Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Götene

Nybyggnad av parhus i Lundsbrunn
Projektet avser nybyggnad av 30 parhus som kommer att uppföras i 3 grupper med 10 hus/grupp.

Nybyggnad av industrihus i Götene
Avser rivning av 4 st byggnader samt nybyggnad av en produktionshall.

Nybyggnad av exploateringsområde i Götene
Avser nytt exploateringsområde.

Nybyggnad av LSS-boende i Götene
Avser nybyggnad av korttidsboende / fritidshem med ca 6 rum.

Nybyggnad av produktionslokal i Götene
Nybyggnad av tillverkningsbyggnad och destruktionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av växthus i Götene
Nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av transformatorstation i Götene
uppförande av 3 transformatorer samt rivning av gammal transformator Götene 16:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Uppförande av transformator.

Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av transformator.

Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Anläggande av parkeringsplats (Järnåldersgatan) tillfälligt lov i 5 år.

Nybyggnad av garage i Götene
Nybyggnad av garage och cykelförråd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Nybyggnad av parkeringsplats för besökare till Naturreservatet Halla.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: