Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sollefteå

Stationsförnyelse i Midskog

Nybyggnad av vindkraftverk i Vaberget, Sollefteå

Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele
Ca 45 verk.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad, inkl. gångplan och fundament. I byggentreprenaden ingår även förarbeten för sidoentreprenader, så som vattenledningar och skyddsrör för el mellan ny byggnad och befintlig lågreservoar, samt rörmontage i befintlig lågreservoar. Avlopp och genomföringar, ledningar och skyddsrör för vatten och el, i grundplatta. Ledningar genom platta avslutas utanför husliv.

Spårbyte mellan Långsele-Västerasby

Ny vattenledning (mark-& sjöledning) i Sollefteå

Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av handikapptoalett och kallförråd.

Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: