Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Herrljunga

Anläggande av plattform i Herrljunga
Avser ny plattform med tillhörande BEST-arbeten. Anläggande av en ny 250 m lång mellanplattform över nuvarande spår 7. Denna åtgärd är till för att minska behovet av korsande tågvägar över Västra stambanan. Spår 6, som även fortsättningsvis blir ett genomgående spår, skall hastighetshöjas från dagens nivå. Spår 8 ska bli ett säckspår med anslutnings- och uppställningsmöjligheter för pendeltåg. Anslutning för resenärer i form av trappor och hiss ska etableras till den nya mellanplattformen. Kontaktledningssystemet ska anpassas till den nya plattformen och spårlägen som denna byggnation medför.

Nybyggnad förskola, renovering av kök mm på skola i Herrljunga
Förstudie pågår. Projektet avser nybyggnad av förskola, renovering av kök och matsal på grundskola.

Nybyggnad av enfamiljshus i Herrljunga
Diskussioner pågår med potentiell byggherre. Planer för nybyggnad av bostäder i gemenskap.

Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus sk KOMBOHUS.

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 181/183 mellan Remmenedal-Herrljunga
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter och framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 181/183 mellan Bergagärde-Herrljunga
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter och framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken

Nybyggnad av industrihus i Herrljunga
Avser nybyggnad av industri på ca 1200 kvm.

Utbyggnad av passivt bredbandsfibernät i Ljung
Entreprenaden omfattar plöjning/grävning av fiberslang, kopplingsskåp, brunnar m.m. samt blåsning av fiber, kontaktering, GPS-inmätning etc.

Anläggande av ny väg till fritidsområde i Herrljunga
Avser anläggning av ny väg med en sträcka på 400 m.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: