Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lidköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping,
Totalt på området kommer ca 1000 lägenheter byggas i flera etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i tre punkthus, miljöbyggnad nivå silver.

Ny- alternativt ombyggnad av badhus i Lidköping
Utredning pågår. Beslut saknas.

Nybyggnad av ställverk i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ställverk med 120 Mva Transformer och kablifiering.

Nybyggnad av radhus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ca 11 lägenheter i 2 plan. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad flerbostadshus. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus.

Ny- och ombyggnad av tågverkstad och kontor i Lidköping, etapp 1 och 2
Projektet avser i etapp 1 nybyggnad av tågverkstad med 560 kvm och etapp 2 ombyggnad av befintligt kontor ca 660 kvm.

Nybyggnad av grupphus och enbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 18 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.

Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.

Nybyggnad av kedjehus i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.

Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder. Detaljplanearbetet pågår.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.

Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.

Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för Råda Skjutfält.

Ny gc-väg längs väg 2611 till Vinninga, etapp 2
Ca 1600 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Nybyggnad av verkstad i Lidköping
Avser nybyggnad av verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bullerskydd vid skjutfält i Lidköping
Objektet avser anläggning av bullerskydd för skjutbanan med anledning av planerad bebyggelse av angränsande områden.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 300-400 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av komplementbyggnad, förrådsbyggnad/post.

Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation/teknikhus.

Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av silofundament med bränslesilo.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikbod efter brand.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus - fiber.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus avsett för fiber.

Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av tre silo och silofundament.

Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage Gethalla 1:9,Västanåker 1:10.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - avskärmning och bullervall.

Nybyggnad av cistern i Lidköping
Bygglov - kemikalietank med invallning.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av bullerskärmar.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av friggebod i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av friggebod.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd, befintligt rivs.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av toalett i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - offentlig toalett samt kiosk/servering (pråmen).

Nybyggnad av parkeringsplats
Avser parkeringsplats i Svalnäs.

Gång och cykelväg i Lidköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: