Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 184 st.

Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås

Nybyggnad av idrottshall/badhus i Köping

Nybyggnad av sjukhus i Sala

Nya naturgasledningar mellan Västerås och Borlänge, etapp 2

Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga

Förtätning av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3

Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås

Nybyggnad av gymnasieskola i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Västerås

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av äldre och trygghetsboende i Västerås

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Vallby

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 2

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 5

Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås, etapp 4

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm

Nybyggnad av bostadsområde i Önsta Gryta, Västerås

Ev nybyggnad av besökscenter i Västerås

Nybyggnad av bostäder i Västerås

Nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan Köping-Arboga, etapp 2

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås

Nybyggnad av grupphus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås

Nybyggnad av bostadsrätter i Råbyskogen, Västerås

Nytt bostadsområde i Sala

Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala

Nybyggnad av postterminal i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga

Nybyggnad av palliativ enhet vid Västmanlands sjukhus, Västerås

Nybyggnad av idrottshall i Norberg

Nybyggnad av VA-nät, optonät samt förnyelse av elnät i Västerås

Nybyggnad av ämnesförråd i Köping

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås

Nybyggnad av fastighet för näringsliv i Irsta

Nybyggnad av fastighet för småföretagare i Irsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Exploatering för bostäder i Västerås

Exploatering för nya bostäder i Västra Skälby, Västerås

Nybyggnad av centralkök i Fagersta

Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)

Nybyggad av bostäder i Irsta

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar

Nybyggnad av seniorvillor i Sala

Nybyggnad av industri och kontor etapp 2

Nybyggnad av handel/stormarknad i Västerås

Nybyggnad av industrihus och kontor på Södra Nibble

Nybyggnad av kedjehus, parhus och flerbostadshus i Arboga, etapp 1

Nybyggnad av industrihus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar (moduler)

Nybyggnad av förskola i Skallberget

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås

Nybyggnad av förskola i Irsta

Nytt verksamhetsområde för logistik samt livsmedelsindustri i Hacksta

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås

Nybyggnad av LSS bostad i Sala

Nybyggnad av LSS-boende i Sala

Nybyggnad av exploateringsområde i Västerås, detaljplan 4

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

Nybyggnad av industrihus, kontor och handelshus i Västerås

Nybyggnad av godsmottagning och sopstation i Sala

Nybyggnad av radhus i Surahammar

Nybyggnad av LSS-boende i Surahammar

Anläggande av faunapassage i Västerås

Nybyggnad av lager i Västerås

Exploatering för bostadsområde i Önsta Gryta, Västerås

Nybyggnad av vattenreservoar i Västerås

Nybyggnad av industrihus i Arboga

Nybyggnad av lokaler för LSS verksamhet i Fagersta

Nybyggnad av villor i Sala

Nybyggnad av industrihus i Fagersta

Nybyggnad av gruppbostad i Västerås

Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 1

Nybyggnad av paddelanläggning i Västerås

Nytt bostadsområde i Köping

Nybyggnad av vårdbostad i Västerås

Nybyggnad av överföringsledning i Västerås

Nytt villaområde i Södra Näs, Hallstahammar

Nytt exploateringsområde i Västerås, etapp 2

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: