Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Köping

Nybyggnad av stugor, flerbostadshus mm i Köping, etapp 2
30-40 st lägenheter fördelade på 2 st huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Nybyggnad av förskola i Kolsva
Nybyggnad förskola med 6 avdelningar i ett plan med gemensamt kök och matsal. Förslag på placering av förskolan är fastigheten Bergtorpet 1:4
Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Avser uppsättning av en gasinstallationsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Köping
Nybyggnad av lagerlokaler - tält.
Nybyggnad av sophus i Köping
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Köping
Nybyggnad av omklädningsbyggnad tillfälligt lov tom 2018-12-31.
Nybyggnad av stall i Köping
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av två teknikhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: