Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sollefteå

Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele
Ca 101 verk.

Ny anslutning för vindkraftverk i Sollefteå

Nybyggnad av vindkraftverk på Nallkullen, Sollefteå
Tidiga planer. 6 verk planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Uppförande av vindkraftspark i Sollefteå kommun
Planerat projekt. Antal vindkraftverk, byggplats, byggstart m.. kan för dagen ej anges.

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Långsele
Återuppbyggnad efter brand.

Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad, inkl. gångplan och fundament. I byggentreprenaden ingår även förarbeten för sidoentreprenader, så som vattenledningar och skyddsrör för el mellan ny byggnad och befintlig lågreservoar, samt rörmontage i befintlig lågreservoar. Avlopp och genomföringar, ledningar och skyddsrör för vatten och el, i grundplatta. Ledningar genom platta avslutas utanför husliv.

Ny bro vid väg 975, Näsåkerssnipan

Topplinebyte i Nysäter - Vittersjö
Ersätta 61 år gammal ledning. Utbyte av korroderad topp.

Ny vattenledning (mark-& sjöledning) i Sollefteå

Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av handikapptoalett och kallförråd.

Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av ställverk i Sollefteå
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: