Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sala

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
20x40 meter stor spelyta, omklädningsrum, café.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.

Nybyggnad av processhall i Sala
Bygglov nybyggnad av processbyggnad på avfallsanläggning.

Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.

Nybyggnad av besökscentrum i Sala
Nybyggnad av informationscenter med wc-byggnad, uteklassrum, utsiktsplats, utsiktstorn samt ca 300 meter spång och tillägg i Västmanlands län.

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.

Installation av fjärrvärme i siloanläggning i Sala
Omfattar en komplett leverans av material och montage/installation av fjärrvärmeledning. inklusive värmeväxlare, effekten för torkanläggningen är c:a 5 MW fördelat på två stycken torkar var av en är på 1,5 MW och en är på 3,5 MW.

Hyra av moduler till skola i Sala
Lokalbehovet gäller totalt två stycken undervisningsrum med tillhörande lokaler.

Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.

Nybyggnad av skärmtak i Sala
Bygglov nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälliga byggnader för etablering.

Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.

Nybyggnad av cistern i Sala
Bygglov för nybyggnad av drivmedelscistern.

Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.

Nybyggnad av brygga i Sala
Bygglov för nybyggnad av flytbrygga.

Nybyggnad av plank i Sala
Bygglov nybyggnad av plank Silvergruvan 1:303,1:297.

Nybyggnad av plank i Sala
Bygglov nybyggnad av plank.

Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Sala
Bygglov för nybyggnad av skärmtak/uteklassrum.

Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (tekniknod).

Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av lager i Sala
Bygglov för nybyggnad av tälthall.

Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av staket i Sala
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på industri- och lagerbyggnad samt uppsättning av staket.

Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av hönshus i Sala
Bygglov nybyggnad av hönshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: