Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ale

Strukturstudie för centrala Nödinge i Ale
Visionen för centrala Nödinge bygger på fem stadsbyggnadsprinciper; tänk kollektivtrafik, ett levande samhällscentrum med handel, kommersiell och offentlig service, hög tillgänglighet, bostäder och attraktiv närmiljö.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av 78 lägenheter i två flerbostadshus med 3-4 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter och ca 500 kvm lokalyta i 4-10 våningar. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av köpcentrum i Nol
Projektet avser nybyggnad av ett köpcentrum för sällanköpsvaror på 8000-10000 kvm.

Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.

Nybyggnad av parhus i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i 25 parhus.

Nybyggnad av parhus i Nol
Avser nybyggnad av parhus 50 st inklusive förråd och miljöhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 38 enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Surte
Projektet avser nybyggnad av ett 11 våningshus med 20 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Ny- och ombyggnad av bostadshus i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus samt ombyggnad av 4 lägenheter. Lägenheterna är bostadsrätter. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av lager och kontor i Nol
Nybyggnad av varmlager med utrymme för ett mindre kontor. Byggstart oviss.

Nybyggnad av gruppbostad i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade.

Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.

Nybyggnad av enbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av 10 villor. Byggstart tidigast höst 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alafors, Nor, etapp 4
Byggstart tidigast våren 2017.

Ny- och ombyggnad av förskola i Ale
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med 6-8 avdelningar. Preliminär projektstart 2019. Uppskattad kostnad.

Nybyggnation av fibernät i Skepplanda
Avser byggnation för fibernät.

GC-bro i Ale
Tidigast byggstart 2017-2018. Utredningar pågår om det enbart skall bli GC-bro eller om även bilbron skall göras.

Nybyggnad av affärshus i Ale
Avser nybyggnad av affärshus.

Nybyggnad av centrumbebyggelse
Avser utveckling av Nödinge centrum.

Nybyggnad av djurbutik i Ale
Avser nybyggnad av djurbutik.

Nybyggnad av skärmtak i Nol
Nybyggnad av 2 st cykelparkeringar.

Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar och uppsättning av skylt.

Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2018-04-30.

Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad tidsbegränsat lov tom 2021-12-31.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: