Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsområde i Ullvi, Köping
För exploateringen se: 1167749
Nybyggnad av stadsradhus i Köping
En pärla centralt i Köping med utsikt över å och park. Här skapas möjlighet till radhus av hög arkitektonisk kvalitet.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nära anslutning till hamn och järnväg. För markarbeten se: 1492659
Nybyggnation av radhus och grupphus i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För radhus och grupphus se:
Nybyggnation av verksamhetsområde i Skogsborg
Verksamhetsmark i Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Kolsva
Nybyggnad förskola med 6 avdelningar i ett plan med gemensamt kök och matsal. Förslag på placering av förskolan är fastigheten Bergtorpet 1:4
Nybyggnad av magasin 19 i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Exploateringsområde i Ullvi, Köping
För bostäder, handel m.m. :1495515
Exploatering för industrihus m.m. i Köping
Nära anslutning till hamn och järnväg. För byggnationen se: 1492659
Exploatering för nya bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Exploatering inför bostadsområde i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För radhus och grupphus se:
Exploateringsområde för verksamhetsområde i Skogsborg
Verksamhetsmark i Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstatiion.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av staket i Köping
Nybyggnad av staket.
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av lastkaj i Köping
Nybyggnad tak över lastkaj.
Nybyggnad av förråd i Köping
Uppförande av tre stycken moduler, tillfälligt bygglov till 2019-08-30.
Nybyggnad av mast i Köping
Nybyggnad av 42 meter högt ostadgat torn samt tre st teknikbodar (Site ID T315654.3).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: