Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Alingsås

Anläggande av vändspår i Alingsås
Två vändspår för pendeltågstrafiken, upprustning av stickspåret i Norsesund, ny sidoplattform, bron över gångporten under bangården breddas söderut, bron över Lillån förstärks. Plattformstak och hiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 95 lägenheter och ca 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med ca 4-7 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med 2 och 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i 5 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 3
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 20 villor.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 2
Avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar inkl. serviser samt pumpstationer för avlopp mm i Sundet. Total kostnad före etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Nybyggnad av servicestation och restaurang i Alingsås
Avser mark för bilservice, bensinstation på 0,8 hektar.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola och kök i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av friliggande huskroppar intill befintlig förskola på ca 420 kvm med 2 st avdelningar samt kök.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Nybyggnad av personallokal i Alingsås
Avser nybyggnad av personalbyggnad.
Exploateringsområde Kärrbogärdevägen, Ingared i Alingsås
Avser nybyggnad av 792 m gata med tekniska försörjningssystem samt byggnation av lekplats och markmodellering för nytt bostadsområde. Total area för markbyggnation är ca 12408 m2.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn
Projektet avser nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn (Skolgatan/Centrumgatan).
Uppförande av industrihall vid återvinningscentral i Alingsås
Objektet avser leverans och uppförande av en ouppvärmd hall för sortering av hushållsavfall vid ÅVC i Bälinge.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av två enbostadshus och stall.
Nybyggnad av maskinhall i Alingsås
Nybyggnad av maskinbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av klubbhus i Alingsås
Nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av barack i Alingsås
Nybyggnad av manskapsbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Alingsås
Nybyggnad av skateanläggning Erska 1:55,Centrum 1:10.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Rivning och nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av sjukhus i Alingsås
Temporär etablering av evakueringspaviljonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: