Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sala

Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 300 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader (0313 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark med kulvert. Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nya hållplatser längs sträckan Sala-Ransta
Ca 20 hållplatser längs sträckan Sala-Ransta via Kumla kyrkby.
Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Bygglov för nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Nybyggnad av parhus i Sala
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av klubbhus i Sala
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad / nytt klubbhus.
Nybyggnad av plank i Sala
Bygglov plank/mur.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Sala
Bygglov för nybyggnad av hinderbana.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns28797 hedåsen).
Nybyggnad av uthus i Sala
Anmälan uthus med möteslokal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sala
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygg- och rivningslov för rivning och nybyggnad av nätstation (ns41954 hedbo s) Olsbo 1:1,Sätra 1:71.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygg- och rivningslov för rivning och nybyggnad av transformatorstation (ns08724 sandviken) Fläckebo-nyby 1:2,Sätra 1:49.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av etableringsbyggnader.
Nybyggnad av lager i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: