Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lidköping

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.

Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation med 120 Mva Transformer. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 248662. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av 0-6 skola i Lidköping
Nybyggnad av 0-6 skola med plats för 300 elever. Byggtid för invändiga arbeten är 1a juli 2018, och för yttre markarbeten 10e augusti 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus.

Ny- och ombyggnad av tågverkstad och kontor i Lidköping, etapp 1 och 2
Projektet avser i etapp 1 nybyggnad av tågverkstad med 560 kvm och etapp 2 ombyggnad av befintligt kontor ca 660 kvm.

Nybyggnad av grupphus och enbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 18 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av växtvaruhus i Lidköping
Avser nybyggnad av växtvaruhus på 4.200 kvadratmeter samt skapa parkeringsplatser till detta. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av parkeringshus i Lidköping
Under utredning. Planer finns för ett eventuellt parkeringshus invid De la Gardiegymnasiet.

Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.

Nybyggnad av kedjehus i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.

Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder. Detaljplanearbetet pågår.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.

Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.

Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för Råda Skjutfält.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av verkstad i Lidköping
Avser nybyggnad av verkstad.

Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 300-400 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av komplementbyggnad, förrådsbyggnad/post.

Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation/teknikhus.

Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av silofundament med bränslesilo.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikbod efter brand.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus avsett för fiber.

Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av tre silo och silofundament.

Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Lidköping
Anmälan - uppförande av vindkraftverk, ersätter befintligt.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage Gethalla 1:9,Västanåker 1:10.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av cistern i Lidköping
Bygglov - kemikalietank med invallning.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av bullerskärmar.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd, befintligt rivs.

Nybyggnad av förskola i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av förskola i modulform samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av toalett i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - offentlig toalett samt kiosk/servering (pråmen).

Nybyggnad av parkeringsplats
Avser parkeringsplats i Svalnäs.

Gång och cykelväg i Lidköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: