Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Alingsås

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 120lägenheter i flerbostadshus och radhus på p-däck och parkering, samt tillbyggnad av förskola med 2st avdelningar.
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan. Byggstart tidigast januari 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter med ca 4-8 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrätter.
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 4
Detaljplanearbetet ska börjas.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadsskogen Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus med garage under huset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängabo
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätter.
Nybyggnad av inomhushall i Alingsås
Avser nybyggnad av inomhushall i Alingsås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i 5 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av bostäder.
Ny förbindelse under västra stambanan i Alingsås
Avser ny förbindelse under västra stambanan.
Nybyggnad av rekreationsanläggning i Alingsås
Utvecklingsprincip är framtagen förkommande detaljplaner.
Nybyggnad av vindkraftverk i Alingsås
Miljötillstånd har erhållits för vindkraftsprojektet Lärkeskogen i Alingsås kommun. Lärkeskogen omfattar 5 vindkraftverk med en maximal höjd om 186 meter med en samlad effekt om 17-18 MW beroende på val av turbin. Nyheter
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 3
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 20 villor.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål på 2,3 hektar.
Ombyggnad av korsning mm i Alingsås
Ombyggnad korsningen Skolgatan-Bolltorpsvägen, omläggning ledningar och ny gång- och cykeltunnel.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 2
Avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar inkl. serviser samt pumpstationer för avlopp mm i Sundet. Total kostnad före etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Nybyggnad av huvudlending i Alingsås, etapp 3
Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Nybyggnad av huvudlending i Alingsås, etapp 4
Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Nybyggnad av servicestation och restaurang i Alingsås
Avser mark för bilservice, bensinstation på 0,8 hektar.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Alingsås
Avser nybyggnad av personalbyggnad.
Exploateringsområde Kärrbogärdevägen, Ingared i Alingsås
Avser nybyggnad av 792 m gata med tekniska försörjningssystem samt byggnation av lekplats och markmodellering för nytt bostadsområde. Total area för markbyggnation är ca 12408 m2.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av två enbostadshus och stall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Avser nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Fasadändring / ny anläggning för mobiltelefoni.
Nybyggnad av maskinhall i Alingsås
Avser nybyggnad av maskinbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av barack i Alingsås
Nybyggnad av manskapsbodar.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikbod för bredband.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Rivning och nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Tillfällig förskolepaviljong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: