Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hjo

Nybyggnad av industri, Hjo
Planförslaget syftar till att utvidga norra industriområdet i nordlig riktning med ca 3,9 ha. Planområdet är beläget ca 2 km norr om Hjos centrum och omedelbart norr om befintligt industriområde i anslutning till Sveavägen.
Nybyggnad av idrottshall
Avser nybyggnad av idrottshall i anslutning till Folkets hus.
Nybyggnad av gator och VA i Hjo
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, dagvattendamm samt vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar.
Nybyggnad av industrihus i Hjo
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilager i Hjo
Avser nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hjo
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Hjo
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av förråd i Hjo
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig stolptrafostation.
Nybyggnad av enbostadshus i Hjo
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Hjo
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: