Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Härryda

Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av hotell i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 220 rum, restaurang, bar, fitnessavdelning och ett tiotal konferensrum. Uppskattad kostnad.
Iordningställande av aktivitetspark i Mölnycke
Projektet avser iordningställande av aktivitetspark.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus med god tillgänglighet.
Utbyggnad av företagspark i Landvetter
Projektet avser utbyggnad av företagspark. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i radhus med garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata.
Nybyggnad av stödboende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter (350 kvm) i stödboende för ungdomar 16-20 år som fått biståndsbeslut att bo i stödboende samt kompletmentbyggnad (ca 33 kvm). Benarebyvägen/Näckrosvägen.
Nybyggnad av restaurang i Härryda
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av aktivitetspark i Mölnlycke
Avser upprustning av befintlig storlekplats till en aktivitetspark som ska innehålla lekplats, utomhusscen, gemensamhetsodling och utegym.
Uppförande av bullerplank i Mölnlycke
Avser uppförande av bullerplank längs med Benarebyvägen. Uppskattad kostnad.
Ny gc-väg längs väg 542 genom Björröd
Ca 250 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Borrhålsanslutning i Bårhults företagspark, Härryda
Avser borrhålsanslutning fråm markytan ned till bef spillvattentunnel. Borrhålslängd ca 127 meter.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av magasinsbyggnader i Härryda
Projektet avser nybyggnad av två magasinsbyggnader. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Härryda
Nybyggnad av tvåbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Bygglov nybyggnad industri och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Förhandsbesked nybyggnad.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Installation av underjordsbehållare.
Nybyggnad av automatstation i Härryda
Nybyggnad av adblue-tank.
Nybyggnad av barack i Härryda
Nybyggnad av baracker.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av fiber nod.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Bygglov nybyggnad underjordisk behållare.
Nybyggnad av ridhus i Härryda
Bygglov nybyggnad vindskydd till hästar på lösdrift. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av mur i Härryda
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av redskapsbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: