Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västerås

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Nybyggnation av bostäder i Västerås, etapp 5
Etapp 5 kommer troligtvis innan etapp 4.

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.

Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås
Kommer förmodligen bli Sveriges största plusenergihus. Miljöbyggnad guld. Handelslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av gymnasieskola i Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Bostadrätter.

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter. Underjordiskt garage.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934706.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås
Placering oklar. Tidsplan samt finansiering saknas.

Nybyggnad av datacenter i Västerås

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Nybyggnad av bostadsrätter i Västerås
Bonum

Nybyggnad av lägenheter i Västerås

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av postterminal i Västerås
Den 5 000 kvadratmeter stora byggnaden ersätter fem stycken terminaler i området.

Nybyggnad av bostadsadshus på Öster Mälarstrand, Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Exploatering för bostäder i Västerås
Totalt ca 260 bostäder kommer byggas här.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706 och 934707.

Nybyggnad av industri och kontor etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
18 st radhus.

Nybyggnad av bostadsrätter i Västerås
StegEtt-boenden.

Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt dessa 2 förskolor på option. Konceptförskolor.

Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.

Nybyggnad av förskola i Önsta, Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Denna förskola föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av seniorvillor i Västerås
Söker tomt i Västerås samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås
Fakta om ackumulatortanken Höjd: ca 77 meter Diameter: 25 meter Volym: 26 500 m3 Vattentemperatur: 45-98°C Energi: 1200 MWh, täcker upp till 24 timmars värmebehov (beroende på utetemperatur)

Nybyggnad av exploateringsområde i Västerås, detaljplan 4

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 2
Objektet avser rivning av befintlig fjärrvärmekulvert samt förnyelse och nyanläggande av ledningar längs en sträcka av ca 580 m i Kungsängsgatan, över fastigheten Gasugnen 2 samt i Gasverksgatan. Avser ledningar för fjärrvärme och vatten, tomrör för tele samt kablar och slangar för el och opto.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Rivning av 2 st avdelningar. Nybyggnad av 4 st avdelningar.

Nybyggnad av gymnastiksal vid Önstaskolan i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand. Miljöbyggnad silver.

Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås.

Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av restaurang i Västerås

Nybyggnad av skollokaler i Västerås

Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Nyproduktion av byggnad för LSS-boende med fyra platser inklusive tillhörande mark och ledningsarbeten. Rivning av befintlig byggnad.

Exploateringsområde för styckebyggda hus i Dingtuna
Ca 60 st bostäder i enbostadshus, radhus och flerfamiljshus.

Nybyggnad av fritidsgård i Bjurhovda

Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.

Nybyggnad av markbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av marklägenheter efter brand.

Nya fjärrvärmeledningar vid exploateringsområde i Västerås
Objektet avser mark-, bygg- och rörarbeten för anläggande av nya fjärrvärmeledningar DN-300/560 samt tillhörande serviser, totalt ca 800 meter, längs med Emausgatan och Aspvretsgatan i Västerås.

Ny bullerskyddskärm vid Emausskolan i Västerås
Ca 400 m lång bullerskyddsskärm (långskärm) mellan järnvägen och Emausskolan.

Nybyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för nybyggnad av restaurang.

Förnyelse av vattenledningar i Skultuna, Västerås
Avser förnyelse av ca 700 m vattenledningar på Vallonvägen, Folievägen, Granlidsvägen och Trastvägen i Skultuna, Västerås.

Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.

Nybyggnad av fjärrkylledning och va-ledning i Västerås
Ca 100 m

Nybyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förskola samt marklov för skolgård.

Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för uppförande av torrluftshall.

Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av tvätthall.

Nybyggnad av dataindustri i Västerås
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler för datacenter.

Nybyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av verkstad, lager och kontor.

Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st radhus.

Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 teknikbodar samt 30 meter högt ostadgat torn. site t315649.3.

Nybyggnad av mast i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 54 meter hög stadgad mast samt tre tillhörande teknikbodar. site t315544.2.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av brygga i Västerås
Bygglov för anordnande av brygga samt gångväg på muddrad pir.

Nybyggnad av brygga i Västerås
Bygglov för anordnande av brygga.

Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av servicebyggnad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av vinterbonad servicebyggnad.

Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för uppförande av 1 st omklädningspaviljong och 2 st kontorspaviljonger (tidsbegränsat).

Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för uppförande av antennbärare, mobilbasstation och 2 st teknikbodar.

Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av cistern.

Nybyggnad av staket i Västerås
Bygglov för uppförande av nya högre staket och grindar samt utökad parkeringsyta.

Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av plank samt rivning av befintligt plank och tornuppbyggnad runt gatlyktor.

Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av plank.

Nybyggnad av staket i Västerås
Bygglov för uppförande av staket.

Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av två stående cisterner samt rivning av befintlig cistern.

Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av vindskydd.

Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på innergård.

Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av befintliga garage.

Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.

Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage med grindar samt spaljé.

Nybyggnad av ställverk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av ställverks-/kontrollbyggnad samt marklov.

Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av trafobyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et3357.

Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et3358.

Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et3359.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: