Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Timrå

Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av toalett i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av wc-byggnad och strandskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av överbyggda betongfickor för materialsortering.
Nybyggnad av anslutningsväg i Timrå
Ansökan marklov - höja marknivån och anlägga två nya infarter.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: