Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ale

Ny-, på- och ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Projektet avser ombyggnad av befintliga punkthus (13 st) inklusive påbyggnad med 1-2 våningar samt nybyggnad av två punkthus. Hela projektet omfattar mer än 400 lägenheter och beräknas pågå i mer än 5 år.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av friliggande småhus och radhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av 55-60 enbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper. Har tidigare ingått i objektnummer 1295348. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av expedition och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Avser nybyggnad av 25 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Fyra tomter ska bebyggas. Projektet avser nybyggnad av 20 fristående villor samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Nol
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart september/oktober 2016. Option på följande skolor/förskolor: Nybyggnad skola/förskola 1 Nödinge, nybyggnad skola/förskola 2 Nödinge, nybyggnad skola/förskola Nol/Alafors, nybyggnad/ombyggnad förskola 1 Ale, nybyggnad/ombyggnad förskola 2 Ale, ombyggnad och tillbyggnad skolor/förskolor Skepplanda, ombyggnad av skola Nödinge och tillbyggnad skola Nödinge.
Nybyggnad av tidsbegränsade bostäder/moduler i Ale kommun
Behovet är att redan hösten 2017 kunna erbjuda ca 175 nyanlända bostäder.
Ny- och ombyggnad av bostadshus i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus samt ombyggnad av 4 lägenheter. Lägenheterna är bostadsrätter. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av gruppbostad i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med använding industri, hadel och kontor, likt intilligande verksamhetsområde.
Nybyggnad av enbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av 10 villor. Byggstart tidigast höst 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Avser nybyggnad av 8 st lägenheter.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Ny friidrottsanläggning vid Jennylund i Ale
Projektet avser ny friidrottsanläggning som förläggs på en befintlig fotbollsplan med löparbanor. Entreprenaden kommer att uppdelas i 2 delar.
Nybyggnad av ridhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel.
Anläggande av en gång- och cykelbro i Nol
Avser anläggande av gång och cykelbro.
Nybyggnad av va-ledning i Ale
Avser ny anläggning av vatten och avloppsledningar samt återställande- och utbyggnad av väg i form av breddning. Uppskattad byggstart.
Överföringsledning till spillvatten i Ale
Avser förprojektering och detaljprojektering av en överföringsledning med tillhörande anordningar för spillvatten mellan nuvarande avloppsreningsverk i Älvängen till en anslutningspunkt i södra Nödinge.
Nytt exploateringsområde i Ale
Avser nybyggnad av gator och va för att möjliggöra för verksamheter och inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och 4 komplementbyggnader Tomt A och B.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbod, tidsbegränsat lov 2019-12-20.
Nybyggnad av garage i Nol
Nybyggnad av garage samt uppsättning av skylt och rivning av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkering 121 st.
Nybyggnad av plank i Nol
Nybyggnad av skyddsplank.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av förråd i Nol
Tidsbegränsat lov , 2026, nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av garage till handikappfordon i Ale kommun
Avser mindre garage till handikappfordon i Ale kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: