Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ale

Ny-, på- och ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Projektet avser ombyggnad av befintliga punkthus (13 st) inklusive påbyggnad med 1-2 våningar samt nybyggnad av två punkthus. Hela projektet omfattar mer än 400 lägenheter och beräknas pågå i mer än 5 år.

Nybyggnad av flerbostdshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av friliggande småhus och radhus.

Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter och ca 500 kvm lokalyta i 4-10 våningar. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av parhus i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i 25 parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av parhus i Nol
Avser nybyggnad av parhus 50 st inklusive förråd och miljöhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av tidsbegränsade bostäder/moduler i Ale kommun
Behovet är att redan hösten 2017 kunna erbjuda ca 175 nyanlända bostäder.

Nybyggnad av gruppbostad i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alafors, Nor, etapp 4
Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Preliminär projektstart 2017. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.

Nybyggnation av fibernät i Skepplanda
Avser byggnation för fibernät.

Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Nybyggnad av centrumbebyggelse
Avser utveckling av Nödinge centrum.

Nybyggnad av va-ledning i Ale
Avser ny anläggning av vatten och avloppsledningar samt återställande- och utbyggnad av väg i form av breddning. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av djurbutik i Ale
Avser nybyggnad av djurbutik.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.

Nybyggnad av affärshus i Nol
Nybyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbod, tidsbegränsat lov 2019-12-20.

Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar och uppsättning av skylt.

Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2018-04-30.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkering 121 st.

Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad.

Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av tält.

Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och 4 komplementbyggnader Tomt A och B.

Nybyggnad av markanläggning i Nol
Marklov.

Nybyggnad av förråd i Nol
Tidsbegränsat lov för nybyggnad bv byggbodar och uppförande av skylt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: