Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kramfors

Ombyggnad av väg & mitträcke delen Ullånger-Docksta E4
Projektet avser utförande av mitträckesarbeten, beläggning, ersättningsvägar, ny gc-väg mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
I början av Strandgatan, räknat från Riks 90, finns en byggbar tomt redan nu. Detaljplan gäller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Vid korsningen Björstagatan/Åsgatan bakom Ådalshälsan finns ett igenväxt område som skulle passa för bostadsbyggande. Även här finns redan en detaljplan som gäller.
Nybyggnad av radhus i Kramfors
Plats för ett exklusivt strandnära villaområde, kanske radhus. Ca 15 hus.
Nybyggnad av förskola i Kramfors
Avser ny förskola med två avdelningar.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Nybyggnad av park i Bollstabruk, Kramfors
Avser nytt parkområde, en aktivitetsyta, cykelparkering och en mindre lekpark.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod för fiberoptiskt bredbandsnät.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kramfors
Parkeringsplatser skule naturscen.
Nybyggnad av sophus i Kramfors
Nybyggnad av 2 miljöstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av cykelställ med tak Bollsta 23:1,92:1.
Nybyggnad av elverk i Kramfors
Nybyggnad av elkraftaggregat.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Skärmtak över entré.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformatorkiosk Bollstamo 1:4,Frånö 12:9.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: