Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Köping

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Nybyggnad av omklädningsrum i Köping

Nytt bostadsområde i Köping

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 2
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 1
2-3 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad. Totalt ska 8 hus byggas.

Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Planerat projekt i tidigt skede. Ca 36 st nya parkeringsplatser. Uppskattad start och kostnad.

Viltsäkring av järnväg mellan Näverkärret-Krampen

Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Strandskyddsdispens Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Fettsta 1:28, 1:11, Julberga 1:26, Hörnberga 2:3, 1:4.

Nybyggnad av skärmtak i Köping
Nybyggnad av cykelparkering med tak.

Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd för cyklar.

Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Köping
Nybyggnad av plank - bullerplank.

Nybyggnad av plank i Köping
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av tre nätstationer Dömsta 1:6, Åndesta 1:2, Överberga 1:10.

Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av två nätstationer Överberga 1:10, Väster Kolsva 1:1.

Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av två nätstationer.

Nybyggnad av carport i Köping
Nybyggnad och tillbyggnad av carport, cykelbod och sophus.

Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnadav 5 st nätstationer Åndesta 1:4, Dömsta 1:6, Överberga 1:10, 1:11, Kolsva-Åkerby 3:2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: