Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Härryda

Nytt dubbelspår mellan Borås-Göteborg, delen Mölnlycke-Bollebygd
Projektet avser ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd med stationer vid Göteborg Landvetter Airport och Mölnlycke. Ca 2,5 mil ny järnväg.

Nybyggnad av hotell i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 220 rum, restaurang, bar, fitnessavdelning och ett tiotal konferensrum. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av vattenverk och ledningar i Hindås
Projektet avser ny produktionsanläggning samt överföringsledningar.

Nybyggnad av terminalbyggnad i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnation av terminalbyggnad innehållande både kyl- och frysterminal, höglager samt paket- och pallhantering.

Iordningställande av aktivitetspark i Mölnycke
Projektet avser iordningställande av aktivitetspark.

Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart årsskiftet 2017/2018.

Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum

Anläggande av överföringsledning i Härryda
Projektet avser anläggande av överföringsledning.

Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar och mottagningskök.

Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av dagvattendammar i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av dagvattendammar. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av HVB-boaende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av HVB-boende. Uppskattad kostnad.

Ny gc-väg längs väg 542 genom Björröd
Ca 250 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Nybyggnad av brunn i Härryda
Nybyggnad av vattenbrunn.

Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av väderskydd vid busshållplats Snåkered 2:5,2:8.

Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.

Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Bygglov nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av lager i Härryda
Tidsbegränsat nybyggnad av airdome tält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: