Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Åmål

Nybyggnad samt rivning av grundskola i Åmål
Avser Område B inom Enheten grundskola i Åmål: Rösparksskolan. En nybyggd skola för ca 800 elever och ca 100 st personal alternativ en skola F-6 för ca 400 elever samt 70 personal. Befintlig skola rivs i etapper. Pågående verksamhet finns i bef. skolas lokaler under den tid som nya skolan färdigställs etappvis. Detta projekt handlas tillsammans med Område A (1325115), C (1325274) och D (1325276).

Nybyggnad av lastbilsanläggning i Åmål
Avser nybyggnad av lastbilsanläggning.

Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Åmål
Bygglov nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av skärmtak i Åmål
Bygglov uppförande av skärmtak på lastbilsverkstad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: