Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Timrå

Nybyggnad av logistiklokaler i Söråker
20 000 - 40 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå

Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av enbostadshus i Ljustorp, etapp 1
6 hus planeras i etapp 1, 120-160 kvm stora.

Nybyggnad av enbostadshus i Ljustorp, etapp 2

Nybyggnad av konstgräsplan i Söråker
En 11-manna plan.

Nybyggnad av bensinstation i Timrå
Avser nybyggnad av bensinstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av bostadshus och garage.

Nybyggnad av servicebyggnad i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av sekretariat.

Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation samt ansökan strandskyddsdispens.

Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Timrå
Ansökan bygglov - upplag och tillfällig parkeringsyta.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Timrå
Ansökan marklov - anlägga bullervall.

Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av plantlagerbyggnad samt ansökan strandskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: