Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lerum

Nybyggnad av bostäder i Aspen
Projektet avser nybyggnad av ca 550-600 lägenheter i blandad bebyggelse.

Nybyggnad av bostäder i Lilla Bråta
Projektet avser iordningställande av tomter och nybyggnad av 38 villor och 28 bostadsrätter i radhus. Byggstart början 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus, Floda Centrum i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage.

Nybyggnad av radhus i Hallsås
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter i radhus. Markarbetet påbörjas i mars 2017.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Lerum
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Nybyggnad av enbostadshus på Hallsås, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus med suterräng och loft.

Nybyggnad av kontor för hemvården i Lerum
Detaljplanearbetet pågår.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.

Nybyggnad av logistiklager i Stenkullen

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.

Ny gc-väg längs väg 1937 i Lerum
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av en verksamhet/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Lerum
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum, samlingssal mm, med tillhörande mark- och installationsarbeten. Total BTA nybyggnad ca 260 kvm.

Nybyggnad av grupphus i Lerum
Planer finns för nybyggnation av tre enbostadshus.

Uppställning av paviljonger för bibliotek och skolsköterska i Lerum
Avser hyra av paviljong för bibliotek och skolsköterska vid Aspenäs skola i Lerums kommun.

Nybyggnad av garage i Lerum
Avser nybyggnad av garagelänga.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnation av industribyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av flerbostadshus och garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
förhandsbesked om nybyggnation av verksamhet.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av transformatorstation (norra ytterstadsvägen).

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstation (tolsjöhultsvägen) Stannum 13:13, Skepplaskog 1:4, 8:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstationer (torgestorpsvägen) Lekstorp 1:6, Fröstebo 1:4.

Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av en nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Nybyggnad av en väderskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
nybyggnad av ett enbostadshus med komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus Drängsered 1:284,1:285.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Bygglov nybyggnad väderskydd.

Nybyggnad av läktare i Lerum
Avser nybyggnad av en läktare samt förråd.

Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av en mur.

Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov arbetsbod.

Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppsättning av bullerplank.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Väderskydd för cyklar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: