Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vilhelmina

Nybyggnad av grupphus i Vilhelmina
Nybyggnad av 5 st fristående enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vilhelmina
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Nybyggnad av 3 st nätstationer Bäckstrand 1:6, Daikanvik 1:23, 1:3.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Kittelfjäll 1:279,1:278.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av lager i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tälthall - 420 kvm.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av telestation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för transformatorstation Stalon 1:23,Hällfors 1:1,Allmäningsskogen 1:1,Bångnäs 1:18,Saxnäs 1:52.
Nybyggnad av transformatorstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för transformatorstationer Vilhelminaskogen 1:1.
Nybyggnad av kontor i Vilhelmina
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för kontor/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Vilhelmina
Bygglovsansökan för transformatorstation Vilhelmina 1:42,Vojmåsen 1:32.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: