Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lilla Edet

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.
Nybyggnad av exploateringsområde i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder, skola och affärscentrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av flerbostadshus, garage och förråd marklov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av förskola i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser mark för byggnation av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Lilla Edet
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lilla Edet
Planer finns på anläggande av ett fritidscenter med bla allaktivitetshus, idrottshall, löparbanor samt fotbollsplan mm.
Nybyggnad av exploateringsområde för bostäder i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder ca 21 stycketomter.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Lilla Edet
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad med personalrum på ca 250 kvm.
Nybyggnad av barack i Lilla Edet
Tidsbegränsat bygglov t o m 2019-04-30 skylt samt etablering för byggbodar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lilla Edet
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - transformatorkiosk för lsp-anslutning till leifabse även dnr 2017/0154.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lilla Edet
Bygglov: nybyggnad bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Förhandsbesked: enfamiljsbostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad av nätstation samt rivningslov.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nätstation vattenfall elförsörjning till industrihallse dnr 2016/0085.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: