Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Härnösand

Nybyggnad av vindkraftverk på Björnlandhöjden vid Viksjö
Max 55 verk med totalhöjd på max 220 m.

Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.

Nybyggnad av byggvaruhus i Härnösand

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand
Nybyggnad av 2 huskroppar med totalt 12 lägenheter.

Nybyggnad av växthus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av växthus (industrilokal).

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand

Nybyggnad av gata m.m. i Härnösand
Projektet omfattar byggande av nu lokalgata med vatten, avlopp, el och tele samt belysning. Gatan är en del i mark och exploateringsområdet Lövudden som innehåller 16 villatomter och två radhustomter. Gatan kommer att delvis förses med gång- och cykelbana samt en del trädplanteringar för sänkt hastighet. I slutet av gatan ska en vändplan anläggas som också innehåller en del gestaltande inslag. Objektet är beläget i södra delarna av Härnösand tätort, området heter Lövudden och finns beläget mellan E4 östra sida och havet.

Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2017
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort. Objektet är beläget på Tullportsgatan, Pumpbacksgatan samt Vasagatan/Gådeåvägen (option).

Uppförande av ny panncentral/deponigaspanna i Härnösand
Objektet avser en komplett panncentral för eldning av deponigas för leverans av energi till fjärrvärmenätet. Avser deponigaspanna samt nytt pannhus.

Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av "gör det själv" biltvätt.

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand
Ca 1 km.

Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.

Nybyggnad av gc-bana i Härnösand

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand
Ca 200 meter.

Nybyggnad av konferenslokal i Härnösand
Bygglov - kontor/konferenslokal.

Nybyggnad av carport i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av carport.

Nybyggnad av återvinningsstation i Härnösand
Bygglov - 7 återvinningsstationer Utansjö 3:105,Fastlandet 2:66,Ön 2:52,Fastlandet 2:90,Brunne 12:1,Kattastrand 2:1,Högsjö-dal 2:85.

Nybyggnad av återvinningsstation i Härnösand
Bygglov - nybyggnad, återvinningsstation.

Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - tidsbegränsat för kontorsetablering.

Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked - nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: