Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vännäs

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Vännäsby
Avser byggnation av ett SABO Kombohus Flex i 4 våningar på del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby.

Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby

Utbyggnad av va-ledning i Brån, Vännäs

Nybyggnad av soprum i Vännäs
Bygglov för uppförande av soprum.

Nybyggnad av gc-väg i Vännäs

Nybyggnad av gc-väg i Vännäs
Ny gång- och cykelväg Fritidsvägen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: