Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sala

Nybyggnad av sjukhus i Sala
Nybyggnation sker efter rivning av husen 300 01,02.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 5 st huskroppar.
Installation av fjärrvärme i siloanläggning i Sala
Omfattar en komplett leverans av material och montage/installation av fjärrvärmeledning. inklusive värmeväxlare, effekten för torkanläggningen är c:a 5 MW fördelat på två stycken torkar var av en är på 1,5 MW och en är på 3,5 MW.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Bygglov för nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av klubbhus i Sala
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad / nytt klubbhus.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygg- och rivningslov för rivning och nybyggnad av nätstation (ns41954 hedbo s) Olsbo 1:1,Sätra 1:71.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygg- och rivningslov för rivning och nybyggnad av transformatorstation (ns08724 sandviken) Fläckebo-nyby 1:2,Sätra 1:49.
Nybyggnad av uthus i Sala
Anmälan uthus med möteslokal.
Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns28797 hedåsen).
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av lager i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: