Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bollebygd

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Bollebygd
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i villor och flerbostadshus i området kring Prästgården.
Nybyggnad av vindkraftverk i Bollebygd
Tidigt samråd. Planer finns på uppförande av 5 verk med en totalhöjd på 150-200 meter, effekt 2-4 MW.
Anläggande av reservvattentäkt i Bollebygd
Avser anläggande av reservvattentäkt.
Nybyggnad av stugby i Bollebygd
Nybyggnad 3 fritidshus Bollebygds Kyrkby 1:58,1:59,1:60.
Exploateringg för bostadsområde i Bollebygd, etapp 2
Avser exploatering för bostadsområde i Bollebygd. Planerat projekt efter etapp 1.
Anläggande av gång- och cykelväg i Bollebygd, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg samt nya parkeringsplatser. Ny dränering och nya dagvattenbrunnar samt belysning på delar av sträckan.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollebygd
Nybyggnad 2 enbostadshus Hestra 3:17,3:18.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollebygd
Nybyggnad enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: