Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lilla Edet

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.

Nybyggnad av industribyggnader i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av två industrihallar, 3000 kvm och 500 kvm, samt diverse markarbeten som asfalt, gräsytor, stängsel yttre VA och belysning.

Nybyggnad av LSS-boende i Lilla Edet
Avser nybyggnad av LSS-boende.

Nybyggnad av radhus och parhus i Lödöse
Projektet avser nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av exploateringsområde för bostäder i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder ca 21 stycketomter.

Nybyggnad av barack i Lilla Edet
Tidsbegränsat bygglov t o m 2019-04-30 skylt samt etablering för byggbodar.

Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - nybyggnad transformatorkiosk för lsp-anslutning till reningsverket.

Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - transformatorkiosk för lsp-anslutning till leifabse även dnr 2017/0154.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lilla Edet
Bygglov: nybyggnad bullerplank.

Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Förhandsbesked: enfamiljsbostad.

Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nätstation vattenfall elförsörjning till industrihallse dnr 2016/0085.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: