Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bengtsfors

Nya överföringsledningar för fjärrvärme och VA mellan Bengtsfors-Billingsfors
Projektet avser nybyggnad av fjärrvärmeledning. Utöver fjärrvärme och VA så ingår även samförläggning av fiberkanalisation samt uppsättning av fundament för belysning på sträckan. Den totala längsta sträckningen (läs fjärrvärme) uppgår till ca 4 700 m varav det mesta går i befintlig banvall fram till avloppsreningsverket, Kanalvägen. Från avloppsreningsverket går sträckningen i Kanalvägen fram till angöringspunkten i panncentralen i Bengtsgården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Försäljning pågår. Projektet avser nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus och en förråds- och carportbyggnad.
Nybyggnad av VA-ledningar och fiber i Gustavsfors
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar för kommunalt dricks- och spillvatten samt fiberkanalisation i området väster om Nästegårdsvägen i Gustavsfors tätort.
Nybyggnad av förskola i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av markanläggning i Bengtsfors
Avser iordningställande av ett nytt verksamhetsområde i kommunen.
Utbyggnad av VA-ledningar, gc-väg mm i Bengtsfors
Arbetet omfattar rivning av gamla VA-ledningar och nyläggning av VA-ledningar samt bygga ut fjärrvärmekulvert ända upp till Långevi anläggning, breddning av vägen samt nybyggnad av ca 600 m ny gc-väg längs med Kinadalsvägen, flyttning samt utbyte av belysningsstolpar.
Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Fillingen 2:11, 1:11, Strand 1:4, 1:7, Årbol 1:32.
Nybyggnad av förråd i Bengtsfors
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av två markstationer El (transformatorstationer).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: