Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Västerås
Nybyggnad av ca 1000 st lägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Västerås
Nybyggnad av ca 500-1000 st lägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
500-1000 bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av batterifabrik i Västerås
Avser demo lina samt utveckling av produkter.
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av punkthus och matvarubutik i Västerås
Nybyggnad av 3 st punkthus med tillhörande lokaler, matvarubutik och markparkering.
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter. Underjordiskt garage.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Plats för ca 72 barn.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934707.
Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium i befintlig byggnad.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ca 60 lägenheter med källare.
Nybyggnad av studentlägenhet i Kristiansborg
Planer finns att bygga studentbostäder vid Carlforsska gymnasiet. Antal lägenheter är ännu oklart.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Västerås
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter och lokaler för handel i botten samt rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, var av ena blir denna, Malmen. Konceptförskolor.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Punkt­hus med cirka 40 stycken lägen­heter och 18 stycken rad­hus. Det planeras även ett parkerings­garage för bil och cykel, samt car­portar och förråd.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
12 st parhus, 3 st flerbostadshus.
Nybyggnad av fastighet för näringsliv i Själby
Nybyggnad av lokal för verkstad, kontor och utsällningshall.
Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Önstaskolan i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 parhuslägenheter.
Nybyggnad av inomhushall i Barkarö
Blir en 7 manna fotbollsplan. Ej någon läktare utan mindre sittplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.
Nybyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Nybyggnad av väg i Västerås
Bygglov för anordnande av gatusträcka 350 m.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av läktare i simhall i Västerås
Planer finns för nybyggnad av inomhusläktare. Avser även flytt av yttervägg.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och verkstad/lager samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st kedjehus.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 2
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Nyproduktion av byggnad för LSS-boende med fyra platser inklusive tillhörande mark och ledningsarbeten. Rivning av befintlig byggnad.
Avvattning av deponiytor vid avfallsanläggning i Västerås
Objektet/entreprenaden avser i huvudsak förläggning av ny dagvattenledning, brunnar och ventiler etc för avledning av ytvatten från sluttäckta deponiytor på anläggningens östra sida.
Nybyggnad av skidlift mm i Västerås
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad, garage, sitt- och ankarlift med tillhörande byggnader.
Nybyggnad av övningsbana och förarprovslokal i Västerås
Övningsbana för MC, ca 300 meter lång med asfalt. Byggnad med väntrum, wc, personalutrymme samt omklädningsrum med dusch/wc. Området ska inhägnas med staket och låsbar grind.
Rivning och återuppbyggnad av restaurang i Västerås
Rivning och återuppbyggnad av brandskadad restaurang.
Nybyggnad av fotbollsplan i Västerås
Bygglov för nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 lägenheter i herrgårdsvillor samt 2 förrådslängor.
Nybyggnad av skola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skola och förskola samt komplementsbyggnader.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av körhall och lagringsplatser samt dagvattenhantering.
Nybyggnad av båthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av båtanläggning och rivningslov för befintlig överbyggnad båtanläggning.
Nybyggnad av värmeverk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av reservkraftanläggning för vattenproduktion.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st radhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerhallar.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation et3057.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av dubbelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum samt rivning av befintligt fläktrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et1019.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et547.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et548 välljärnet.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för gammal station.
Nybyggnad av mur i Västerås
Bygglov för uppförande av gabionmurar.
Nybyggnad av staket i Västerås
Bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st miljöbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: