Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Köping

Nybyggnad av bostadsområde i Köping
Köpings kommun via stadsarkitektkontoret är i behov av konsultstöd för att ta fram tre (3) utvecklingsförslag på möjlig framtida utveckling och utbyggnad av Macksta etapp 2 med omnejd, samt två (2) utvecklingsförslag för Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.
Infrastrukturarbete inför kommande enbostadshus i Köping
Detta gäller tomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Exploateringsområde för styckebyggdahus i Skogsborg
Köpings kommun via stadsarkitektkontoret är i behov av konsultstöd för att ta fram tre (3) utvecklingssförslag på möjlig framtida utveckling och utbyggnad av Macksta etapp 2 med omnejd, samt två (2) utvecklingsförslag för Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnad av mast i Köping
Nybyggnad av 42 meter högt ostadgat torn samt tre st teknikbodar (Site ID T315654.3).
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Köping
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstatiion.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Köping
Nybyggnad av omklädningsbyggnad tillfälligt lov tom 2018-12-31.
Nybyggnad av staket i Köping
Nybyggnad av staket.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Avser uppsättning av en gasinstallationsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Köping
Uppförande av tre stycken moduler, tillfälligt bygglov till 2019-08-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: