Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Färgelanda

Nybyggnad av gång- o cykelväg längs väg 173 mellan Färgelanda-Stigen
3 km lång sträcka.

Nybyggnad av teknikbod i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av nodhus för bredbandsnät.

Nybyggnad av elverk i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av reservkraftaggregat.

Nybyggnad av telestation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förskola i Färgelanda
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av förskolemodul.

Nybyggnad av förskola i Färgelanda
Anökan om tidbegränsat bygglov för förskolemodul.

Nybyggnad av enbostadshus i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: