Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Herrljunga

Anläggande av plattform i Herrljunga
Avser ny plattform med tillhörande BEST-arbeten. Anläggande av en ny 250 m lång mellanplattform över nuvarande spår 7. Denna åtgärd är till för att minska behovet av korsande tågvägar över Västra stambanan. Spår 6, som även fortsättningsvis blir ett genomgående spår, skall hastighetshöjas från dagens nivå. Spår 8 ska bli ett säckspår med anslutnings- och uppställningsmöjligheter för pendeltåg. Anslutning för resenärer i form av trappor och hiss ska etableras till den nya mellanplattformen. Kontaktledningssystemet ska anpassas till den nya plattformen och spårlägen som denna byggnation medför.

Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus sk KOMBOHUS.

Nybyggnad av enfamiljshus och radhus,kedjehus,parhus i Herrljunga
Projektet avser nybyggnad av parhus, radhus, kedjehus och enbostadshus l på Nya Horsby. Omfattning är i dagsläget oklar.

Solceller i äldreboende i Herrljunga
Avser solceller på äldreboende.

Utbyggnad av passivt bredbandsfibernät i Ljung
Entreprenaden omfattar plöjning/grävning av fiberslang, kopplingsskåp, brunnar m.m. samt blåsning av fiber, kontaktering, GPS-inmätning etc.

Nybyggnad av förråd i Herrljunga
Nybyggnad komplementbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Herrljunga
Nybyggnad transformatorstation.

Anläggande av ny väg till fritidsområde i Herrljunga
Avser anläggning av ny väg med en sträcka på 400 m.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: