
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbod.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: