Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västernorrlands län

Kramfors (14)
Sollefteå (12)
Sundsvall (56)
Timrå (10)
Ånge (6)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av tivoli, camping och restauranger i Birsta

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall

Nybyggnad av logistiklokaler i Söråker

Nybyggnad av flerbostadshus och äldrebostäder i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Själevad

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik

Nybyggnad av hotell i Härnösand

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sundsvall, kv 3-6

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby

Nybyggnad av flerbostadshus i Njurundabommen

Nybyggnad av punkthus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall

Nybyggnad av bilhall i Sundsvall

Nybyggnad av hotell i Sundsvall

Nybyggnad av idrottshall i Härnösand

Nybyggnad av vindkraftverk i Vaberget, Sollefteå

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun

Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors

Nybyggnad av byggvaruhus i Härnösand

Förättning av ersättningsvägar mellan Ånge-Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall

Nybyggnad av vindkraftverk söder om Härnösand

Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon

Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand

Nybyggnad av kedjehus på Härnön

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan By-Gerdal

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall

Nybyggnad av butik i Kramfors

Nybyggnad av dagvattendammar vid Sundsvallsbron

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Ev nybyggnad av industri i Nacksta, etapp 5

Nybyggnad av rastplats Skuleberget E4 Hornöberget-Örnsköldsvik

Nybyggnad av bruksmuseum i Köpmanholmen

Nybyggnad av ladugård i Hov

Nybyggnad av två gruppboenden i Härnösand

Flytt av vatten- och avloppsledningar på Norra Kajen i Sundsvall, etapp 3

Markförvärv i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik

Nybyggnad av körplan i Härnösand

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av park på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsmon, Sundsvall

Nybyggnad av ridhus i Kramfors

Nytt fiberoptiskt nät för bredband i Örnsköldsvik

Nytt industriområde i Härnösand

Nybyggnad av gata m.m. i Härnösand

Nybyggnad av konstgräsplan i Söråker

Ny värmeanläggning för Ålsta Folkhögskola

Nya stugor i Sundsvall, etapp 2

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Långsele

Nybyggnad av automatstation i Sundsvall

Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2017

Nybyggnad av träningshall i Sundsvall

Nybyggnad av gc-väg och gc-bro i Härnösand

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö

Nya va-ledningar mellan Fredriksdal-Östby

Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå

Nybyggnad av verkstad i Herrskog

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1

Nybyggnad av gc-väg längs Sundsvägen i Örnsköldsvik, del 2

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall

Nybyggnad av magasin vid museet i Örnsköldsvik

Nybyggnad av stugby i Sundsvall

Nybyggnad av gc-väg längs Skärpevägen i Örnsköldsvik

Ny multisportarena i Ånge

Nybyggnad av bro i Husum, Örnsköldsvik

Nybyggnad av gc-bana i Härnösand

Nybyggnad av spontanidrottsplats på Granloholm, Sundsvall

Nybyggnad av gårdshus i Sundsvall

Nybyggnad av gågata i Kramfors

Nybyggnad av konferenslokal i Härnösand

Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik

Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik

Nybyggnad av kontor i Sollefteå

Nybyggnad av markanläggning i Sundsvall

Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik

Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik

Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall

Nybyggnad av parkeringsplats i Timrå

Nybyggnad av telestation i Härnösand

Nybyggnad av telestation i Sollefteå

Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik

Nybyggnad av paviljong i Sollefteå

Nybyggnad av plank i Härnösand

Nybyggnad av pumpstation i Härnösand

Nybyggnad av pumpstation i Kramfors

Nybyggnad av pumpstation i Sollefteå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: