Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.
Nytt bostadsområde på Bråt i Borås
Omfattning oklar. Sanering av marken krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 112 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus samt rivning av befintlig affärsbyggnad och ny markanläggning. I entreprenaden ingår också nyproduktion av ett parkeringshus. Rivning av fastighet på området kommer göras i april 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus och radhus med fristående förråd, sophus och teknikbyggnader. Husen ska byggas med passivhusteknik för låg energianvändning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ny gc-väg längs väg 1762 i Sandhult
Gång- och cykelvägen börjar vid Sandhults idrottsplats och rör sig längs med Sandhultsvägen (väg 1762) till korsningen mellan Sandhultsvägen och Alingsåsvägen (väg 180). Där ansluter den nya vägen till en redan befintlig gång- och cykelväg.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 7 radhus, 14 parhus och 3 villor.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero. Byggnationerna startas tidigast 2018.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 13 radhus med boyta på 108m2/st .
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av rättscentrum i Borås
Detaljplanearbete. Planer för nybyggnad av ett rättscentrum i Borås, med lokaler för polis, häkte, tingsrätt och åklagare. Tomtdiskussioner pågår. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Upphandling av gasklocka till Sobacken, Borås
Avser upphandling av en gasklocka till området Sobacken. Anläggningen omfattar en komplett, igångkörd, intrimmad och fungerande gasklocka med tillhörande tryckhöjningsanläggning.
Inhyrning av tillfälliga moduler till skola i Borås
Avser etablering och förhyrning av moduler för skolverksamhet.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov samt skyltanordning som tillfällig åtgärd t o m 2019-03-30.
Nybyggnad av parhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda parhus.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av rehab/gymlokal i Borås
Bygglov för nybyggnad av Rehab/gymlokal.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av 3 st tält.
Nybyggnad av staket i Borås
Bygglov för uppförande av staket runt industribyggnadstomt samt marklov för asfaltering.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av tält på parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage/carport (2 tomter med ett bostadshus vardera).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Schaktning/fyllning, markhöjning av bef. grusväg.
Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering på affärs-/kontorshus, sommar och vinter ( t o m 2019-12-31 ).
Nybyggnad av paviljong i Borås
Uppförande av paviljonger.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad ( skottramp ) ishallen.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov (förflyttning av tält).
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nodskåp för fiber.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för anordnande av parkeringsplatser (4 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av carport i Borås
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Borås
Nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Borås
Nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: