Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kungälv

Ny- och ombyggnad av vårdbyggnad vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ny vårdbyggnad med totalt 10 nya vårdavdelningar för kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och geriatrik. Sjukhuset kommer att ha totalt 280 vårdplatser för somatisk vård. Sjukhusets befintliga vårdavledningar kommer successivt att byggas om till nya vårdavdelningar till bl a mottagnings- och dagsjukvårdsverksamheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Diseröd
Projektet avser nybyggnad av 180-200 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 103 lägenheter med bostadsrätt och 88 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4-7 våningar. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av sjukhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokaler för röntgen, administration, MTA och bårhus.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 3 m fl
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter i flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 11 enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och 26 villor. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 17 småhus, 10 lägenheter i radhus och 8 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast september 2018. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 villor. Byggstart tidigast kvartal 3 2019.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar (ca 1200 kvm), tillagningskök (ca 160 kvm), matsal (ca 230 kvm), ombyggnad av befintlig skola (ca 190 kvm) samt avetablering av förskolemoduler och iordningställande av plank och skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i flerbostadshus. Boarea 1907 kvm. Lokalarea: 64 kvm + 25 kvm entresol.
Nya busskörfält längs E6 mellan Jordfallsmotet-Kungälv
Byggande av busskörfält i nordlig och sydlig riktning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Byggstart tidigast november/december 2017.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Byggnaden ska uppfylla Guldklass i enlighet med Miljöbyggnad.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift. Byggstart tidigast september 2017.
Va-ledningar mellan Vävra-Solberga
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Vävra och Solberga.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Exploateringsarbeten inför byggnation i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, GC-vägar, busshållplats, parkering mm inför nybyggnationer i Diseröd Centrum. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av fyra flerbostadshus och ett soprum/förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende (moduler), 4 hus med 12 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm.
Nybyggnad av båthallar och bryggor i Nereby
Projektet avser nybyggnad av båthallar och 2 nya bryggor. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av LSS-boende i Ytterby, Kungälv
Byggnadens totala BTA-yta är ca 685 m² fördelat på 540 m² LSS-boende och 145 m² daglig verksamhet. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av infrastruktur för Multiarena Yttern i Kungälv
Projektet avser ny infrastruktur för multihall innehållande idrottshallar, ishallar samt simhall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälvs kommun
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning, markförläggning samt sjöledning.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Ny intagsledning till vattenverk i Kungälv
Omfattar förläggning av ny intagsledning i befintlig vattentäkt till Marstrands vattenverk.
Konsulttjänst avseende trafikutredning med förprojektering i Kungälvs kommun
Avser trafikutredning med förprojektering och genomförbarhet bland annat som en del att ta fram två detaljplaner. I den första delen ingår Strandgatan, Liljedalsgatan, Trädgårdsgatan och Glasbruksgränd. I den andra delen ingår Västra Tullen.
Konsulttjänst avseende detaljprojektering av vatten och spillvatten utmed Utmarksvägen för Kungälvs kommun
Avser konsulttjänster gällande projektering av vatten- och spillvatten för att knyta ihop det befintliga nätet med exploateringsområde för boende.
Ny solcellspark i Kungälv
Projektet avser ny solcellspark med ca 1000 paneler (300 kW per panel). Byggstart senhösten 2017. Uppskattad kostnad.
Upphandling av projektering för utflykt- och destinationslekplats i befintlig park, Kungälv
Avser att projektera en ny utflykts- och destinationslekplats som ska integreras i Västra parken i Kungälv.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Nybyggnad av industri/lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av ställverk i Kungälv
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation, uppställning av containrar.
Nybyggnad av lastkaj i Kungälv
Nybyggnad lastbrygga ändrad användning samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad för förskola.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för bodetablering på byggarbetsplats.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för tre byggbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: