Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
120 platser, både korttidsplatser och permanent boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22
Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av bro i Sundsvall
Projektet kommer ev igång under 2017-2018.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.
Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.
Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.
Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.
Anläggande av lokalgata, parkering mm i Sundsvall
Objektet omfattar: Utökning av parkeringsplatser väster om Sidsjövägen samt anläggande av en ny lokalgata söder om nuvarande ”Konstskolan” inom fastigheten Förrådet 4.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad bostadsmoduler.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för nybyggnad av 5 raststugor Ljusta 7:4,Äkrom 5:3,Alnö-usland 10:1,Sköle 1:41,Östermalm 1:1.
Nybyggnad av toalett i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-06-30 för uppförande av toalettmodul Öde 1:74,Stockvik 5:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av parkering.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsanläggning. tidsbegränsat t.o.m 2022-05-01.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av drivmedelsstation Vävskeden 2, Nolby 2:11.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av raststuga.
Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av stations-/ställverksbyggnad för transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av sjöbod i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sjöbod.
Nybyggnad av mur i Sundsvall
Bygglov nybyggnad stödmur.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad för värmepump.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation samt dispens från strandskyddet.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Sundsvall
Bygglov uppförande staket/plank.
Ny vägbelysning längs gc-väg i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg intill Sticksjön Granloholm i Sundsvall.
Ny vägbelysning längs gc-vägar i Sundsvall
Entreprenaden omfattar planering/projektering, inköp, montage, inkoppling/driftsättning av belysningsanläggning längs gång-och cykelväg längs Branta vägen Södermalm Sundsvall samt längs gång-och cykelväg mellan Dressyrvägen och Russvägen i Bergsåker i Sundsvall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: