Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av tivoli, camping och restauranger i Birsta

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och äldrebostäder i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sundsvall, kv 3-6

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby

Nybyggnad av flerbostadshus i Njurundabommen

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall

Nybyggnad av bilhall i Sundsvall

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall

Nybyggnad av hotell i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall

Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall

Nybyggnad av dagvattendammar vid Sundsvallsbron

Ev nybyggnad av industri i Nacksta, etapp 5

Nybyggnad av ladugård i Hov

Flytt av vatten- och avloppsledningar på Norra Kajen i Sundsvall, etapp 3

Markförvärv i Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsmon, Sundsvall

Nya stugor i Sundsvall, etapp 2

Nybyggnad av automatstation i Sundsvall

Nybyggnad av träningshall i Sundsvall

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall

Nybyggnad av stugby i Sundsvall

Nybyggnad av aktivitetspark i Sundsvall

Nybyggnad av spontanidrottsplats på Granloholm, Sundsvall

Nybyggnad av gårdshus i Sundsvall

Nybyggnad av förråd i Sundsvall

Nybyggnad av förskola i Sundsvall

Nybyggnad av garage i Sundsvall

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall

Nybyggnad av barack i Sundsvall

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av cistern i Sundsvall

Nybyggnad av silo i Sundsvall

Nybyggnad av markanläggning i Sundsvall

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall

Nybyggnad av parkour park mm i Sundsvall

Brunnsborrning för ny brunn i Nolby vattentäkt i Sundsvall

Leverans och montage av tälthall i Sundsvall

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: