Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lerum

Nybyggnad av vattenverk

Nybyggnad av förskola i Lerum

Nybyggnad av rondeller mm i Floda

Nybyggnad av radhus i Hallsås

Nybyggnad av radhus i Lerum

Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter i Floda

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Lerum

Nybyggnad av kontor för hemvården i Lerum

Nybyggnad av affärshus i Lerum

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum

Exploatering för nya bostäder i Lilla Bråta

Nybyggnad av industrihus i Lerum

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum

Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2

Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Lerum

Nybyggnad av grupphus i Lerum

Nybyggnad av produktionslokal i Lerum

Nybyggnad av pumpstation i Lerum

Nybyggnad av nätstation i Lerum

Nybyggnad av garage i Lerum

Nybyggnad av barack i Lerum

Nybyggnad av förråd i Lerum

Nybyggnad av skärmtak i Lerum

Nybyggnad av sophus i Lerum

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: