Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Härryda

Nybyggnad av terminalbyggnad i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnation av terminalbyggnad innehållande både kyl- och frysterminal, höglager samt paket- och pallhantering.

Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i särskilt boende.

Nybyggnad idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.

Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum

Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i särskilt boende.

Ny processbyggnad mm i Härryda
Projektet avser ny processbyggnad för bioreaktorer och kemikaliehantering. Gångkulvert mellan befintlig kolfilterhall och bio/kem-byggnad. Förbindelsegång mellan bio/kem-byggnad, UV-byggnad och doseringsbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar och mottagningskök.

Ny huvudgatai Landvetter
Projektet avser ny huvudgata. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av parkeringshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.

Leverans av 4 st krafttransformatorer, Härryda Energi
Upphandlingen avser leverans av fyra st nya krafttransformatorer samt uppställning på befintliga fundament. Transformatordata; 45/22,5 kV 40 MVA ONAN (M1 Solsten 2 st.), 25 MVA ONAN (M5 Skalmered 2 st.).

Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar samt anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Mölnlycke
Projektet avser om- och utbyggnad av gator, gång och cykelväg samt VA-ledningar i entreprenaden ingår även förläggning av el-, opto- och teleledningar samt belysning.

Nybyggnad av HVB-boaende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av HVB-boende. Uppskattad kostnad.

Parkanläggning i HÄrryda
Parkanläggning runt hela tjärnen.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde. Byggstart tidigast hösten 2017.

Anläggande av gång- och cykelväg Gärdesområdet i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg, ny VA-ledning samt ny- och ombyggnad av vägar i området. Byggstart tidigast våren 2018.

Markåtgärder i Mölnlycke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2013-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: