Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lilla Edet

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av förskola i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av förskola med två avdelningar.

Nybyggnad av LSS-boende i Lilla Edet
Avser nybyggnad av LSS-boende.

Nybyggnad av radhus och parhus i Lödöse
Projektet avser nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av exploateringsområde för bostäder i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder ca 21 stycketomter.

Nybyggnad av butikslokaler i Lilla Edet
Avser nybyggnad av butikslokaler. Omfattning oklar.

Nybyggnad av telestation i Lilla Edet
Ansökan om bygglov - nodhus, fibernät Vallby 3:3,Kärra 11:1,Heden 4:1.

Nybyggnad av skylt i Lilla Edet
Skyltställning samt ett mindre antal arbetsbodar 2-4 st samt förrådscontainer.

Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Transformatorstation - nybyggnad Graveröd 1:21.

Nybyggnad av förråd i Lilla Edet
Bygglov - förrådstält.

Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - nybyggnad transformatorkiosk för lsp-anslutning till reningsverket.

Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Lilla Edet
Nybyggnad av väderskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: