Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Götene

Nybyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser nybyggnad av boende samt rivning av byggnad.
Nybyggnad av förskola i Götene
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Exploatering för nytt industriområde i Götene
Avser exploatering för nytt industriområde. Ligger still.
Nybyggnad av LSS-boende i Götene
Avser nybyggnad av korttidsboende / fritidshem med ca 6 rum.
Nybyggnad av industrihus i Götene
Avser rivning av 4 st byggnader samt nybyggnad av en produktionshall.
Nybyggnad av äldreboende i Götene
Förstudie kommer troligtvis ske under 2016 för att undersöka möjligheten för nybyggnad av äldreboende i Lundsbrunn.
Nybyggnad av exploateringsområde i Götene
Avser nytt exploateringsområde.
Ny gc-väg längs väg 2741 i Lundsbrunn
Ca 500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av lager i Götene
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Götene
Uppförande av lagertält och transformatorbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: