Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Surahammar

Nybyggnad av radhus i Surahammar
Detaljplanen avser nybyggnad av radhus inom fastigheterna Surahammar 9:292 och 9:343. Ytan är ca 4000 kvm och ligger mellan Dalavägen och Källbergsvägen.
Nybyggnad av silo i Surahammar
Ansökan om bygglov / nybyggnation silos.
Nybyggnad av nätstation i Surahammar
Ansökan om bygglov / nätstation.
Nybyggnad av förråd i Surahammar
Ansökan om bygglov, komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Surahammar
Ansökan om bygglov, perfabricerad transformatoratation.
Nybyggnad av telestation i Surahammar
Ansökan om bygglov, teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Surahammar
Ansökan om bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Surahammar
Ansökan om bygglov,nätstation.
Nybyggnad av elverk i Surahammar
Ansökan om bygglov,prefabricerad resevkraftkiosk Ramnäs Bandel 1:1,Östsura 1:2.
Omläggning av tak i Surahammar
Befintligt takbeläggning skall rivas och ersättas med ny takbeläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: