Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 203 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås

Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion.

Nybyggnad av flerbostadshus i Viksäng, Västerås
Planer på cirka 260 nya lägenheter fördelat på tio huskroppar längs med Regementsgatan och på båda sidor om Rönnbergagatan. Husen i kvarteren Fältmössan och Vapenrocken blir enligt förslaget fyra våningar höga, där finns även lägenheter som ska ligga i ett hus med tio plan.

Nya naturgasledningar mellan Västerås och Borlänge, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av hotell och kontor i Västerås.

Förtätning av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.

Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås
Kommer förmodligen bli Sveriges största plusenergihus. Miljöbyggnad guld. Handelslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934707.

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Västerås
81 st lägenheter fördelade på 3 st huskroppar.

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).

Nybyggnad av äldre och trygghetsboende i Västerås
Detaljplaneändring pågår. Beräknas antas under oktober 2015. Omfattning angående lägenheter och huskroppar är ej fastställd. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av kedjehusi Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934706.

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg
Ca 26 hektar totalt.

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.

Ev nybyggnad av besökscenter i Västerås

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås
Placering oklar. Tidsplan samt finansiering saknas. Uppskattad start. Kosntadsuppgift saknas.

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Nybyggnad av bostadsrätter i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
3 st huskroppar, ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Entreprenaden omfattar mark-, byggnads- och installationsarbeten. Projektet består av bostadsfastigheter med 26 lägenheter med option om ytterligare cirka 26 st.

Nybyggnad av postterminal i Västerås
Den 5 000 kvadratmeter stora byggnaden ersätter fem stycken terminaler i området. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av VA-nät, optonät samt förnyelse av elnät i Västerås
Avser nybyggnation av VA-nät (ca 9 km huvudledningsstråk bestående av 3 ledningsnät för vatten, klosettvatten och BDT-vatten och 2 km servisledningsstråk) och optonät samt förnyelse av elnät. Området består av ca 280 fastigheter.

Nybyggnad av idrottshall i Norberg
Objektet avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård. Byggnaden skall inrymma idrottshall, omklädningsrum, café, servering och kök samt utrymme för fritidsgård med tillhörande utrymmen. Kombinationshall med läktarplatser för ca 300 personer. Fritidsgård skall inrymma ca 100 personer. Utvändig anpassning av mark för parkering av personbilar och uppställning av husbilar och husvagnar.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706 och 934707.

Exploatering för bostäder i Västerås
Totalt ca 260 bostäder kommer byggas här.

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
12 st parhus, 3 st flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Nybyggnad av ämnesförråd i Köping

Exploatering för nya bostäder i Västra Skälby, Västerås

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
18 st radhus.

Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
20-30 lägenheter.

Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
20x40 meter stor spelyta, omklädningsrum, café.

Nybyggnad av seniorvillor i Sala

Nybyggnad av industrihus och kontor på Södra Nibble
Ca 37200 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 2
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av förskola i Skallberget
Projektet ligger stilla. Placering oklar. 4 avdelningar.

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar

Nybyggnad av förskola i Irsta

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås
Fakta om ackumulatortanken Höjd: ca 77 meter Diameter: 25 meter Volym: 26 500 m3 Vattentemperatur: 45-98°C Energi: 1200 MWh, täcker upp till 24 timmars värmebehov (beroende på utetemperatur)

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Varje lägenhet kommer att vara ca 50-55 kvm och förses med uteplats.

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3 m fl
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 2
Objektet avser rivning av befintlig fjärrvärmekulvert samt förnyelse och nyanläggande av ledningar längs en sträcka av ca 580 m i Kungsängsgatan, över fastigheten Gasugnen 2 samt i Gasverksgatan. Avser ledningar för fjärrvärme och vatten, tomrör för tele samt kablar och slangar för el och opto.

Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.

Nybyggnad av industrihus i Virsbo

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

Nybyggnad av LSS-boende i Surahammar
6+8 lägenheter.

Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Rivning av 2 st avdelningar. Nybyggnad av 4 st avdelningar.

Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov nybyggnad av industribyggnad, godsmottagning på 1004 m², Bygglov nybyggnad av skärmtak på 369 m² Bälgen 4.

Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.

Nya fjärrvärmeledningar vid exploateringsområde i Västerås
Objektet avser mark-, bygg- och rörarbeten för anläggande av nya fjärrvärmeledningar DN-300/560 samt tillhörande serviser, totalt ca 800 meter, längs med Emausgatan och Aspvretsgatan i Västerås.

Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 1
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.

Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 2
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.

Nybyggnad av industrihus i Sala
Bygg- och rivnings- och marklov industribyggnad.

Nybyggnad av skollokaler i Västerås

Nytt bostadsområde i Köping

Nybyggnad av överföringsledning i Västerås

Nybyggnad av fritidsgård i Bjurhovda

Nybyggnad av äldreboende i Surahammar, etapp 1

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 1
2-3 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad. Totalt ska 8 hus byggas.

Nytt exploateringsområde i Västerås, etapp 2

Nytt villaområde i Södra Näs, Hallstahammar
ca 15 tomter.

Byte av bro över Mälaren, Mellansundet vid Åholmen
Ny överbyggnad, förstärkning landfästen.

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 2
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.

Nybyggnad av besökscentrum i Sala
Nybyggnad av informationscenter med wc-byggnad, uteklassrum, utsiktsplats, utsiktstorn samt ca 300 meter spång och tillägg i Västmanlands län.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: