Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 200 st.

Utveckling av stadsdel med resande anläggning i Västerås
Utvecklingen av stadsdelen kommer att pågå till år 2026. Kommer att bli flera projekt/byggherrar samt etappindelning.

Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4

Nytt resecentrum i Västerås Etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion.

Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga

Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.

Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås, etapp 2-3
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Västerås
Ca 80 lägenheter i punkthusen och 50-60 lägenheter i lamellhuset.

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av gymnasieskola i Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Bostadrätter.

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter.

Ny- och ombyggnad av hamnbyggnader i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av hyresrätter och förskola på Öster Mälarstrand, Västerås
4 avdelningar. Förskolan kommer efter byggnation att hyras av staden.

Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.

Nybyggnad av datacenter i Västerås

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Bjurhovda, Västerås
Eventuellt blir det hyresrätter, ca 50 st.

Nybyggnad av förskola i Arboga
Förskola för 175 barn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus (59 lägenheter).

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av trygghetsboende och förskola i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av lägenheter i Västerås

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala
SABO Kombohus Mini.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kolbäck, Hallstahammar
3-5 våningar, 20-30 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar (moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av idrottshall i Norberg
Objektet avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård. Byggnaden skall inrymma idrottshall, omklädningsrum, café, servering och kök samt utrymme för fritidsgård med tillhörande utrymmen. Kombinationshall med läktarplatser för ca 300 personer. Fritidsgård skall inrymma ca 100 personer. Utvändig anpassning av mark för parkering av personbilar och uppställning av husbilar och husvagnar.

Exploatering för bostäder i Västerås
Totalt ca 260 bostäder kommer byggas här.

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Exploatering för nya bostäder i Västra Skälby, Västerås

Nybyggnad av förskola i Fagersta

Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.

Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av förskola i Västerås

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar

Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium i befintlig byggnad.

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås
Fakta om ackumulatortanken Höjd: ca 77 meter Diameter: 25 meter Volym: 26 500 m3 Vattentemperatur: 45-98°C Energi: 1200 MWh, täcker upp till 24 timmars värmebehov (beroende på utetemperatur)

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

Nybyggnad av industrihus i Virsbo

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 2
Objektet avser rivning av befintlig fjärrvärmekulvert samt förnyelse och nyanläggande av ledningar längs en sträcka av ca 580 m i Kungsängsgatan, över fastigheten Gasugnen 2 samt i Gasverksgatan. Avser ledningar för fjärrvärme och vatten, tomrör för tele samt kablar och slangar för el och opto.

Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av processhall i Sala
Bygglov nybyggnad av processbyggnad på avfallsanläggning.

Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås.

Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ansökan om bygglov för bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.

Exploatering inför bostäder i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av butik i Västerås, etapp 3 mfl

Exploatering infor bostäder i Västerås
Ca 80 lägenheter i punkthusen och 50-60 lägenheter i lamellhuset.

Exploateringsområde för styckebyggda hus i Dingtuna
Ca 60 st bostäder i enbostadshus, radhus och flerfamiljshus.

Nytt villaområde i Södra Näs, Hallstahammar
ca 15 tomter.

Nybyggnad av fritidsgård i Bjurhovda

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 1
2-3 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad. Totalt ska 8 hus byggas.

Nybyggnad av besökscentrum i Sala
Nybyggnad av informationscenter med wc-byggnad, uteklassrum, utsiktsplats, utsiktstorn samt ca 300 meter spång och tillägg i Västmanlands län.

Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.

Ny va-ledning mellan Ängelsberg och Fagersta

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 4

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 5

Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.

Nya fjärrvärmeledningar vid exploateringsområde i Västerås
Objektet avser mark-, bygg- och rörarbeten för anläggande av nya fjärrvärmeledningar DN-300/560 samt tillhörande serviser, totalt ca 800 meter, längs med Emausgatan och Aspvretsgatan i Västerås.

Nybyggnad av restaurang i Västerås

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.

Utbyte av ställverk vid Hallstahammar-Ängelsberg

Förnyelse av vattenledningar i Skultuna, Västerås
Avser förnyelse av ca 700 m vattenledningar på Vallonvägen, Folievägen, Granlidsvägen och Trastvägen i Skultuna, Västerås.

Nybyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för nybyggnad av restaurang.

Nybyggnad av bilhall i Arboga
Bygglov nybyggnad av bilfirma, 546 m².

Ny bullerskyddskärm vid Emausskolan i Västerås
Ca 400 m lång bullerskyddsskärm (långskärm) mellan järnvägen och Emausskolan.

Nybyggnad av fjärrkylledning och va-ledning i Västerås
Ca 100 m

Hyra av moduler till skola i Sala
Lokalbehovet gäller totalt två stycken undervisningsrum med tillhörande lokaler.

Viltsäkring av järnväg mellan Näverkärret-Krampen

Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.

Nybyggnad av exploateringsområde i Surahammar

Installation av fjärrvärme i siloanläggning i Sala
Omfattar en komplett leverans av material och montage/installation av fjärrvärmeledning. inklusive värmeväxlare, effekten för torkanläggningen är c:a 5 MW fördelat på två stycken torkar var av en är på 1,5 MW och en är på 3,5 MW.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: