Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sollefteå

Nybyggnad av vindkraftverk i Vaberget, Sollefteå

Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele
Ca 45 verk.

Nybyggnad av vindkraftverk på Nallkullen, Sollefteå
Tidiga planer. 6 verk planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Långsele
Återuppbyggnad efter brand.

Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad inkl gångplan och fundament. Avlopp ingår i Byggentreprenaden. Genomföringar i grundplatta på mark ska samordnas med markentreprenören. Som en del i denna ombyggnad ingår leverans och montage av maskinell utrustning till en biokemisk anläggning med filtersteg, såsom kärl till biofiltret, oxidationstank, snabbfilter, kemikaliedosering, rörledningar och ventiler, samt invändig VVS.

Ny vattenledning (mark-& sjöledning) i Sollefteå

Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av handikapptoalett och kallförråd.

Nybyggnad av pumpstation i Sollefteå
Nybyggnad av pumphus och intagsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: