Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 202 st.

Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning.

Nya naturgasledningar mellan Västerås och Borlänge, etapp 2

Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.

Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås, etapp 2-3
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Västerås
Ca 80 lägenheter i punkthusen och 50-60 lägenheter i lamellhuset.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Planer för ca 150 bostäder.

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av gymnasieskola i Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av äldreboende och vårdcentral, läkarmottagning i Sala

Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).

Nybyggnad av bostäder i Västerås

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Västerås
Flerbostadshus på 2500 BTA, hyresrätter, samt 12 tomter för småhusbebyggelse.

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg
Ca 26 hektar totalt.

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås
Placering oklar. Tidsplan samt finansiering saknas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Bjurhovda, Västerås
Eventuellt blir det hyresrätter, ca 50 st.

Nybyggnad av trygghetsboende och förskola i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala
SABO Kombohus Mini.

Nybyggnad av idrottshall i Norberg
Objektet avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård. Byggnaden skall inrymma idrottshall, omklädningsrum, café, servering och kök samt utrymme för fritidsgård med tillhörande utrymmen. Kombinationshall med läktarplatser för ca 300 personer. Fritidsgård skall inrymma ca 100 personer. Utvändig anpassning av mark för parkering av personbilar och uppställning av husbilar och husvagnar.

Nybyggnad av enbostadshus på Framnäs, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Exploatering för bostäder i Västerås
Totalt ca 260 bostäder kommer byggas här.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala

Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
20-30 lägenheter.

Exploatering för nya bostäder i Västra Skälby, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av industrihus och kontor på Södra Nibble
Ca 37200 kvm.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av förskola i Skallberget
Projektet ligger stilla. Placering oklar. 4 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.

Nybyggnad av omklädningsrum i Köping

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås
Fakta om ackumulatortanken Höjd: ca 77 meter Diameter: 25 meter Volym: 26 500 m3 Vattentemperatur: 45-98°C Energi: 1200 MWh, täcker upp till 24 timmars värmebehov (beroende på utetemperatur)

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Nybyggnad av industrihus i Virsbo

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 2
Objektet avser rivning av befintlig fjärrvärmekulvert samt förnyelse och nyanläggande av ledningar längs en sträcka av ca 580 m i Kungsängsgatan, över fastigheten Gasugnen 2 samt i Gasverksgatan. Avser ledningar för fjärrvärme och vatten, tomrör för tele samt kablar och slangar för el och opto.

Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av processhall i Sala
Bygglov nybyggnad av processbyggnad på avfallsanläggning.

Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås.

Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Hammarby
1100-1500 kvm BTA.

Nybyggnad av LSS-boende i Surahammar
6+8 lägenheter.

Nybyggnad av gymnastiksal i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand.

Nybyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov nybyggnad av industribyggnad, godsmottagning på 1004 m², Bygglov nybyggnad av skärmtak på 369 m² Bälgen 4.

Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 10 st huskroppar.

Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.

Exploatering infor bostäder i Västerås
Ca 80 lägenheter i punkthusen och 50-60 lägenheter i lamellhuset.

Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 1
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.

Nybyggnad av skollokaler i Västerås

Exploatering inför bostäder i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av butik i Västerås, etapp 3 mfl

Exploateringsområde för styckebyggda hus i Dingtuna
Ca 60 st bostäder i enbostadshus, radhus och flerfamiljshus.

Nytt bostadsområde i Köping

Nybyggnad av äldreboende i Surahammar, etapp 1

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 1
2-3 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad. Totalt ska 8 hus byggas.

Nybyggnad av fritidsgård i Bjurhovda

Nybyggnad av reception i Fagersta

Nytt villaområde i Södra Näs, Hallstahammar
ca 15 tomter.

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 2
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.

Nybyggnad av besökscentrum i Sala
Nybyggnad av informationscenter med wc-byggnad, uteklassrum, utsiktsplats, utsiktstorn samt ca 300 meter spång och tillägg i Västmanlands län.

Utbyggnad av gc-väg längs väg 252 mellan Strömsholm-Kolbäck
Ca 4 km lång sträcka.

Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.

Ny va-ledning mellan Ängelsberg och Fagersta

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 3
Avser förnyelse/nybyggnad/ombyggnad av ledningar för vatten, fjärrvärme, el och fiber längs en sträcka av ca 230 m i Kungsängsgatan.

Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.

Nya fjärrvärmeledningar vid exploateringsområde i Västerås
Objektet avser mark-, bygg- och rörarbeten för anläggande av nya fjärrvärmeledningar DN-300/560 samt tillhörande serviser, totalt ca 800 meter, längs med Emausgatan och Aspvretsgatan i Västerås.

Nybyggnad av restaurang i Västerås

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: