Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kungälv

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 103 lägenheter med bostadsrätt och 88 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4-7 våningar. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus, radhus, parhus och fristående villor. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 50-100 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast april 2018.
Nya busskörfält längs E6 mellan Jordfallsmotet-Kungälv
Byggande av busskörfält i nordlig och sydlig riktning.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar (ca 1200 kvm), tillagningskök (ca 160 kvm), matsal (ca 230 kvm), ombyggnad av befintlig skola (ca 190 kvm) samt avetablering av förskolemoduler och iordningställande av plank och skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i flerbostadshus. Boarea 1907 kvm. Lokalarea: 64 kvm + 25 kvm entresol.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning för VA ca 1700 meter mellan nytt vattenverk och Romelandavägen.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Byggnaden ska uppfylla Guldklass i enlighet med Miljöbyggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift. Byggstart tidigast september 2017.
Va-ledningar mellan Vävra-Solberga
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Vävra och Solberga. Byggstart tidigast hösten 2017.
Va-ledningar mellan Björkås-Valnäs
Projektet avser nya VA-ledningar. Byggstart tidigast vinter 2017.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning för VA mellan nytt vattenringingsverik och Kungälv/Ytterby.
Va-ledningar mellan Björkås-Vävra
För anslutning av norra kustzonen till allmänt VA. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Exploateringsarbeten inför byggnation i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, GC-vägar, busshållplats, parkering mm inför nybyggnationer i Diseröd Centrum. Byggstart tidigast augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende (moduler), 4 hus med 12 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av fyra flerbostadshus och ett soprum/förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-, fjärrvärme-, el-, opto-ledningar och sopsug för nytt bostadsområde. Byggstart tidigast början 2019.
Nybyggnad av båthallar och bryggor i Nereby
Projektet avser nybyggnad av båthallar och 2 nya bryggor. Byggstart tidigast slutet 2017.
Utbyggnad av infrastruktur för Multiarena Yttern i Kungälv
Projektet avser ny infrastruktur för multihall innehållande idrottshallar, ishallar samt simhall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning (sjöledning). Byggstart tidigast hösten 2017.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Kode-Solberga-Arlöd.
Ny intagsledning till vattenverk i Kungälv
Omfattar förläggning av ny intagsledning i befintlig vattentäkt till Marstrands vattenverk.
Ny solcellspark i Kungälv
Projektet avser ny solcellspark med ca 1000 paneler (300 kW per panel). Byggstart senhösten 2017. Uppskattad kostnad.
Markarbeten och moduler till skola i Romelanda
Diserödskolan behöver tillfälliga lokaler tills en utbyggnad av skolan har skett. Moduler ska bestå av lokaler för 3 klassrum med tillhörande 3 grupprum, kapprum, toaletter, städutrymme och RWC samt teknikrum för fastighetens försörjning.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av mast i Kungälv
Nybyggnad av telemast samt teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation Kastellegården 1:52,Vena 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadhus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i sex månader för byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tre år för bod (säljbod).
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tre år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggbod/visningsbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: