Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hjo

Nybyggnad av vindkraftverk i Hjo
Ca 20 verk med en totalhöjd om 150-180, effekt 40-60 MW.

Nybyggnad av bostäder i Hjo
Planen syftar till att möjliggöra en vidareutveckling av bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 26 bostäder med fastigheter mellan 950-1200 m2. En väg som gör den kommande genomfartsvägen som ska ansluta till Falköpingsvägen i norr möjlig ingår också i förslaget.

Nybyggnad av idrottshall
Avser nybyggnad av idrottshall i anslutning till Folkets hus.

Nybyggnad av grupphus i Hjo
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage Chipset 10,11,12.

Nybyggnad av enbostadshus i Hjo
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av nätstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig stolptrafostation.

Nybyggnad av transformatorstation i Hjo
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Misten 1:1, Flågebyn 1:9, Moanäs S:1, Dalshult 1:2.

Nybyggnad av enbostadshus i Hjo
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av nätstation i Hjo
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.

Nybyggnad av nätstation i Hjo
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef nätstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: