Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ale

Nybyggnad av flerbostdshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av 78 lägenheter i två flerbostadshus med 3-4 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter och ca 500 kvm lokalyta i 4-10 våningar. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av parhus i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i 25 parhus.

Nybyggnad av parhus i Nol
Avser nybyggnad av parhus 50 st inklusive förråd och miljöhus.

Nybyggnad av tidsbegränsade bostäder/moduler i Ale kommun
Behovet är att redan hösten 2017 kunna erbjuda ca 175 nyanlända bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Ny- och ombyggnad av bostadshus i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus samt ombyggnad av 4 lägenheter. Lägenheterna är bostadsrätter. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alafors, Nor, etapp 4
Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Preliminär projektstart 2017. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.

Nybyggnation av fibernät i Skepplanda
Avser byggnation för fibernät.

Nybyggnad av ridhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel.

Nybyggnad av centrumbebyggelse
Avser utveckling av Nödinge centrum.

Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Nybyggnad av va-ledning i Ale
Avser ny anläggning av vatten och avloppsledningar.

Nybyggnad av djurbutik i Ale
Avser nybyggnad av djurbutik.

Nybyggnad av affärshus i Nol
Nybyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar och uppsättning av skylt.

Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2018-04-30.

Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad.

Nybyggnad av markanläggning i Nol
Marklov.

Nybyggnad av förråd i Nol
Tidsbegränsat lov för nybyggnad bv byggbodar och uppförande av skylt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: