Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västerås

Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning.

Nya naturgasledningar mellan Västerås och Borlänge, etapp 2

Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.

Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås, etapp 2-3
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Västerås
Ca 80 lägenheter i punkthusen och 50-60 lägenheter i lamellhuset.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Planer för ca 150 bostäder.

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av gymnasieskola i Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås
Placering oklar. Tidsplan samt finansiering saknas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Bjurhovda, Västerås
Eventuellt blir det hyresrätter, ca 50 st.

Nybyggnad av lägenheter i Västerås

Nybyggnad av trygghetsboende och förskola i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Exploatering för bostäder i Västerås
Totalt ca 260 bostäder kommer byggas här.

Exploatering för nya bostäder i Västra Skälby, Västerås

Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av förskola i Västerås

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.

Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium i befintlig byggnad.

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås
Fakta om ackumulatortanken Höjd: ca 77 meter Diameter: 25 meter Volym: 26 500 m3 Vattentemperatur: 45-98°C Energi: 1200 MWh, täcker upp till 24 timmars värmebehov (beroende på utetemperatur)

Gestaltning av faunaväg i Västerås
Projektet gäller byggnation av fiskväg mm, gestaltning är en mindre del i detta.

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 2
Objektet avser rivning av befintlig fjärrvärmekulvert samt förnyelse och nyanläggande av ledningar längs en sträcka av ca 580 m i Kungsängsgatan, över fastigheten Gasugnen 2 samt i Gasverksgatan. Avser ledningar för fjärrvärme och vatten, tomrör för tele samt kablar och slangar för el och opto.

Nybyggnad av gymnastiksal i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand.

Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås.

Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Hammarby
1100-1500 kvm BTA.

Nybyggnad av skollokaler i Västerås

Exploatering inför bostäder i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av butik i Västerås, etapp 3 mfl

Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 1
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.

Exploatering infor bostäder i Västerås
Ca 80 lägenheter i punkthusen och 50-60 lägenheter i lamellhuset.

Exploateringsområde för styckebyggda hus i Dingtuna
Ca 60 st bostäder i enbostadshus, radhus och flerfamiljshus.

Nybyggnad av fritidsgård i Bjurhovda

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 3
Avser förnyelse/nybyggnad/ombyggnad av ledningar för vatten, fjärrvärme, el och fiber längs en sträcka av ca 230 m i Kungsängsgatan.

Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.

Nya fjärrvärmeledningar vid exploateringsområde i Västerås
Objektet avser mark-, bygg- och rörarbeten för anläggande av nya fjärrvärmeledningar DN-300/560 samt tillhörande serviser, totalt ca 800 meter, längs med Emausgatan och Aspvretsgatan i Västerås.

Nybyggnad av restaurang i Västerås

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Västmanlands län
Avser TS-åtgärder som busshållplatser, gångpassage och mötesplatser.

Förnyelse av vattenledningar i Skultuna, Västerås
Avser förnyelse av ca 700 m vattenledningar på Vallonvägen, Folievägen, Granlidsvägen och Trastvägen i Skultuna, Västerås.

Ny bullerskyddskärm vid Emausskolan i Västerås
Ca 400 m lång bullerskyddsskärm (långskärm) mellan järnvägen och Emausskolan.

Nybyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för nybyggnad av restaurang.

Nybyggnad av fjärrkylledning och va-ledning i Västerås
Ca 100 m

Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.

Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för uppförande av torrluftshall.

Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av tvätthall.

Nybyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av verkstad/kontor.

Nybyggnad av markbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av marklägenheter efter brand.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (59 lägenheter).

Nybyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förskola samt marklov för skolgård.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förskola (tillfälligt).

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod och anläggning av underjordsbehållare för hushållsavfall.

Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.

Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation et312 samt rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov.

Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstationer Västerås 4:85, Nyckelön 1:1, Stensjö 2:1.

Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av cistern.

Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av plank.

Nybyggnad av staket i Västerås
Bygglov för uppförande av staket.

Nybyggnad av ställverk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av ställverks-/kontrollbyggnad samt marklov.

Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av trafobyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et546.

Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av två stående cisterner samt rivning av befintlig cistern.

Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av vindskydd.

Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.

Nybyggnad av brygga i Västerås
Bygglov för anordnande av brygga samt gångväg på muddrad pir.

Nybyggnad av brygga i Västerås
Bygglov för anordnande av brygga.

Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 teknikbodar samt 30 meter högt ostadgat torn. site t315649.3.

Nybyggnad av mast i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 54 meter hög stadgad mast samt tre tillhörande teknikbodar. site t315544.2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: