Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västernorrlands län

Kramfors (11)
Sollefteå (12)
Sundsvall (104)
Timrå (13)
Ånge (4)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 204 st.

Nytt renseri, kokeri, blekeri och utlastningshall i Timrå
COWI har fått i uppdrag att projektera kokeri och stora delar av fiberlinjen. Total investering inklusive maskiner är 7,8 mdkr. Byggentreprenaden kostar cirka 1,5 mdkr. Kostnad per övriga delar i entreprenaden är fortfarande oklar.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall-Dingersjö
14 km lång sträcka.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall. Detaljplanearbetet har inletts och detaljplanen beräknas vinna laga kraft i slutet av 2016.

Nybyggnad av tivoli, camping och restauranger i Birsta

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.

Nybyggnad av fullskaligt raffinaderi i Västernorrland

Nybyggnad av logistiklokaler i Söråker
20 000 - 40 000 kvm.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.

Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Avser 25 vindkraftverk.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
23 verk.

Nybyggnad av villor och radhus
Ca 53 villor och ca 50 lägenheter. 30 radhus, 5 huskroppar. 2 hyreshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Njurundabommen

Nybyggnad av punkthus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Ett hus med ett 20-tal lgh i delvis 12 våningar samt ett hus med 30-tal lgh i 9 våningar planeras.

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall
Varmgarage mellan husen. 3-5 våningar.

Nybyggnad av bilhall i Sundsvall

Nybyggnad av vindkraftverk i Vaberget, Sollefteå

Nybyggnad av hotell i Sundsvall

Nybyggnad av idrottshall i Härnösand

Utbyggnad av Ådalsbanan mellan Birsta och Timrå

Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele
Ca 45 verk.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun
Avser 15 vindkraftverk.

Nybyggnad av handelshus, industri eller kontorshus i Sundsvall
Planen medger byggnation med 11 meters höjd, Ca 5 500 kvm BYA, och upp till fyra plan för ändamålen handel (ej livsmedel)/småindustri/kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planen är två hyreshus på åtta och sex våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
30-40 bostäder.

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Högland.

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i centrum.

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Sund/Domsjö.

Nybyggnad av byggvaruhus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av byggvaruhandel.

Nybyggnad av vindkraftverk på Nallkullen, Sollefteå
Tidiga planer. 6 verk planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå

Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand

Nybyggnad av vindkraftverk söder om Härnösand

Nybyggnad av kontor i Sundsvall

Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.

Nybyggnad av vindkraftverk i Ånge kommun
20 verk planeras.

Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon

Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 st återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum.

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand
Nybyggnad av 2 huskroppar med totalt 12 lägenheter.

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan By-Gerdal

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 14 lägenheter planeras.

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall
Heffnersgården, äldreboende blev inte av. Hermans, gruppboende Objektet är beläget i Sundsvalls kommun, vid Hulivägen, strax norr om Bergsåker. Fastighetsbeteckning Huli 3:10. Avser nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boende samt en fristående gårdsbyggnad. Total bruttoarea ca 608+87 m2.

Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.

Nybyggnad av dagvattendammar vid Sundsvallsbron

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av växthus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av växthus (industrilokal).

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer för flerbostadshus på Norrmalm.

Nybyggnad av kontorsbyggnader i Nacksta, etapp 3 c
Omr 10= 11862 kvm, Omr 12= 4790 kvm.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 15.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 18.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 19.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 20.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 21.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 25.

Ev nybyggnad av industri i Granloholm
3000 kvm ledig mark.

Ev nybyggnad av industri i Nacksta, etapp 5

Nybyggnad av rastplats Skuleberget E4 Hornöberget-Örnsköldsvik
Rastplats, gc-väg samt utemiljö.

Nybyggnad av bruksmuseum i Köpmanholmen

Nybyggnad av ladugård i Hov

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av parkeringshus på Norra Kajen

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik

Markförvärv i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av enbostadshus i Ljustorp, etapp 1
6 hus planeras i etapp 1, 120-160 kvm stora.

Nybyggnad av körplan i Härnösand
Objektet avser nybyggnad av en belyst körplan, grusad hårdgjord yta på 110 x 200 meter, totalt ca 22 000 m2 i obruten skogsmark. I direkt anslutning till körplan anordnas byggnad för förråd och övningsledning, ca 26 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.

Anläggande av parkering i Sundsvall
Asfalteringsarbete utförs av ramavtalsentreprenör.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder uteplatser.

Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av ridhus i Kramfors

Nybyggnad av park på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsmon, Sundsvall

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik

Topplinebyte i Stadsforsen - Torpshammar
Rivning av gammal topplina och ersätta den med ny topplina på hela sträckan. 38 km.

Nytt fiberoptiskt nät för bredband i Örnsköldsvik
Utförs i 4 etapper. Omfattar Killingsnäs, Skagshamn och flera byar ost om Idbyn mfl. Totalt 921 fastigheter i området.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: