Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Alingsås

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 220 lägenheter i flerbostadshus och radhus på p-däck och parkering, samt tillbyggnad av förskola med 2st avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med ca 4-7 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 småhus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med 2 och 3 våningar.

Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av huvudlending i Alingsås, etapp 3
Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.

Nybyggnad av huvudlending i Alingsås, etapp 4
Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.

Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 2
Avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar inkl. serviser samt pumpstationer för avlopp mm i Sundet. Total kostnad före etapp 1-4 är ca 50 mkr.

Nybyggnad av villor i Alingsås
Avser nybyggnad av sju st enbostadshus Ormekullen 6,7,Hagtorsslätt 1:92.

Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av förskola och kök i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av friliggande huskroppar intill befintlig förskola på ca 420 kvm med 2 st avdelningar samt kök.

Nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn
Projektet avser nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn (Skolgatan/Centrumgatan).

Uppförande av industrihall vid återvinningscentral i Alingsås
Objektet avser leverans och uppförande av en ouppvärmd hall för sortering av hushållsavfall vid ÅVC i Bälinge.

Nybyggnad av tvätthall i Alingsås
Bygglov för biltvätt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av personallokal i Alingsås
Rivning av och nybyggnad av personalbyggnad.

Nybyggnad av sjukhus i Alingsås
Temporär etablering av evakueringspaviljonger.

Nybyggnad av förråd i Alingsås
Uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage och cykelförvaring.

Nybyggnad av klubbhus i Alingsås
Nybyggnad av klubbstuga.

Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Nybyggnad av parkeringsplatser 10 st.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Alingsås
Nybyggnad av skateanläggning Erska 1:55,Centrum 1:10.

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikbod (opto).

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknik-nod.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av intilliggande station.

Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Nybyggnad av bullerskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av lager i Alingsås
Permanent bygglov för lagertält.

Etablering av paviljong vid skola i Alingsås

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: