Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kungälv

Nybyggnad av Galleria/Handelscentrum i Kungälv
Nybyggnad av köpcentrum innehållande parkering under mark samt 3 våningar ovan mark med ca 35 000 m² LOA (ca 100 butiker och verksamheter). Markarbeten med kalkcementstabilierings påbörjades i maj 2016.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 103 lägenheter med bostadsrätt och 88 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4-7 våningar. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus, radhus, parhus och fristående villor. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 130-150 lägenheter med 4-5 våningar + delvis upp till två takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 137 lägenheter i 3 hus med 4-5 våningar + takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av vattenverk i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenreningsverk inklusive yttrre ledningar.
Nya busskörfält längs E6 mellan Jordfallsmotet-Kungälv
Byggande av busskörfält i nordlig och sydlig riktning.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar (ca 1200 kvm), tillagningskök (ca 160 kvm), matsal (ca 230 kvm), ombyggnad av befintlig skola (ca 190 kvm) samt avetablering av förskolemoduler och iordningställande av plank och skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i flerbostadshus. Boarea 1907 kvm. Lokalarea: 64 kvm + 25 kvm entresol.
Nybyggnad av p-däck i Konghällaområdet, Kungälv
Avser markarbeten samt uppförande av stomme till p-däck, Marstrandsvägen på Kongahälla i Kungälv. P-däcket ska innehålla så många p-platser som är praktiskt möjligt.
Nybyggnad av resecentrum i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av resecentrum med tio hållplatslägen, terminalbyggnad med vänthall, kiosk och biljettförsäljning. Bussplan samt infrastrukturåtgärder för angöring med bl a nya hållplatslägen för lokaltrafik längs med Kongahällagåtan och rondell väster om E6. Befintliga motorvägshållplatser ingår också i resecentrum och kommer även fortsätta att trafikeras av regionaltrafik. Västtrafik bygger och ansvarar för själva terminalbyggnaden och Kungälvs kommun ansvarar för markåtgärderna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Byggstart tidigast september 2017.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning för VA ca 1700 meter mellan nytt vattenverk och Romelandavägen.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Byggnaden ska uppfylla Guldklass i enlighet med Miljöbyggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift. Byggstart tidigast september 2017.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning för VA mellan nytt vattenringingsverik och Kungälv/Ytterby.
Va-ledningar mellan Björkås-Vävra
För anslutning av norra kustzonen till allmänt VA. Byggstart tidigast hösten 2017.
Va-ledningar mellan Vävra-Solberga
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Vävra och Solberga. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter med butik, pizzeria och bibliotek i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Exploateringsarbeten inför byggnation i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, GC-vägar, busshållplats, parkering mm inför nybyggnationer i Diseröd Centrum. Byggstart tidigast augusti 2017.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkering vid sjukhus i Kungälv,
Projektet avser nybyggnad av ca 330 parkeringsplatser vid sjukhuset.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 12 små lägenheter i flerbostadshus (500-600 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av fyra flerbostadshus och ett soprum/förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende (moduler), 4 hus med 12 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av stall, veterinärstation mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, stall, pensionat samt veterinärstation. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av båthallar och bryggor i Nereby
Projektet avser nybyggnad av båthallar och 2 nya bryggor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning (sjöledning). Byggstart tidigast hösten 2017.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Ny intagsledning till vattenverk i Kungälv
Omfattar förläggning av ny intagsledning i befintlig vattentäkt till Marstrands vattenverk.
Markarbeten och moduler till skola i Romelanda
Diserödskolan behöver tillfälliga lokaler tills en utbyggnad av skolan har skett. Moduler ska bestå av lokaler för 3 klassrum med tillhörande 3 grupprum, kapprum, toaletter, städutrymme och RWC samt teknikrum för fastighetens försörjning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadhus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av mast i Kungälv
Nybyggnad av telemast samt teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation Kastellegården 1:52,Vena 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i sex månader för byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tre år för bod (säljbod).
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tre år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggbod/visningsbod.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: