Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hjo

Nybyggnad av vindkraftverk i Hjo
Ca 20 verk med en totalhöjd om 150-180, effekt 40-60 MW.
Nybyggnad av industri, Hjo
Planförslaget syftar till att utvidga norra industriområdet i nordlig riktning med ca 3,9 ha. Planområdet är beläget ca 2 km norr om Hjos centrum och omedelbart norr om befintligt industriområde i anslutning till Sveavägen.
Nybyggnad av gator och VA i Hjo
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, dagvattendamm samt vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar.
Nybyggnad av industrihus i Hjo
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hjo
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilager i Hjo
Avser nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av telestation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av ställverk i Hjo
Förhandsbesked för nybyggnad av ställverksbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: