Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Falköping

Nybyggnad av en Terminal i Falköping.
Avser en nybyggnad av en terminal för inkörningsytor för lastbilar för att lasta av stora container m.m
Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på ca 220 lägenheter som ska börja byggas på Prästgårdsgärde. Detta omfattar bostadsrättslägenheter samt hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av demensboende i Falköping
Boendet ska bestå av fyra avdelningar med 20 boenderum i respektive avdelning fördelat i tre huskroppar, en huskropp byggs i två plan. En administrationsbyggnads ska uppföras i två plan, samtliga byggnader är sammanlänkade med förbindelsegångar. Byggnaderna omfattar cirka 8600 m².
Nybyggnad av logistikcentral med lager i Falköping, etapp 1
Avser uppförande av logisitikcentral med lager på 12600 kvm. I projektet ingår lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalbyggnad på 200 kvm samt lastytor för både lastbil och tåg. Spårbädd och spår kommer att utföras av sidoentreprenör. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vårdhem i Falköping
Avser ett nytt HVB-boende med ett friliggande förråd.
Nybyggnad- och ombyggnad av skola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av radhus i Stenstorp
Alternativt 4 parhus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.
Ny cirkulationsplats Ålleberg center
Objektet är beläget i Falköpings kommun, strax söder om centralorten Falköping vid väg 46, som leder till Ulricehamn. Objektet, som ligger i korsningen mellan Agnesstadsgatan och enskild väg som leder igenom det framtida handelsområdet, ligger cirka 100 meter sydöst om cirkulationsplats på väg 46/47. Området kallas Ålleberg center.
Återuppförande av brandskadad förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och tillagningskök.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Nybyggnad av grupphus i Falköping
Bygglov nybyggnad av 5 st enbostadshus Hematiten 2, 3, 4, 5, 6.
Nybyggnad av kolonistuga i Falköping
Bygglov nybyggnad av kolonistuga.
Nybyggnad av toalett i Falköping
Bygglov nybyggnad av mulltoalett.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Jäla 7:2,5:9,5:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av växthus i Falköping
Avser nybyggnad av växthus på ca 15kvm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av cistern i Falköping
Bygglov byte av tank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: