Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Borås

Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Nytt bostadsområde på Bråt i Borås
Omfattning oklar. Sanering av marken krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 125-150 lägenheter i flerbostadhus. Har tidigare ingått i objektnummer 872414.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 112 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus samt rivning av befintlig affärsbyggnad och ny markanläggning. I entreprenaden ingår också nyproduktion av ett parkeringshus. Rivning av fastighet på området kommer göras i april 2018.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Kyllared
Avser ny 130 kv ledning mellan Sjöbo-Kyllared.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av radhus, parhus samt förråd och parkering.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hedared
Tillståndsansökan tillstyrkt. Planer finns på uppförande av 4 inom Bollebygds kommun och 4 verk inom Borås kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 7 radhus, 14 parhus och 3 villor.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero. Byggnationerna startas tidigast 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Fristad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av rättscentrum i Borås
Detaljplanearbete. Planer för nybyggnad av ett rättscentrum i Borås, med lokaler för polis, häkte, tingsrätt och åklagare. Tomtdiskussioner pågår. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Upphandling av gasklocka till Sobacken, Borås
Avser upphandling av en gasklocka till området Sobacken. Anläggningen omfattar en komplett, igångkörd, intrimmad och fungerande gasklocka med tillhörande tryckhöjningsanläggning.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av enbostadshus ( parhus ) Tyngden 6, 7.
Nybyggnad av fjärrvärmepumpstationer längs överföringsledning Fristad
Projektet avser uppförande av två pumpstationer för fjärrvärmedistribution längs en nybyggd ledning mellan Borås och Fristad, se projekt 1413599. Avser Pumpstation Sjöbo och Pumpstation Frufällan.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ett 70 + boende med smålägenheter ca 20-25 st. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och garage/carport förråd Ljushults-hulu 1:78,1:79,1:80,1:81.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov samt skyltanordning som tillfällig åtgärd t o m 2019-03-30.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av logistikfastighet.
Nybyggnad av parhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda parhus.
Nybyggnad av tvätthall i Borås
Bygglov för nybyggnad av självtvättsanläggning.
Nybyggnad av tvättinrättning i Borås
Nybyggnad av tvättstuga.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Schaktning/fyllning, markhöjning av bef. grusväg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser (t.o.m. 2022-07-31).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av tillfälliga parkeringsplatser ( t o m 2022-11-30 ).
Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering på affärs-/kontorshus, sommar och vinter ( t o m 2019-12-31 ).
Nybyggnad av hetvattencentral i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av hetvattenpanna ( t o m 2020-12-31 ).
Nybyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modul invid befintlig industribyggnad ( t o m 2023-04-01 ).
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av överbyggnad till befintlig kommunal avloppspumpstation.
Nybyggnad av staket i Borås
Bygglov för uppförande av staket runt industribyggnadstomt samt marklov för asfaltering.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för uppförande av återvinningsstation 16811.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av kiosk i Borås
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad ( skottramp ) ishallen.
Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljöhus).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov (förflyttning av tält).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 st enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken transformatorstationer.
Nybyggnad av sophus i Borås
Nybyggnad av miljöhus och lekförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage/carport (2 tomter med ett bostadshus vardera).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av elljusspår i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (anläggande av elljusspår).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för uppförande parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd (maskinrum).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage (väderskydd för 8 st tjänstefordon).
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av kallförråd och lager 2 st.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: