Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lidköping

Nybyggnad av ställverk i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ställverk med 120 Mva Transformer och kablifiering.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ca 11 lägenheter i 2 plan. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av tågverkstad och kontor i Lidköping, etapp 1 och 2
Projektet avser i etapp 1 nybyggnad av tågverkstad med 560 kvm och etapp 2 ombyggnad av befintligt kontor ca 660 kvm.
Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal med ca 150 sittplatser till förskola och skola. Detta kommer att byggas intill Stenportskolan.
Nybyggnad av grupphus och enbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 18 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.
Nybyggnad av kedjehus i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder. Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för framtida bostadsområdet Askeslätt.
Nybyggnad av GC-väg i Lidköping
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Nybyggnad av verkstad i Lidköping
Avser nybyggnad av verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder.
Nybyggnad av bullerskydd vid skjutfält i Lidköping
Objektet avser anläggning av bullerskydd för skjutbanan med anledning av planerad bebyggelse av angränsande områden.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 300-400 kvm.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av lager, befintlig ladugård rivs.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikbod efter brand.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus - fiber.
Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av tre silo och silofundament.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - uppförande av bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - avskärmning och bullervall.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av friggebod i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av friggebod.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av komplementbyggnad, förrådsbyggnad/post.
Nybyggnad av parkeringsplats
Avser parkeringsplats i Svalnäs.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: