Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
Kommer att byggas 43 st vinkraftverk, effekt 3,6/4,2 MW per verk. Höjd och diameter är ej fastställd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
Kompletterande tillståndsansökan ska lämnas in. 52 verk planeras. Uppskattad oklar byggstart, kostnad okänd.
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad E05
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvalls kommun
Kommer att byggas 18 st vinkraftverk, effekt 3,6/4,2 MW per verk. Höjd och diameter är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkering i Sundsvall
Planer för punkthus och parkering.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Nybyggnad av fördelningsstation M8 i Granloholm, Sundsvall
Projektet omfattar både nytt och befintligt, och avser montage, uppställning, flyttning, rasering, rivning av Gamla M8, anslutning, provning och idriftsättning 145/12 kV ställverks- och manöverbyggnad, nollpunkt med reglerutrustning samt tillhörande kontroll- och fjärrutrustningar.
Nybyggnad av kontorsbyggnader i Nacksta, etapp 3 c
Omr 10= 11862 kvm, Omr 12= 4790 kvm.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvmty. Område 3= ca 4600 kmvty.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 1843 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 2135 kvm ledig mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse.
Infrastrukturåtgärder i Västernorrlands län
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser mm, åtgärder för resande.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Sundsvall etapp 1
I denna etapp byggs det 1 hus med 6 lägenheter och 2 butikslokaler
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad bensinstation.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Utbyte utav kommunal vägbelysning
Upphandlingen syftar till att teckna ett ramavtal med rangordning med maximalt 3 leverantörer. Entreprenaden avser utförande av utbyte av vägbelysning inom Sundsvalls kommun. I detta ingår demontering av befintlig kommunal vägbelysning (trästolpar, luftledning, elskåp och armaturer) längs ett antal av Trafikverkets vägar i Sundsvalls kommun, projektering (anslutningspunkter/elmatningar, metallstolpar, markkabel och LED-armaturer), inköp, nymontage, inkoppling och drifttagande av ny vägbelysning och återställning av mark längs samma sträckor.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad industri eller lagerbyggnad samt kontorsbyggnad.
Inläggning av konstgräs, Nordichallen, Gärdehov
Inläggning och leverans inkl fyllning i Nordichallen.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av aktivitetspark i Sundsvall
Aktivitetspark för äldre utomhus.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av gång och cykelväg, 3- 4 m bred, längs med Göteborgsvägen. Längden är ca 650 m. Även 4 st befintliga busshållsplatser ska tillgänglighets anpassas. Ny belysning längs hela sträckan.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad och tillbyggnad på industrifastighet.
Nybyggnad av elverk i Sundsvall
Bygglov Nybyggnad reservkraftaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov uppförande av 5 st signalkiosker.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal + rivning av bef. bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov Nybyggnad garage.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad grillplats.
Nybyggnad av pumpstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två cykelförråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av temporär parkering.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad affärshus tidsbegränsat till 2022-01.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av byggnad för föreningsverksamhet.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus + garage/förrådslänga med gästhus.
Nybyggnad av regionnät i Sundsvall
Strandskyddsdispens uppsättande kraftledning.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2020-12-31 nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov uppförande av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad kontrollbyggnad för vindkraftsverk med personalutrymme.
Utbyte av vägbelysning vid gc-vägar i Granloholm, Sundsvall
Omfattar planering/projektering, inköp, demontering av befintlig anläggning (trästolpar, luftledning och belysningsarmaturer), nymontage, inkoppling/driftsättning av två belysningsanläggningar längs gång-och cykelvägar anslutande till Luleåvägen och Linköpingsvägen i Granloholm, Sundsvall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: