Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

Nybyggnad av bostäder i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 250 bostäder. Planer finns för att bygga 50 bostäder per år i 5 år. Kommer att delas upp i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Bråta
Projektet avser iordningställande av tomter och nybyggnad av 38 villor och 28 bostadsrätter i radhus. Byggstart början 2018.
Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av modulbostäder i Lerum
Avser köp av 30 modulbostäder för permanent boende, i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lerum
Planerat projekt. Uppförande av 6 stycken vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lerum
Planerat projekt. Uppförande av 7 stycken vindkraftverk. Tillståndsansökan inlämnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av förskolOR i Lerum
Avser nybyggnad av fyra förskolor inom Lerums kommun.
Nybyggnad av seniorvillor i Lerum
Söker tomt i Lerum samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar, pumpstationer, tryckstegringsstation, tillfälliga vägar och uppställningsytor, hammarborrning under väg 190, viss nedläggning av tillhandahållna kablar och tomrör för el och tele mm. i Björboholm. Ledningsdragning är ca 3000 m och samtliga fastigheter, ca 30 stycken, inom området ska beredas möjlighet att anslutas till det kommunala spill- och vattenledningsnätet.
Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 12 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Nybyggnad av kyrka i Floda
Projektet avser nybyggnad av en missionskyrka med en kyrksal med plats för 250 personer, en flexibel samlingssal med 200 platser och scen. andaktsrum mm.
Nybyggnad av industriområde i Stenkullen
Avser nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av kontor för hemvården i Lerum
Detaljplanearbetet pågår.
Anläggande av passivt fibernät i Hjällsnäs, Lerum
Avser anläggande av passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st fastigheter inom området Hjällsnäs, Gallvik och Stenkullen i Lerum kommun.
Anläggande av passivt fibernät i Lugnvik Aspenäs, Lerum
Avser anläggande av passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st fastigheter inom området Lugnvik, Aspenäs och Gullringsbo i Lerum kommun.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Centrumutveckling för utökning av handel i Floda
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser om- och nybyggnad av gator och va-ledningar i centrum.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Lerum
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Nybyggnad av mottagningsstation i Stenkullen
Avser nybyggnad av en 130/20 kV mottagningsstation exklusive transformatorer.
Ny gc-väg längs väg 1937 i Lerum
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri.
Nybyggnad av kedjehus i Lerum
Nybyggnad av 14 kedjehus Hjällsnäs 9:10.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av 7 enbostadshus Götebo 1:23,1:24,1:25,1:26,1:27,1:28,1:29.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industri.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lerum
Nybyggnad av en återvinningsstation.
Nybyggnad av ställverk i Lerum
Nybyggnad av ställverk för eldistribution.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av paviljong i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för paviljong.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, arbetsbod och avfallscontainer.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, bodetablering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppsättning av bullerskärm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: