Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lilla Edet

Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Planer finns på uppförande av 4 vindkraftverk, 80 meter totalhöjd.
Gatu- och Va-anläggningar i Lilla Edet
Avser utbyggnad av gatu- och va-anläggningar för detaljplanområdet ”Stallgärdet Södra” . Etappen omfattar utbyggnad av gata A och gata B , vändplan i anslutning till Stallvägen samt GC-väg 1, 2 och 3. Väster om GC-väg 3 ska en lekplats anläggas. Utmed väg 2025 ska en bullerskyddsvall anläggas.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Lilla Edet
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad med personalrum på ca 250 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Nybyggnad av tre vindkraftverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad - flerbostadshus, garage och förråd. Ett projekt ur Start Living konceptet.
Nybyggnad av telestation i Lilla Edet
Nybyggnad - teknikbod för fiber.
Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lilla Edet
Nybyggnad av återvinningsstation Edet 1:4,Lilla Edet 2:45.
Nybyggnad av barack i Lilla Edet
Bygglov tidsbegränsat t o m 2022-08-01 - byggbodar med övernattningsmöjlighet.
Nybyggnad av garage i Lilla Edet
Nybyggnad - barnvagnsgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: