Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sala

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.
Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Nybyggnad av besökscentrum i Sala
Nybyggnad av informationscenter med wc-byggnad, uteklassrum, utsiktsplats, utsiktstorn samt ca 300 meter spång och tillägg i Västmanlands län.
Installation av fjärrvärme i siloanläggning i Sala
Omfattar en komplett leverans av material och montage/installation av fjärrvärmeledning. inklusive värmeväxlare, effekten för torkanläggningen är c:a 5 MW fördelat på två stycken torkar var av en är på 1,5 MW och en är på 3,5 MW.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Sala
Bygglov för nybyggnad av drivmedelscistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av lager i Sala
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälliga byggnader för etablering.
Nybyggnad av hönshus i Sala
Bygglov nybyggnad av hönshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: