Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlsborg

Nybyggnad av dagvattenledning i Karlsborg
Avser ny oljeavskiljare för hantering av dagvatten i Karlsborgs flottilj-område, F6.
Nybyggnad av toalett i Karlsborg
Nybyggnad av mulltoalett.
Tillfällig uppställning av bodar, Karlsborgs Fästning
Avser upprättande av tillfälliga lokaler med hjälp av anpassade bodar. Lokalerna ska nyttjas under 5 år och sedan avlägsnas från platsen som iordningställs till nuvarande utseende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: