Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Härryda

Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.
Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum
Ny processbyggnad mm i Härryda
Projektet avser ny processbyggnad för bioreaktorer och kemikaliehantering. Gångkulvert mellan befintlig kolfilterhall och bio/kem-byggnad. Förbindelsegång mellan bio/kem-byggnad, UV-byggnad och doseringsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.
Utbyggnad av företagspark i Landvetter
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar och mottagningskök.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata. Byggstart tidigast hösten 2017.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar samt anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Uppställning av skolpaviljong i Härryda
Projektet avser markarbeten och uppställning av av paviljong/skola med 6 klassrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av lager i Härryda
Tidsbegränsat nybyggnad av airdome tält.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av klubbhus i Härryda
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brunn i Härryda
Nybyggnad av vattenbrunn.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av väderskydd vid busshållplats Snåkered 2:5,2:8.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: