Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Arboga
Avser att utöka området till bostäder och centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen. Planområdet är både privatägt och ägt av kommunen, det innefattar fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:4.
Nybyggnad av förskola i Arboga
10 avdelningar. Handlas med projekt 1421485, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av 6 parhus, 12 lägenheter, etapp 2.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av industribyggnad/affär, 412 m².
Nybyggnad av skärmtak i Arboga
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Arboga
Bygglov nybyggnad av teknikbod, 6 m².
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Arboga
Marklov bullervall intill gråsparven.
Nybyggnad av cistern i Arboga
Förhandsbesked nybyggnad av cistern för biodrivmedel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: