Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 120lägenheter i flerbostadshus och radhus på p-däck och parkering, samt tillbyggnad av förskola med 2st avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter med ca 4-8 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av SABO kombohus i Alingsås
Nybyggnad av två flerbostadshus med totalt 50 lägenheter med 4 och 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrätter.
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 4
Detaljplanearbetet ska börjas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängabo
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 156 lägenheter i 6 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av vindkraftverk i Alingsås
Miljötillstånd har erhållits för vindkraftsprojektet Lärkeskogen i Alingsås kommun. Lärkeskogen omfattar 5 vindkraftverk med en maximal höjd om 186 meter med en samlad effekt om 17-18 MW beroende på val av turbin. Nyheter
Nybyggnad av radhus i Alingsås
Avser nybyggnad av radhus, 15 lgh med vardera på 110 kvm samt fristående komplementbyggnad med förråd och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål på 2,3 hektar.
Ombyggnad av korsning mm i Alingsås
Ombyggnad korsningen Skolgatan-Bolltorpsvägen, omläggning ledningar och ny gång- och cykeltunnel.
Nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer i Alingsås, etapp 3
Avser nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer för avlopp med vissa fall anslutande bräddsumpsanläggningar. Omfattar dessa sträckor: Spillvatten (självfall) ca. 2130 m Vatten ca. 2260 m Tryckavlopp ca. 585 m Dag/Dränvatten ca.155 m Pumpstationer 4 st Bräddsump 2 st.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bilhall i Alingsås
Rivning av byggnad och nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av butik i Alingsås
Nybyggnad av butik och lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnader.
Nybyggnad av magasin i Alingsås
Nybyggnad av kallmagasin.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Alingsås
Nybyggnad av två arbetsbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Avser nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnation av kioskbyggnad och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av carport i Alingsås
Återuppbyggnad av 10st carportar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: