Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Åmål

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Åmål, etapp 2-4
Projektet avser ca 21500 kvm, nybyggnad av lägenheter, butiker, småbåtsplatser, sjösättningsramp, parkeringsplatser, badstrand och badbrygga. Byggnaderna måste grundläggas på pålar med fribärande golv. Anläggande av skyddsvall mot Vänern, då översvämningsrisken är stor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, alltefter som lägenheterna går att sälja. Hyreslägenheter, bostadsrätter samt äganderätter även för seniorboende. Etapp 1-4 totalt ca 200 lägenheter. Etapp 1 heter numera kvarteret Jollen och är uppdelat i 3 etapper.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät inom Åmåls kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät.
Renovering alt. nybyggnad av ridhus i Åmål
Avser renovering alt. nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av bensinstation i Åmål
Bygglov för drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov anläggande för grundarbete.
Nybyggnad av mur i Åmål
Bygglov för fasadändring, uppsättning av mur och nya skyltar.
Nybyggnad av telestation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: