Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lidköping

Nybyggnad av radhus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ca 11 lägenheter i 2 plan. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal med ca 150 sittplatser till förskola och skola. Detta kommer att byggas intill Stenportskolan.
Nybyggnad av kedjehus i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Avser nybyggnad av tvåbostadshus med 4 lägenheter och carport/förråd. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för framtida bostadsområdet Askeslätt.
Nybyggnad av GC-väg i Lidköping
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd.
Nybyggnad av bullerskydd vid skjutfält i Lidköping
Objektet avser anläggning av bullerskydd för skjutbanan med anledning av planerad bebyggelse av angränsande områden.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av lager, befintlig ladugård rivs.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus för fiber.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Bygglov - nybyggnad och ändrad användning från lager till kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - skärmtak för solskydd över sandlåda.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - uppförande av bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - avskärmning och bullervall.
Nybyggnad av panncentral i Lidköping
Bygglov - containermodul, pelletspanna och pelletslager. Sävare 37:20,Järpås 18:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av friggebod i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av friggebod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: