Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Timrå

Nytt renseri, kokeri, blekeri och utlastningshall i Timrå
COWI har fått i uppdrag att projektera kokeri och stora delar av fiberlinjen. Total investering inklusive maskiner är 7,8 mdkr. Byggentreprenaden kostar cirka 1,5 mdkr. Kostnad per övriga delar i entreprenaden är fortfarande oklar.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation samt ansökan strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av överbyggda betongfickor för materialsortering.
Nybyggnad av anslutningsväg i Timrå
Ansökan marklov - höja marknivån och anlägga två nya infarter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: