Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sollefteå

Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele
Ca 101 verk.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå
Omfattning 35 st 2,5-3,2 MW verk.

Stationsförnyelse i Midskog

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommun
Planerat projekt, är i samrådsfas. Ca 22 verk planeras. Uppskattad oklar byggstart, kostnad okänd.

Nybyggnad av 400 kV-station i Nässe
För att möjliggöra anslutning till vindkraft krävs en anslutning till 400 kV-nätet.

Nybyggnad av vindkraftverk på Nallkullen, Sollefteå
Tidiga planer. 6 verk planeras.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Beläggning av väg 331 mellan Östergraninge-Graninge

Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad, inkl. gångplan och fundament. I byggentreprenaden ingår även förarbeten för sidoentreprenader, så som vattenledningar och skyddsrör för el mellan ny byggnad och befintlig lågreservoar, samt rörmontage i befintlig lågreservoar. Avlopp och genomföringar, ledningar och skyddsrör för vatten och el, i grundplatta. Ledningar genom platta avslutas utanför husliv.

Ny bro vid väg 975, Näsåkerssnipan

Ny vattenledning (mark-& sjöledning) i Sollefteå

Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av handikapptoalett och kallförråd.

Nybyggnad av kallförråd i Sollefteå
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: