Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 169 st.

Nybyggnad a flerbostadshus, hotell och handel i Göteborg, etapp 1 A

Nybyggnad av bro vid Göta älv i Göteborg

Nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker i Göteborg, etapp 1

Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Majorna

Nybyggnad av flerbostadshus, förskola mm i Göteborg

Nybyggnad av bostäder, butiker och kontor i Göteborg

Byggnation av bostäder och verksamheter i Krokslätt, Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg

Nybyggnad av förråd, verkstäder mm i Göteborg

Nybyggnad av LNG-terminal i Göteborg

Nybyggnad av parkeringsanläggning i Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Billdal

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Krokslätt, Göteborg

Nybyggnad av bostäder i Göteborg

Nybyggnad av bostäder och butiker i Göteborg

Nybyggnad av bostäder i Backa, Göteborg

Nybyggnad av lokaler till Naturvetenskapliga fakulteten i Göteborg

Utveckling av evenemangsområdet i Göteborg

Nybyggnad av bostäder och lokaler på Kålltorp, Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2

Ny- om- och påbyggnad av flerbostadshus i Gamlestaden, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg

Nybyggnad/förtätning av flerbostadshus i Högsbo, Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Göteborg

Nybyggnad av försöjrningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus Södra Guldheden i Göteborg

Nybyggnad av kontorshus i Göteborg

Nybyggnad av skola, äldreboende mm i Göteborg

Nybyggnad av kontors- och forskningsverksamhet i Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Göteborg, etapp 1

Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Högsbo, Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1

Nybyggnad av anslutningsspår mm på Hisingen, Göteborg, etapp 1

Anläggande av additionskörfält och bullerskydd vid Tingstadsmotet-Backadalsmotet

Nybyggnad av skola och idrottshall i Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus, hotell mm i Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus på Kvillebäcken, Göteborg

Nybyggnad av järnvägsspår, Pölsebo-Skandiahamnen

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Askim

Ny- och ombyggnad av lägenheter i Tynnered

Nybyggnad av ishallar i Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus på Björkekärr, Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus på Tuve, Göteborg

Rivning samt nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda

Nytt bostadsområde i Göteborg

Nybyggnad av hyresrätter i Göteborg

Utveckling av centrala Lindholmen, Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsladugård, Göteborg

Nybyggnad av studentbostäder i Krokslätt

Nybyggnad av studentlägenheter på Lindholmen i Göteborg

Nybyggnad av skola i Göteborg

Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus på Askim, Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Torsland, kvarter L och M

Nybyggnad av flerbostadshus på Angered, Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Lundby

Nybyggnad av bostäder för särskilt boende i Göteborg

Nybyggnad av radhus i Gårdsten

Nya gång- och cykelvägar i Västra Götaland, Halland och Värmlands län

Nytt spår samt flytt av signalkiosk mm vid Göteborg C

Nybyggnad av äldreboende i Göteborg

Nybyggnad av parkeringshus mm på Kallebäck, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Majorna, Göteborg

Nybyggnad av sporthall vid Lundenskolan i Göteborg

Ny- och ombyggnad av likriktarstationer i Göteborg

Nybyggnad av byggvaruhus i Göteborg

Nybyggnad av bostäder i Björlanda

Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Göteborg

Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg

Byggnation av Västlänkens mittuppgång i Göteborg

Nybyggnad av flerbostadshus på Utby, Göteborg

Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg

Nybyggnad av förskola i Hisings Backa, Göteborg

Nybyggnad av villor i Göteborg

Nybyggnad av parkeringsgarage under mark i Nya Hovås, Billdal

Nybyggnad av förskola i Göteborg

Nybyggnad av enbostadshus i Göteborg

Nybyggnad av produktionslokal i Göteborg

Nybyggnad av järnvägsbro över Bohusbanan i Gunnesby

Nybyggnad av resecentrum i Angered

Grundarbeten för ny attraktion på Liseberg i Göteborg

Utbyggnad av fjärrkyla vid Lindholmen

Nybyggnad av villor på Styrsö, etapp 2

Ny- och ombyggnad av kostall mm i Olofstorp

Nybyggnad av bostäder i Amhult, Göteborg

Byggledning för ny- och ombyggnad/underhåll av konstruktioner, Göteborg

Nybyggnad av gruppboende/BmSS i Göteborg

Nybyggnad av gruppbostad i Askim, Göteborg

Nybyggnad av gruppbostad på Hovås, Göteborg

Exploatering för bostadsområde i Göteborg

Nybyggnad av industrihus i Göteborg

Nybyggnad av kontor i Göteborg

Område för lastbilsservice i Göteborg

Ny ledningsbro över Mölndalsån i Göteborg

Mötesplats Frihamnen Göteborg

Ny dagvattenledning i Kålltorp, Göteborg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: