Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Umeå

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Sektion 5/300-12/000. Jord/bergbank, 11 broar.

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Sektion 0/000-3/500. Jord- och bergsskärning, 2 broar.

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Sektion 3/500-5/300. Tunneldrivning + påslag.

Ny och ombyggnad av kontor och butik i Umeå
Man bygger om 2 st fastigheter samt nybyggnad av 2 st fastigheter, omfattning ej fastställd. 8-10 våningar kan det bli i nyproduktionen. Rivning av flerbostadshus. Eventuellt blir det hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Placering vid norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen. Ca 200 st bostäder och handel i bottenplan.

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Umeå-Dåva sek 0/000-12/000.

Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringshus, kontor och handel i centrala Umeå
Ca 13 våningar högt hus i huvudsak ska innehålla bostäder. I markplan ska det finnas plats för handel och kontor och ca 100 st parkeringsplatser under mark.

Nybyggnad av förskola och garage i Umeå
6 st förskoleavdelningar.

Uppsättning av moduler vid universitetssjukhuset i Umeå
Avser uppförande av modulbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
Här bygger Skanska bostäder i varierande storlekar, från exklusiva och rymliga terrassvåningar till luftiga lägenheter och välplanerade ettor. Bostäderna har egen balkong eller terrass i sydvästläge som blir en del av lägenhetens interiör, gränserna mellan ute och inne flyter ihop. Lägenheterna är ljusa och trivsamma och uppfyller dagens krav på ett modernt boende. Flera lägenheter har stora ateljefönster som ger härlig karaktär åt bostaden. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå
Skolgatan/Sveagatan

Nybyggnad av bostäder, garage, kontor i Umeå

Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Umeå, etapp 4

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats på Tomtebo

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Generalentreprenaden omfattar även rivning av byggnad 9 A & B.

Nybyggnad av trafik- och turistanknuten service i Ersboda, Umeå
Eurostop, turistföretag, hotell och likande verksamheter är tänkbara verksamheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnation av hängbro i Umeå

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Umeå
Ca 30 lägenheter och garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sävar

Nybyggnad på fastighet i Hörnefors
Planer för nybyggnad av lägenheter. Ca 20-40 st.

Nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2-3 våningar.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 2 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå

Rivning och om- eller nybyggnad av förskola i Obbola

Nybyggnad av förskola i Innertavle
4 st avdelningar.

Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Ca 40 kvm/lgh. 11 lägenheter i ett hus, varav 6 lägenheter ingår i ett gruppboende.

Nybyggnad av förskola och skolkök i Umeå
8 avdelningar.

Nybyggnad av verksamhetslokal på Klockarbäcken, Umeå

Nybyggnad av kontor i Umeå

Exploatering för nya bostäder i Hörnefors
Planer finns att bygga bostäder och förskola.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.

Nybyggnad av överföringsledning, Täfteå - Innertavle
6 km ledning som ska byggas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus, ca 12-16 bostäder.

Anläggande av konstgräsplan mm i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.

Rivning av byggnad samt nybyggnad av orangeri i Umeå
Objektet avser rivning av befintlig byggnad plan 0 källarplan ca 100 m² inkl. del av skyddsrum samt plan 1 markplan ca 300 m². Nybyggnad av Orangeri ca 160 m² BTA. Rivningsobjektet består av stål-/glaspartier och fasadelement av sandwichtyp och med en stål och betongpelarstomme. Takkonstruktionen är träuppbyggnad med plåtbeklädnad.

Nyb av studentlägenhet & rivning av enbostadshus i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planer för nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av gruppboende i Ersboda
Avser nytt gruppboende på Ersboda på ca 490 m2 BTA och komplementsbyggnad på ca 57 m2 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ca 4 lgh.

Exploateringsområde på Ersboda

Uppförande av pelletspanna vid ÅLÖ maskiner, Umeå
Pelletspanna för eldning av träpellets med effekt 800 kW. Leveransen avser nyckelfärdig, verkstadstillverkad lätt flyttbar ”containerlösning” på färdig panntomt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader, Umeå 5:1, Spiltan 1, Umeå 5:3, Spiltan 7.

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av garage i Umeå
5-6 st smålägenheter.

Nybyggnad av industrihus och kontor i Umeå
Nybyggnad av industri- och kontorslokal, samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av förråds/industrilokaler.

Anläggande av sportpark i Umeå
Entreprenaden omfattar byggnation av Energiparken som är en spontanidrottsanläggning belägen vid Umeå Energi Arena, i centrala Umeå.

Illustrationer till stadsutvecklingsprogram i Umeå
Avser stadsutvecklingsprogram för projektet innanför ringen i Umeå.

Mark- och VA-ledningsarbeten i Böle, Umeå
Objektet avser markarbeten, bearbetad yta ca 7 000 m².

Ny paviljong vid förskola i Obbola
Umeå kommun avser att hyra 1st. paviljong. Paviljongen ska vara installerad och inflyttningsklar 1 juni 2017. Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. De tre anbudsgivarna som ligger bäst till prismässigt är kvalificerad för auktion, övriga anbudsgivare kommer att uteslutas från utvärdering. Kvalificerade anbudsgivare kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen. Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

Paviljong för omklädningsrum vid skola i Umeå
Uppställningen avser 2 st omklädningsrum, 2 st WC varav en(1) HWC.

Upphandling gällande trafikutredning Universitetsstaden i Umeå
Uppdragets övergripande syfte är att visa hur områdets trafiksystem bör utformas i framtiden med utgångspunkt i att fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ska prioriteras.

Nybyggnad av anslutningsväg i Umeå
Bygglov för omformning av parkeringsytor/platser. rivningslov för skärmtak för cyklar. ny in-/utfart.

Ny gatubelysning i Umeå kommun
Gatubelysning Holmsund.

Ny gatubelysning i Umeå kommun
Gatubelysning Hörnefors.

Ny gatubelysning i Umeå kommun
Gatubelysning Obbola.

Nybyggnad av toalett i Umeå
Nybyggnad av allmän toalett.

Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport och förråd.

Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av cykelskärmtak.

Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd.

Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av servicebyggnad i Umeå
Nybyggnad av servicehus.

Nybyggnad av transformatorstation i Umeå
Nybyggnad av tranformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Umeå
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av nätstation i Umeå
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Umeå
Nybyggnad av parkeringar.

Nybyggnad av pizzeria i Umeå
Tidsbegränsat lov för pizza-grillokal tom 2026-09-01.

Nybyggnad av cykelförråd i Umeå

Nybyggnad av cykelhus i Umeå

Framtagande av trafikstrategi gällande Norrbotniabanans nyttoeffekter

Nybyggnad av busshållsplats i Umeå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: