Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga

Ny- och ombyggnad av Universum på Campus i Umeå

Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå

Uppsättning av moduler vid universitetssjukhuset i Umeå

Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 3

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4

Nybyggnad av äldreboenden på eventuellt Berghem, Umeå

Om- och nybyggnad av produktionslokaler i Umeå

Nybyggnad av inomhusträningsanläggning ITA i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av kyllager/produktionslokal för Norrmejerier i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Dåva-kommungräns Robertsfors

Nybyggnad av kontorshus i Umeå

Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats på Tomtebo

Nybyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och carport i Tomtebo

Nybyggnad av flerbostadshus på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnation av hängbro i Umeå

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Nybyggnad av styckebyggda villor/gruppbyggda bostäder på Ersboda

Nybyggnad av idrottshall på Stadsliden

Nybyggnad av barncancerhus i Umeå

Exploateringsområde för kontor, hotell mm på Ön i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Umeå

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2

Nybyggnad och rivning av förskola i Umeå

Nybyggnad av värmekulvert vid flerbostadshus i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå

Exploatering för nya bostäder i Hörnefors

Nybyggnad av förskola och skolkök i Umeå

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hörnefors

Nybyggnad av radhus i Umeå

Nybyggnad av kontor i Umeå

Nybyggnad av överföringsledning, Täfteå - Innertavle

Anläggande av konstgräsplan mm i Umeå

Nybyggnad av gc-bro från Ön-Teg i Umeå

Nybyggnad av gc-väg i Umeå

Nybyggnad av grupphus i Umeå

Nybyggnad av annex i Umeå

Rivning av byggnad samt nybyggnad av orangeri i Umeå

Uppförande av pelletspanna vid ÅLÖ maskiner, Umeå

Nybyggnad av gruppboende i Ersboda

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av garage i Umeå

Nybyggnad av industrihus och kontor i Umeå

Exploateringsområde för styckebyggda enbostadshus i Stöcksjö

Anläggande av sportpark i Umeå

Nybyggnad av industrihus i Umeå

Anläggande av cykelfält vid Holmsundsvägen/väg 531 i Umeå

Illustrationer till stadsutvecklingsprogram i Umeå

Ny äventyrslekplats i Umedalen, Umeå

Ny lekplats i Umeå

Nybyggnad av tälttork vid Umeå Garnison

Uppförande av stängsel och grindar inom vattenskyddsområde i Umeå

Exploatering & nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå

Nybyggnad av däckhotell mm i Umeå

Nybyggnad av cykelbana i Umeå

Nybyggnad av gårdshus i Umeå

Nybyggnad av lager i Umeå

Nybyggnad av parhus i Umeå

Nybyggnad av parkeringsplats i Umeå

Nybyggnad av plank i Umeå

Nybyggnad av torkanläggning i Umeå

Nybyggnad av mast i Umeå

Nybyggnad av nätstation i Umeå

Nybyggnad av förråd i Umeå

Ny gatubelysning i Umeå kommun

Nybyggnad av carport i Umeå

Nybyggnad av bageri i Umeå

Nybyggnad av cykelförråd i Umeå

Nybyggnad av tvättinrättning i Umeå kommun

Framtagande av trafikstrategi gällande Norrbotniabanans nyttoeffekter

Nybyggnad av kallager/förråd i Sävar

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: