Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Götene

Nybyggnad av LSS-boende i Götene
Avser nybyggnad av korttidsboende / fritidshem med ca 6 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser nybyggnad av boende samt rivning av byggnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Götene
Avser nytt exploateringsområde.
Nybyggnad av produktionslokal i Götene
Nybyggnad av tillverkningsbyggnad och destruktionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av reservoar i Götene
Anläggande av dagvattenmagasin.
Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Anläggande av parkeringsplats (Järnåldersgatan) tillfälligt lov i 5 år.
Nybyggnad av växthus i Götene
Avser nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av båthus i Götene
Nybyggnad av båthus, förnyelse av bygglov.
Nybyggnad av förråd i Götene
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av garage i Götene
Nybyggnad av garage och cykelförråd.
Nybyggnad av nätstation i Götene
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Götene
Nybyggnad av skärmtak över balkong.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad transformatorhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: