Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Alingsås

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 120lägenheter i flerbostadshus och radhus på p-däck och parkering, samt tillbyggnad av förskola med 2st avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter med ca 4-8 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 4
Detaljplanearbetet ska börjas.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadsskogen Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus med garage under huset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i 5 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Ny förbindelse under västra stambanan i Alingsås
Avser ny förbindelse under västra stambanan.
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 3
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 20 villor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Alingsås
Miljötillstånd har erhållits för vindkraftsprojektet Lärkeskogen i Alingsås kommun. Lärkeskogen omfattar 5 vindkraftverk med en maximal höjd om 186 meter med en samlad effekt om 17-18 MW beroende på val av turbin. Nyheter
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål på 2,3 hektar.
Ombyggnad av korsning mm i Alingsås
Ombyggnad korsningen Skolgatan-Bolltorpsvägen, omläggning ledningar och ny gång- och cykeltunnel.
Nybyggnad av servicestation och restaurang i Alingsås
Avser mark för bilservice, bensinstation på 0,8 hektar.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Alingsås
Avser nybyggnad av personalbyggnad.
Ny gc-väg längs väg 1957 i Norsesund
Ca 200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Exploateringsområde Kärrbogärdevägen, Ingared i Alingsås
Avser nybyggnad av 792 m gata med tekniska försörjningssystem samt byggnation av lekplats och markmodellering för nytt bostadsområde. Total area för markbyggnation är ca 12408 m2.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnader.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Nybyggnad av pumpstation för kommunalt va.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikbod för bredband.
Nybyggnad av barack i Alingsås
Nybyggnad av två arbetsbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Fasadändring / ny anläggning för mobiltelefoni.
Nybyggnad av maskinhall i Alingsås
Avser nybyggnad av maskinbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Tillfällig förskolepaviljong.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Uppförande av mur.
Nybyggnad av carport i Alingsås
Återuppbyggnad av 10st carportar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: