Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Falköping

Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Falköping
Avser nybyggnad av affärshus i 1 huskropp och 2,5 våning. Objektet är beläget på Repslagargatan, Nygatan, och Landbogatan i Falköping. Entreprenaden omfattar mark- byggnads- och installationsarbeten.

Nybyggnad av logistikcentral med lager i Falköping, etapp 1
Avser uppförande av logisitikcentral med lager på 12600 kvm. I projektet ingår lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalbyggnad på 200 kvm samt lastytor för både lastbil och tåg. Spårbädd och spår kommer att utföras av sidoentreprenör.

Nybyggnad av vårdhem i Falköping
Avser ett nytt HVB-boende.

Nybyggnad av bostäder i Falköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 16-20 lägenheter i 3-4 huskroppar.

Ny gc-väg längs väg 542 genom Broddetorp
Ca 570 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Utbyte av rörbroar i Falköping och Tidaholm
Utbyte av 2 st rörbroar; Bro 100-35-1 över bäck 3 km V i Skörstorp på väg 193 inom Falköpings kommun och Bro 100-37-1 över bäck 1 km S Ekedalen på väg 2875 inom Tidaholms kommun.

Nybyggnad av maskinhall i Falköping
Avser nybyggnad av maskinhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av växthus i Falköping
Avser nybyggnad av växthus på ca 15kvm.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.

Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av paviljong i Falköping
Bygglov nybyggnad av paviljong.

Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov nybyggnad av plank/ bullerskärmar Sörby 9:6, Agnestad 1:3, Slutarp 1:54.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: