Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lidköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i tre punkthus, miljöbyggnad nivå silver.

Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation med 120 Mva Transformer. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av 0-6 skola i Lidköping
Nybyggnad av 0-6 skola med plats för 300 elever. Byggtid för invändiga arbeten är 1a juli 2018, och för yttre markarbeten 10e augusti 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast maj 2017.

Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal med ca 150 sittplatser till förskola och skola. Detta kommer att byggas intill Stenportskolan.

Ny- och ombyggnad av tågverkstad och kontor i Lidköping, etapp 1 och 2
Projektet avser i etapp 1 nybyggnad av tågverkstad med 560 kvm och etapp 2 ombyggnad av befintligt kontor ca 660 kvm. Byggstart tidigast mars 2017.

Nybyggnad av grupphus och enbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 18 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av lagerlokal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal.

Nybyggnad av växtvaruhus i Lidköping
Avser nybyggnad av växtvaruhus på 4.200 kvadratmeter samt skapa parkeringsplatser till detta. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.

Nybyggnad av parkeringshus i Lidköping
Under utredning. Planer finns för ett eventuellt parkeringshus invid De la Gardiegymnasiet.

Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder. Detaljplanearbetet pågår.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.

Förlängning av plattform vid Framnäs station i Lidköping

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.

Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för Råda Skjutfält.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 300-400 kvm.

Nybyggnad av vindkraftverk i Lidköping
Anmälan - uppförande av vindkraftverk, ersätter befintligt.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation/teknikhus.

Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av silofundament med bränslesilo.

Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus avsett för fiber.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage Gethalla 1:9,Västanåker 1:10.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av förskola i modulform samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av toalett i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - offentlig toalett samt kiosk/servering (pråmen).

Nybyggnad av barack i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - uppsättning av skyltar samt etableringsbyggnad i modulform.

Nybyggnad av cistern i Lidköping
Bygglov - kemikalietank med invallning.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av bullerskärmar.

Nybyggnad av carport i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av carport och förråd samt inglasat uterum.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd, befintligt rivs.

Nybyggnad av garage i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av garage.

Nybyggnad av parkeringsplats
Avser parkeringsplats i Svalnäs.

Gång och cykelväg i Lidköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: