Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Härryda

Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik i 3 eller 4 byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.

Nybyggnad av terminalbyggnad i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnation av terminalbyggnad innehållande både kyl- och frysterminal, höglager samt paket- och pallhantering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum

Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar och mottagningskök.

Ny huvudgatai Landvetter
Projektet avser ny huvudgata. Byggstart tidigast våren 2017.

Leverans av 4 st krafttransformatorer, Härryda Energi
Upphandlingen avser leverans av fyra st nya krafttransformatorer samt uppställning på befintliga fundament. Transformatordata; 45/22,5 kV 40 MVA ONAN (M1 Solsten 2 st.), 25 MVA ONAN (M5 Skalmered 2 st.).

Nybyggnad av HVB-boaende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av HVB-boende. Uppskattad kostnad.

Markåtgärder i Mölnlycke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2013-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: