Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borås

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 400 lägenheter i flerbostadshus och verksamheter samt infrastruktur.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Detaljplanearbetet är vilande. Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.

Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 2 punkthus 150 lägenheter med 11 våningar samt ett underjordiskt parkeringsgarage i 2 plan samt en innergård på taket.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Planändring krävs. Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus, villor & grupphus i Sjömarken
60-tal bostäder

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Ca 500 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av sju stycken flerbostadshus med 2-6 våningar, samt carport.

Nybyggnad av bilanläggning i Viared, Borås
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning. Portentreprenör är Assa Abloy i Göteborg.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hedared
Tillståndsansökan tillstyrkt. Planer finns på uppförande av 4 inom Bollebygds kommun och 4 verk inom Borås kommun.

Nybyggnad av äldreboende i Fristad
Detaljplanearbetet är vilande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd i dagsläget. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Borås
Avser nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad, Etapp 2
Nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Planerat projekt efter Etapp 1 828905. Byggstart tidigast våren 2018.

Kontaktledningsbyte vid järnväg i Borås
Borås bangård.

Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Ombyggnad av skola i Borås
Projektet avser ombyggnad av högstadieskola.

Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.

Nybyggnad av förskola i Trandared
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Grunden blir platta på mark.

Nybyggnad av förskola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus och grupphus i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av 25-30 bostäder i mindre flerfamiljshus, grupphus/markbostäder.

Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad

Nybyggnad av bensinstation i Borås
Avser busstankstation, samt rivning av tak.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.

Bottentätning av deponicell 1B i Borås
Avser bottentätning av ny deponicell.

Nybyggnad av automatstation i Borås
Avser nybyggnad av drivsmedelanläggning/tankstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad lss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.

Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus (60 x 22 meter) med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar. Byggstart och kostnad är uppskattade.

Nybyggnad av grupphus i Borås
Nybyggnad av 3 st enbostadshus (stycke byggen). Byggstart tidigast slutet 2016.

Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av maskinhall i Borås
Avser nybyggnad av maskinhall.

Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.

Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Svensgärde
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Svensgärde ca 7 km från Borås stad centrum.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bredared
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.

Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät, Gingri Fiberförening ek för
Avser nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät. Byggstart tidigast slutet 2016. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av markanläggning i Borås
Avser marklov för schaktning/fyllning (iordningsställande av mark inför nybyggnation).

Nybyggnad av skärmtak i Borås
Avser leverans samt montage av skärmtak dockat mot en befintlig garagebyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Borås
Nybyggnad av teknikbod för fiber och bredband.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 stycken enbostadshus med garage.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser (utökning med 101 platser).

Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage (rivning av befintlig byggnad).

Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (tält).

Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljöhus).

Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (paviljongbyggnad).

Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för nybyggnad av mur/stödmur.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser, mur och komplementbyggnad.

Nybyggnad av plank i Borås
Bygglov för nybyggnad av plank.

Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (för fiber och bredband).

Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber och bredband.

Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av toalett i Borås
Bygglov för nybyggnad av toalettmoduler Trandared 4:1, Viared 6:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov.

Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer Bosnäs 3:1,Vattnet 4.

Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av belysningsmast i Borås
Bygglov för uppförande av ny belysningsmast.

Nybyggnad av silo i Borås
Bygglov för ändrad användning av rötrestlager till askberedningsanläggning (2 st asksilo).

Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt åtgärd t o m 2018-06-30 (tält för förvaring).

Nybyggnad av toalett i Borås
Tidsbegränsat bygglov för toalettkabiner Antares 3, Kyllared 1:90, Främgärde 1:20.

Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skolpaviljong (förnyelse av tidigare lov 2002-02-27§b67).

Nybyggnad av markanläggning i Borås
Avser schaktning/fyllning (iordningställande av mark inför nybyggnation av enbostadshus).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: