Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungälv

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av vårdbyggnad vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ny vårdbyggnad med totalt 10 nya vårdavdelningar för kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och geriatrik. Sjukhuset kommer att ha totalt 280 vårdplatser för somatisk vård. Sjukhusets befintliga vårdavledningar kommer successivt att byggas om till nya vårdavdelningar till bl a mottagnings- och dagsjukvårdsverksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter med bostadsrätt och 88 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4-7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 137 lägenheter i 3 hus med 4-5 våningar + takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 50-100 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast april 2018.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 11 enbostadshus. Markarbetet påbörjas i januari 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar (ca 1200 kvm), tillagningskök (ca 160 kvm), matsal (ca 230 kvm), ombyggnad av befintlig skola (ca 190 kvm) samt avetablering av förskolemoduler och iordningställande av plank och skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i flerbostadshus. Boarea 1907 kvm. Lokalarea: 64 kvm + 25 kvm entresol.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Byggnaden ska uppfylla Guldklass i enlighet med Miljöbyggnad.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.
Exploateringsarbeten inför byggnation i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, GC-vägar, busshållplats, parkering mm inför nybyggnationer i Diseröd Centrum.
Va-ledningar i Kode, delsträcka 3A
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, delsträcka 3A som börjar vid korsningen Ödsmål och slutar vid Solberga, Kode. Uppskattad kostnad.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av äldreboende i Kärna
Nybyggnad av 12 lägenheter i fem huskroppar (BTA 840 kvm). Byggstart tidigast våren 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av två st parhus samt två st radhus med totalt 15 st lägenheter, miljö/soprum, teknik och carport/förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende 4 hus med 16 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser infrastruktur för byggande av villor och flerfamiljshus.
Nybyggnad av parhus/seniorbostäder i Kungälv
Söker tomt i Kungälv samt i kringliggande kommuner.
Nybyggnad av stall, veterinärstation mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, stall, pensionat samt veterinärstation. Byggstart tidigast våren 2018.
Utbyggnad av infrastruktur för Multiarena Yttern i Kungälv
Projektet avser ny infrastruktur för multihall innehållande idrottshallar, ishallar samt simhall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälvs kommun
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon.
Nybyggnad av LSS-boende i Ytterby, Kungälv
Byggnadens totala BTA-yta är ca 685 m² fördelat på 540 m² LSS-boende och 145 m² daglig verksamhet. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning, markförläggning samt sjöledning.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Konsulttjänst avseende detaljprojektering av vatten och spillvatten utmed Utmarksvägen för Kungälvs kommun
Avser konsulttjänster gällande projektering av vatten- och spillvatten utmed Utmarksvägen för att knyta ihop det befintliga nätet med exploateringsområde för boende. Uppskattad start och kostnad.
Konsulttjänst avseende trafikutredning med förprojektering i Kungälvs kommun
Avser trafikutredning med förprojektering och genomförbarhet bland annat som en del att ta fram två detaljplaner. I den första delen ingår Strandgatan, Liljedalsgatan, Trädgårdsgatan och Glasbruksgränd. I den andra delen ingår Västra Tullen. Ingen kostnadsuppgift.
Moduler - paviljonger till förskola i Kungälv
Avser fullt färdiga och fungerande moduler anpassade för förskoleverksamhet, två avdelningar.
Ny solcellspark i Kungälv
Projektet avser ny solcellspark med ca 1000 paneler (300 kW per panel). Byggstart senhösten 2017. Uppskattad kostnad.
Upphandling av projektering för utflykt- och destinationslekplats i befintlig park, Kungälv
Avser att projektera en ny utflykts- och destinationslekplats som ska integreras i Västra parken i Kungälv.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungälv
Nybyggnad av lss-boende med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Vena 1:32,1:31.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av tvåbostadshus samt carport med förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningshus/ avfallsstationer samt rivning av befintliga återvinningshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation samt skylt Komarken 1:1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation samt skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation, uppställning av containrar.
Nybyggnad av lastkaj i Kungälv
Nybyggnad lastbrygga ändrad användning samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för tre byggbodar.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov t o m 2019-01-01 för teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Strandskyddsdispens för transformatorstation.
Upphandling av projektledare för nytt vattenreningsverk och exploateringsprojekt i Kungälv
Avser två(2) projektledare: Projektledare A: för nytt vattenreningsverk. Projektledare B: med fokus på exploateringsprojekt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: