Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Falköping

Nybyggnad av 7-9 skola i Falköping
Avser nybyggnad av högstadieskola för 1100 elever. Plats ej bestämd.
Nybyggnad av en Terminal i Falköping.
Avser en nybyggnad av en terminal för inkörningsytor för lastbilar för att lasta av stora container m.m
Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på ca 220 lägenheter som ska börja byggas på Prästgårdsgärde. Detta omfattar bostadsrättslägenheter samt hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av demensboende i Falköping
Boendet ska bestå av fyra avdelningar med 20 boenderum i respektive avdelning fördelat i tre huskroppar, en huskropp byggs i två plan. En administrationsbyggnads ska uppföras i två plan, samtliga byggnader är sammanlänkade med förbindelsegångar. Byggnaderna omfattar cirka 8600 m².
Nytt bostadsområde i Falköping
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av logistikcentral med lager i Falköping, etapp 1
Avser uppförande av logisitikcentral med lager på 12600 kvm. I projektet ingår lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalbyggnad på 200 kvm samt lastytor för både lastbil och tåg. Spårbädd och spår kommer att utföras av sidoentreprenör. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vårdhem i Falköping
Avser ett nytt HVB-boende med ett friliggande förråd.
Nybyggnad av förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad- och ombyggnad av skola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av radhus i Stenstorp
Alternativt 4 parhus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.
Tillbyggnad mejeri med en tankbilshall i Falköping
Avser tillbyggnad på ca 1050 kvm mejeri med en tankbilshall.
Nybyggnad av kylhus i Falköping
Avser nybyggnad av kyllager (arla) på ca 5200 kvm.
Nybyggnad av cafépaviljong i Plantis i Falköping
Avser nybyggnad av cafépaviljong i Planteringsförbundets park i Falköping. Den kommer att ha en byggnadsyta i ett plan av ca 200 m². Plats för uteservering och utemiljön ska förnyas.
Anläggande av förbigångsspår i Falköping
Avser byggande av förbigångsspår. Km 345+460 och för väg 47 vid km 347+450.
Återuppförande av brandskadad förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad av gata mm i Falköping etapp 2
Projektet avser stycke bebyggelser.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök. Rivningsarbetena ska påbörjas i november och klart i december 2017.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av 2 st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av 3 st transformatorstationer Valaberg 1:10, Kymme 1:7, Remmen 1:5.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Falköping
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kolonistuga i Falköping
Bygglov nybyggnad av kolonistuga.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer Holöja 7:1, Ravelstorp 1:6, Sjötorp 2:10.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov uppförande av teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: