Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bollebygd

Exploateringsområde för bostäder i Bollebygd
Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollebygd
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Bollebygd
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i villor och flerbostadshus i området kring Prästgården.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Bollebygd
Planer i tidigt skede. Avser villor eller mindre flerbostadshus på Prästgården i området närmast kyrkan.

Nybyggnad av bostäder i Bollebygd
Planer finns på planläggning av området för att möjliggöra byggnationer av 30-40 lägenheter i form av exempelvis flerbostadshus, radhus och enfamiljshus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nytt exploateringsområde för industri i Bollebygd
Avser nytt exploateringsområde för industri.

Nytt av resecentrum och utveckling av Bollebygds tätort
Framtagande av fördjupad översiktsplan för nytt resecentrum och utveckling av Bollebygds tätort samt framtagande av gestaltningsstudier/idéskisser för nytt resecentrum pågår.

Exploatering för bostadsområde i Bollebygd
Avser bostadsområde för ca 10-15 villor och mindre flerbostadshus med 4-8 lgh.

Exploateringg för bostadsområde i Bollebygd, etapp 2
Avser exploatering för bostadsområde i Bollebygd. Planerat projekt efter etapp 1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: