Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kramfors

Nybyggnad av seniorboende i Nordingrå
24 lgh i 4 hyreshus samt 2 parhus, parkeringsplatser och carport.
Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod-fiber ,Hammar 2:34.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabr transformatorkiosk Sand 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabr transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabric transformatorkiosk.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Teknikbod - bef rivs och ny byggs.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad samt flytt av lekstuga. renstigens/herrskogs förskola.
Nybyggnad av sophus i Kramfors
Nybyggnad av 2 miljöstationer.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Nybyggnad av 5 nätstationer, 10:150,Limsta 18:294,Björsta 8:45.
Nybyggnad av enbostadshus i Kramfors
Nybyggnad av bostadshus, gäststuga samt servicebyggnad Järesta 1:8.
Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av friggebod i Kramfors
Nybyggnad av förråd, flytt av friggebod.
Nybyggnad av kedjehus i Kramfors
Nybyggnad av kedjehus, utbildningsanordning.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder gång- och cykelvägar i Kramfors
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på gång- och cykelvägar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: