Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falköping

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på 170 lägenheter som ska börja byggas på Prästgårdsgärde.
Anläggande av förbigångsspår i Falköping
Totalentreprenad BESTK och mark för två ca 1 km långa förbigångsspår nordöst om Falköping C. Inkoppling utförs som sidoentreprenad
Nybyggnad av butik i Falköping
Planer för ny Biltema butik i Falköping.
Nybyggnad av bostäder i Falköping
Avser nybyggnad av bostäder inom kv. Plåtslagaren 15 och 38 m.fl. i Falköpings Kommun, 23 lägenheter fördelat på 5 st hus. Hus A, Repslagaregatan 30: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus B, Repslagaregatan 32: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus C, Repslagaregatan 34: 2 st. 2 rok, 2 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus D, Nygatan 15–17: 3 st. 4 rok, 2 st. rok, 1 st. 3 rok, 1 st. 1,5 rok. Källare med träfasad och tegeltak. Trapphus Nygatan 17 med hiss Hus E, Nygatan 19: 2 st. 2 rok, 2 st. 4–5 rok etage. Källare med putsad fasad och bandtäckt plåttak Till projektet hör även utvändiga markarbeten samt en garargelänga med 9 platser som mot byggs mot befintligt garage samt anslutnings arbeten av ny fjärrvärmeanslutning och dagvatten mm i Nygatan 21.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av radhus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad- och ombyggnad av skola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Falköping
Avser anläggande av gator, va-ledningar och elledningar för nytt bostadsområde.
Tillbyggnad mejeri med en tankbilshall i Falköping
Avser tillbyggnad på ca 1050 kvm mejeri med en tankbilshall.
Nybyggnad av järnvägsspår i Falköping
Projektet avser spår-, kontaktlednings-, el-, mark-, kanalisation-, anläggnings- och installationsarbeten.
Nybyggnad av kylhus i Falköping
Avser nybyggnad av kyllager (arla) på ca 5200 kvm.
Nybyggnad av cafépaviljong i Plantis i Falköping
Avser nybyggnad av cafépaviljong i Planteringsförbundets park i Falköping. Den kommer att ha en byggnadsyta i ett plan av ca 200 m². Plats för uteservering och utemiljön ska förnyas.
Nybyggnad av intagsledning till vattenverk i Falköping
Avser anläggning av ny intagsledning till Borglunda vattenverk. Total längd ca 1550 m.
Ombyggnad av station T7 Gökhem
Avser ny ställverksbyggnad innehållande ställverk och kontrollanläggning.
Återuppförande av brandskadad förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och tillagningskök.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök. Rivningsarbetena ska påbörjas i november och klart i december 2017.
Nybyggnad av gata mm i Falköping etapp 2
Projektet avser stycke bebyggelser.
Ny gc-väg längs väg 542 genom Broddetorp
Ca 570 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av belysningsmast i Falköping
Bygglov montering av belysningsmaster.
Nybyggnad av lager i Falköping
Bygglov montering av tält.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av markstation.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nodhus för fibernät.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov Nybyggnad av Transformatorstation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falköping
Bygglov nybyggnad av vindkraftverk Mönarp 1:5,Gaståsen 4:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: