Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Alingsås

Anläggande av vändspår i Alingsås
Två vändspår för pendeltågstrafiken, upprustning av stickspåret i Norsesund, ny sidoplattform, bron över gångporten under bangården breddas söderut, bron över Lillån förstärks. Plattformstak och hiss.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med ca 4-7 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus och enfamiljshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 12 hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter fördelat på tvåor och treor i två punkthus (SABOs Kombihus).

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 småhus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser ca 40 bostäder i blandad bebyggelse. Byggstart oviss.

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med 2 och 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i 5 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.

Nybyggnad av vindkraftverk i Alingsås
Miljötillstånd har erhållits för vindkraftsprojektet Lärkeskogen i Alingsås kommun. Lärkeskogen omfattar 5 vindkraftverk med en maximal höjd om 186 meter med en samlad effekt om 17-18 MW beroende på val av turbin. Nyheter

Nybyggnad av förskola i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och storkök.

Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.

Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål på 2,3 hektar.

Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 2
Avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar inkl. serviser samt pumpstationer för avlopp mm i Sundet. Total kostnad före etapp 1-4 är ca 50 mkr.

Nybyggnad av villor i Alingsås
Avser nybyggnad av sju st enbostadshus Ormekullen 6,7,Hagtorsslätt 1:92.

Nybyggnad av servicestation och restaurang i Alingsås
Avser mark för bilservice, bensinstation på 0,8 hektar.

Nybyggnad av förskola och kök i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av friliggande huskroppar intill befintlig förskola på ca 420 kvm med 2 st avdelningar samt kök.

Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.

Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast juni 2017. Uppskattad kostnad.

Nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn
Projektet avser nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn (Skolgatan/Centrumgatan).

Nybyggnad av vårdbostad i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av vårdboende i parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av tvätthall i Alingsås
Bygglov för biltvätt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage och cykelförvaring.

Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Nybyggnad av parkeringsplatser 10 st.

Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikbod (opto).

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikhus för vändspår.

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknik-nod.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av intilliggande station.

Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Alingsås
Nybyggnad av återvinningsstation (6990).

Nybyggnad av lager i Alingsås
Permanent bygglov för lagertält.

Nybyggnad av belysningsmast i Alingsås
Belysningsmast.

Nybyggnad av barack i Alingsås
Bygglov för arbetsbodar.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av 2 enbostadshus och komplementbyggnad Björkekärr 3:23,3:24.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Nybyggnad av bullerskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Alingsås
Uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av vattenverk i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ventilkammare för dricksvattendistribution. Byggstart tidigast slutet 2016.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: