Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bengtsfors

Nya överföringsledningar för fjärrvärme och VA mellan Bengtsfors-Billingsfors
Projektet avser nybyggnad av fjärrvärmeledning. Utöver fjärrvärme och VA så ingår även samförläggning av fiberkanalisation samt uppsättning av fundament för belysning på sträckan. Den totala längsta sträckningen (läs fjärrvärme) uppgår till ca 4 700 m varav det mesta går i befintlig banvall fram till avloppsreningsverket, Kanalvägen. Från avloppsreningsverket går sträckningen i Kanalvägen fram till angöringspunkten i panncentralen i Bengtsgården.

Nybyggnad av förskola i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar.

Nybyggnad av VA-ledningar i Gustavsfors
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Uppskattad byggstart.

Markåtgärder och nybyggnad av industrihall i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av en verkstads-/industrihall. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 3 st markstationer / transformatorstationer Sinsterud 1:7, Fillingen 2:37, Ärtemarks-bön 1:36.

Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Vårviks Backa 1:13,1:49, 1:106, Vårviks-Näs 1:4, 1:33, 1:35.

Nybyggnad av enbostadshus i Bengtsfors
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Bengtsfors
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Bengtsfors
Nybyggnad av två nätstationer.

Uppförande av nytt stängsel vid järnväg
Avser uppförande av nytt stängsel vid järnvägen Bäckefors i Bengtsfors. Medfinansiär är Trafikverket.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: