Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Grästorp

Nybyggnad av gc-väg längs väg 47 i Grästorp
Ca 3,6 km.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Grästorp
Planer för ny gång- och cykelväg till Flaköberg.

Nybyggnad av industrihus i Grästorp
Avser nybyggnad av industrilokal med lager och kontor på ca 600 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Grästorp
Avser nybyggnad av industrihus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av butik i Grästorp
Avser nybyggnad av butik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Grästorp
Nybyggnad av 2 st lokala bullerskärmar.

Nybyggnad av transformatorstation i Grästorp
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Valla 1:1, Grynkelstorp 2:4, 2:13, Årås 1:18, Tammstorp 2:3, Trökörna-Hallebo 2:3.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: