Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Nybyggnad av hotell på Norrmalmsparkeringen. Hotellet med 270 rum kommer ha både konferensanläggning för minst 500 personer, restauranger och takterrass. Man satsar också på en spaanläggning och hotellsviter på taket. Byggnaden kommer vara 14 000 kvadratmeter stor och placeras på fastighet Noten.
Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
120 platser, både korttidsplatser och permanent boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Ny och tillbyggnad av skola i Kovland
Bef moduler ska rivas, utbyggnad matsal samt ny förskola med 5 avdelningar (750 kvm).
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall etapp 2 mfl
Sammanlagt i alla etapper ska det bli ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.
Infrastrukturåtgärder i Västernorrlands län
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser mm, åtgärder för resande.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Sundsvall etapp 1
I denna etapp byggs det 1 hus med 6 lägenheter och 2 butikslokaler
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.
Anläggande av gc-väg längs väg 622 mellan Ljustavägen-Ö Birsta
Projektet kommer att upphandlas tillsammans med gc-väg i Ljungaverk.
Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.
Inläggning av konstgräs, Nordichallen, Gärdehov
Inläggning och leverans inkl fyllning i Nordichallen.
Ramavtal avseende va-ledningar för MittSVerige Vatten och Avfall
Avser upphandling av ramavtal för VA-ledningsarbeten inom Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner. Ramavtal kommer att tecknas med en eller flera leverantörer för perioden 2017-10-15 till och med 2019- 10-14. Avtalstiden är 2 år med en förlängningsklausul på 1 + 1 år. Om beställaren inte säger upp avtalet minst 3 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med oförändrade villkor 1 år i taget, dock längst till och med 2021-10-14.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av skidlift i Sundsvall
Bygglov nybyggnad /lift.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad, drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av stall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad gethus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov nybyggnad parkering.
Nybyggnad av sjöbod i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sjöbod.
Nybyggnad av mur i Sundsvall
Bygglov nybyggnad stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt dispens från strandskyddet.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av staket i Sundsvall
Bygglov uppförande staket/plank.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov uppsättning av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för nybyggnad av 5 raststugor Ljusta 7:4,Äkrom 5:3,Alnö-usland 10:1,Sköle 1:41,Östermalm 1:1.
Nybyggnad av toalett i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för uppförande av toalettmodul Öde 1:74,Stockvik 5:1.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsanläggning. tidsbegränsat t.o.m 2022-05-01.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av stations-/ställverksbyggnad för transformatorstation.
Nybyggnad av tvättanläggning i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av tvättanläggning för fordon.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: