Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lilla Edet

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.

Nybyggnad av radhus och parhus i Lödöse
Projektet avser nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av exploateringsområde för bostäder i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder ca 21 stycketomter.

Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - nybyggnad transformatorkiosk för lsp-anslutning till reningsverket.

Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - transformatorkiosk för lsp-anslutning till leifabse även dnr 2017/0154.

Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Förhandsbesked: enfamiljsbostad.

Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Lilla Edet
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nätstation vattenfall elförsörjning till industrihallse dnr 2016/0085.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: