Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Fagersta

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.

Ny va-ledning mellan Ängelsberg och Fagersta

Nybyggnad av automatstation i Fagersta
Anläggningen är planerad att bestå av en takförsedd tankstation med en dispenser. Förevarande entreprenad avser mark- och byggnadsarbeten för uppförande av tankstation för personbilar och lastbilar. El- och rörarbeten utförs genom sidoentreprenader.

Nybyggnad av automatstation i Fagersta
Förhandsbesked för nybyggnad av drivmedelsanläggning inom fastigheterna hedkärra 12:116 och 12:117, fagersta kommun.

Nybyggnad av sophus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten syrenen 1, fagersta kommun.

Nybyggnad av telestation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad inom fastigheten ängelsberg 1.8, fagersta kommun.

Nybyggnad av skola i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skolmoduler inom fastigheten källan 1, norbergs kommun.

Nytt bubbelbad vid fagerstahallen i Fagersta

Nybyggnad av vagnsförråd samt tak i Fagersta

Nybyggnad av gc-väg i Fagersta

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: