Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 209 st.

Nybyggnation av bostäder i Västerås, etapp 5
Etapp 5 kommer troligtvis innan etapp 4.

Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.

Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås
Kommer förmodligen bli Sveriges största plusenergihus. Miljöbyggnad guld. Handelslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av gymnasieskola i Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Bostadrätter.

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter. Underjordiskt garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ca 100 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934706.

Nybyggnad av F-9 skola i Arboga
Ny F-9 skola för ca 800 st elever. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1421485, 1424427, 1447532 & 1447528.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.

Nybyggnad av datacenter i Västerås

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås
Placering oklar. Tidsplan samt finansiering saknas.

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.

Nybyggnad av lägenheter i Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Nybyggnad av postterminal i Västerås
Den 5 000 kvadratmeter stora byggnaden ersätter fem stycken terminaler i området.

Nybyggnad av bostadsadshus på Öster Mälarstrand, Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av idrottshall i Norberg
Objektet avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård. Byggnaden skall inrymma idrottshall, omklädningsrum, café, servering och kök samt utrymme för fritidsgård med tillhörande utrymmen. Kombinationshall med läktarplatser för ca 300 personer. Fritidsgård skall inrymma ca 100 personer. Utvändig anpassning av mark för parkering av personbilar och uppställning av husbilar och husvagnar.

Exploatering för bostäder i Västerås
Totalt ca 260 bostäder kommer byggas här.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706 och 934707.

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Nybyggnad av bostäder i Fagersta

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
18 st radhus.

Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.

Nybyggnad av förskola i Önsta, Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Denna förskola föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor. Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.

Nybyggnad av seniorvillor i Västerås
Söker tomt i Västerås samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
20x40 meter stor spelyta, omklädningsrum, café.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt ytterligare 2 förskolor på option. Konceptförskolor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Nybyggnad av förskola i Arboga
Förskola för 80 barn. Handlas med projekt 1442886, 1421485, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.

Nybyggnad av förskola i Arboga
Förskola för 80 barn. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1421485.

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås
Fakta om ackumulatortanken Höjd: ca 77 meter Diameter: 25 meter Volym: 26 500 m3 Vattentemperatur: 45-98°C Energi: 1200 MWh, täcker upp till 24 timmars värmebehov (beroende på utetemperatur)

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.

Nybyggnad av kedjehus i Arboga, etapp 2

Nybyggnad av exploateringsområde i Västerås, detaljplan 4

Nybyggnad av industrihus i Virsbo

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 2
Objektet avser rivning av befintlig fjärrvärmekulvert samt förnyelse och nyanläggande av ledningar längs en sträcka av ca 580 m i Kungsängsgatan, över fastigheten Gasugnen 2 samt i Gasverksgatan. Avser ledningar för fjärrvärme och vatten, tomrör för tele samt kablar och slangar för el och opto.

Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av processhall i Sala
Bygglov nybyggnad av processbyggnad på avfallsanläggning.

Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ansökan om bygglov för bostäder.

Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av gymnastiksal vid Önstaskolan i Västerås
Återuppbyggnad av gymnastikhall efter brand. Miljöbyggnad silver.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Rivning av 2 st avdelningar. Nybyggnad av 4 st avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av äldrebostäder i Arboga

Nybyggnad av restaurang i Västerås

Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.

Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Nyproduktion av byggnad för LSS-boende med fyra platser inklusive tillhörande mark och ledningsarbeten. Rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av skollokaler i Västerås

Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten hedkärra 12:119, fagersta kommun.

Exploateringsområde för styckebyggda hus i Dingtuna
Ca 60 st bostäder i enbostadshus, radhus och flerfamiljshus.

Nytt villaområde i Södra Näs, Hallstahammar
ca 15 tomter.

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 1
2-3 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad. Totalt ska 8 hus byggas.

Nybyggnad av fritidsgård i Bjurhovda

Nybyggnad av besökscentrum i Sala
Nybyggnad av informationscenter med wc-byggnad, uteklassrum, utsiktsplats, utsiktstorn samt ca 300 meter spång och tillägg i Västmanlands län.

Ny va-ledning mellan Ängelsberg och Fagersta

Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.

Nybyggnad av markbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av marklägenheter efter brand.

Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.

Nya fjärrvärmeledningar vid exploateringsområde i Västerås
Objektet avser mark-, bygg- och rörarbeten för anläggande av nya fjärrvärmeledningar DN-300/560 samt tillhörande serviser, totalt ca 800 meter, längs med Emausgatan och Aspvretsgatan i Västerås.

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.

Nybyggnad av bilhall i Arboga
Bygglov nybyggnad av bilfirma, 546 m².

Nybyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för nybyggnad av restaurang.

Ny bullerskyddskärm vid Emausskolan i Västerås
Ca 400 m lång bullerskyddsskärm (långskärm) mellan järnvägen och Emausskolan.

Förnyelse av vattenledningar i Skultuna, Västerås
Avser förnyelse av ca 700 m vattenledningar på Vallonvägen, Folievägen, Granlidsvägen och Trastvägen i Skultuna, Västerås.

Viltsäkring av järnväg mellan Näverkärret-Krampen

Nybyggnad av exploateringsområde i Surahammar

Nybyggnad av carport i Västerås
Bygglov för nybyggnad av carportlänga.

Nybyggnad av fjärrkylledning och va-ledning i Västerås
Ca 100 m

Hyra av moduler till skola i Sala
Lokalbehovet gäller totalt två stycken undervisningsrum med tillhörande lokaler.

Installation av fjärrvärme i siloanläggning i Sala
Omfattar en komplett leverans av material och montage/installation av fjärrvärmeledning. inklusive värmeväxlare, effekten för torkanläggningen är c:a 5 MW fördelat på två stycken torkar var av en är på 1,5 MW och en är på 3,5 MW.

Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: