Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västerås

Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4

Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås

Nya naturgasledningar mellan Västerås och Borlänge, etapp 2

Förtätning av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av gymnasieskola i Västerås

Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Västerås

Nybyggnad av äldre och trygghetsboende i Västerås

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Vallby

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 2

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 5

Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås, etapp 4

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm

Nybyggnad av bostadsområde i Önsta Gryta, Västerås

Ev nybyggnad av besökscenter i Västerås

Nybyggnad av bostäder i Västerås

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås

Nybyggnad av grupphus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås

Nybyggnad av bostadsrätter i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av postterminal i Västerås

Nybyggnad av VA-nät, optonät samt förnyelse av elnät i Västerås

Nybyggnad av palliativ enhet vid Västmanlands sjukhus, Västerås

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås

Exploatering för bostäder i Västerås

Nybyggnad av fastighet för näringsliv i Irsta

Nybyggnad av fastighet för småföretagare i Irsta

Exploatering för nya bostäder i Västra Skälby, Västerås

Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1

Nybyggad av bostäder i Irsta

Nybyggnad av industrihus i Västerås

Nybyggnad av industri och kontor etapp 2

Nybyggnad av handel/stormarknad i Västerås

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Nybyggnad av förskola i Irsta

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås

Nytt verksamhetsområde för logistik samt livsmedelsindustri i Hacksta

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås

Nybyggnad av exploateringsområde i Västerås, detaljplan 4

Nybyggnad av industrihus, kontor och handelshus i Västerås

Anläggande av faunapassage i Västerås

Nybyggnad av lager i Västerås

Exploatering för bostadsområde i Önsta Gryta, Västerås

Nybyggnad av vattenreservoar i Västerås

Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 1

Nybyggnad av gruppbostad i Västerås

Nybyggnad av paddelanläggning i Västerås

Nybyggnad av vårdbostad i Västerås

Nybyggnad av överföringsledning i Västerås

Nytt exploateringsområde i Västerås, etapp 2

Nybyggnad av fritidsgård i Bjurhovda

Byte av bro över Mälaren, Mellansundet vid Åholmen

Nybyggnad av båtbottentvättanläggning Lövudden i Västerås

Nybyggnad av kontor i Västerås

Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 3

Nybyggnad av vattenpark i Västerås

Nybyggnad av radhus i Vega

Nybyggnad av restaurang i Västerås

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Västmanlands län

Förnyelse av vattenledningar i Skultuna, Västerås

Brobyte vid Tegnérgatan i Västerås

Färdigställande av holme i Västerås

Nybyggnad av växthus i Västerås

Nybyggnad av carport i Västerås

Nybyggnad av butik i Västerås

Nybyggnad av laboratorium i Västerås

Nybyggnad av förskola i Västerås

Nybyggnad av kedjehus i Västerås

Nybyggnad av verkstad i Västerås

Nybyggnad av skola i Västerås

Nybyggnad av sophus i Västerås

Nybyggnad av telestation i Västerås

Nybyggnad av transformatorstation i Västerås

Nybyggnad av förråd i Västerås

Nybyggnad av mur i Västerås

Nybyggnad av nätstation i Västerås

Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås

Nybyggnad av plank i Västerås

Nybyggnad av cistern i Västerås

Nybyggnad av brygga i Västerås

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: