Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Åmål

Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät inom Åmåls kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät.
Renovering alt. nybyggnad av ridhus i Åmål
Avser renovering alt. nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov anläggande för grundarbete.
Nybyggnad av mur i Åmål
Bygglov för fasadändring, uppsättning av mur och nya skyltar.
Nybyggnad av enbostadshus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Höganäs 1:64,1:65.
Nybyggnad av enbostadshus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: