Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ale

Nybyggnad av bostäder i Nödinge Ale
Planer finns på nybyggnad av 550 lägenheter i blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus samt fristående villor. Information om projektet hämtas på http://wwwstenkil.nu/blog/video/
Strukturstudie för Älvängens centrum i Ale
Visionen är utveckling av Älvängen till en attraktiv småstad med Torget som samlingpunkt, attraktivt boende, levande centrumhandel, tillgänglig och attraktiv Älvstrand.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 300 bostäder.
Nybyggnad av flerbostdshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Avser nybyggnad av 25 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av tidsbegränsade bostäder/moduler i Ale kommun
Behovet är att redan hösten 2017 kunna erbjuda ca 175 nyanlända bostäder.
Nybyggnad av kommunhus i Nödinge
Det nya kommunhuset kommer att vara beläget i mycket nära anslutning till pendeltågsstationen i Nödinge. Utifrån ett verksamhetsperspektiv ska förslag på utformning av miljöer, arbetssätt och arbetsplatser i det nya kommunhuset tas fram och perspektivet ska vara framtidens arbetsplats 2050. Yta ca 8000 BTA
Nybyggnad av bostadshus i Skepplanda
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Nybyggnad av enbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av 10 villor. Byggstart tidigast höst 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alafors
Avser nybyggnad av 8 st lägenheter.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ale
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med 6-8 avdelningar. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Ny friidrottsanläggning vid Jennylund i Ale
Projektet avser ny friidrottsanläggning som förläggs på en befintlig fotbollsplan med löparbanor. Entreprenaden kommer att uppdelas i 2 delar.
Anläggande av en gång- och cykelbro i Nol
Avser anläggande av gång och cykelbro.
Anläggande av campingplats i Nol
Detaljplanearbetet pågår.
Överföringsledning till spillvatten i Ale
Avser förprojektering och detaljprojektering av en överföringsledning med tillhörande anordningar för spillvatten mellan nuvarande avloppsreningsverk i Älvängen till en anslutningspunkt i södra Nödinge.
Nybyggnad av va-ledning i Ale
Avser ny anläggning av vatten och avloppsledningar samt återställande- och utbyggnad av väg i form av breddning.
Nytt exploateringsområde i Ale
Avser nybyggnad av gator och va för att möjliggöra för verksamheter och inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av maskinhall i Nol
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Nol
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av plank i Nol
Nybyggnad av skyddsplank.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Nol
Nybyggnad av vindskydd för lekplats.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad teknikbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Nol
Tidsbegränsat lov , 2026, nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov 2022-12-04, nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Nol
Tidsbegränsat lov nybyggnad av förråd, nybyggnad av skidhyra-container.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2022-06-07.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Nol
Nybyggnad av garage samt uppsättning av skylt och rivning av förråd.
Nybyggnad av garage till handikappfordon i Ale kommun
Avser mindre garage till handikappfordon i Ale kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: