Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlsborg

Nybyggnad av hangarer i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av kontor och förråds-verkstadsytor med tillhörande personalutrymmen samt anpassning av intilliggande markområden. Byggnaden skall byggas i Karlsborgs kommun och omfattar ca 25000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlsborg
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Planer i tidigt skede. Avser nybyggnad av stall.
Nybyggnad av dagvattenledning i Karlsborg
Avser ny oljeavskiljare för hantering av dagvatten i Karlsborgs flottilj-område, F6.
Nybyggnad av industrihus i Karlsborg
Avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Igelbäcken 1:2, Bocksjö 4:1, Stockvikstorp 2:1, Hanebäckstorp 2:1 (2st).
Nybyggnad av toalett i Karlsborg
Nybyggnad av mulltoalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Karlsborg
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av två transformatorstationer.
Nybyggnad av kylanläggning i Karlsborg
Uppförande av kylaggregat.
Tillfällig uppställning av bodar, Karlsborgs Fästning
Avser upprättande av tillfälliga lokaler med hjälp av anpassade bodar. Lokalerna ska nyttjas under 5 år och sedan avlägsnas från platsen som iordningställs till nuvarande utseende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: