Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lilla Edet

Nybyggnad av flerbostadshus och skolor i Lilla Edet
Planer för flerbostadshus och skolor/förskolor i Lödöse.
Nybyggnad av exploateringsområde i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder, skola och affärscentrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av flerbostadshus, garage och förråd marklov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser mark för byggnation av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Lilla Edet
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Gatu- och Va-anläggningar i Lilla Edet
Avser utbyggnad av gatu- och va-anläggningar för detaljplanområdet ”Stallgärdet Södra” . Etappen omfattar utbyggnad av gata A och gata B , vändplan i anslutning till Stallvägen samt GC-väg 1, 2 och 3. Väster om GC-väg 3 ska en lekplats anläggas. Utmed väg 2025 ska en bullerskyddsvall anläggas.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Lilla Edet
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad med personalrum på ca 250 kvm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lilla Edet
Bygglov: nybyggnad bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad av nätstation samt rivningslov.
Nybyggnad av barack i Lilla Edet
Tidsbegränsat bygglov t o m 2018-04-30 skylt, tillfällig bodetablering vid byggnation.
Nybyggnad av barack i Lilla Edet
Tidsbegränsat bygglov t o m 2019-04-30 skylt samt etablering för byggbodar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lilla Edet
Uppförande av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: