Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Storuman

Filterbrunn Hemavan brunn två
Vattenförsörjningen för Hemavan baseras på ytvatten. Storumans kommun har för avsikt att studera förutsättningarna för en grundvattenbaserad vattenförsörjning för Hemavan. Sweva AB har låtit uppföra en filterbrunn, som visar på god tillgång på grundvatten av god kvalitet, varför Storumans kommun avser att anlägga ytterligare en brunn i anslutning till befintlig brunn.
Nytt triangelspår samt utveckling av industriområde i Storuman
Nytt triangelspår från NLC-Storumanterminalen till Inlandsbanan. Utveckling av industriområde. Storumans kommun genomför ett förstudieprojekt med syfte att ta fram en järnvägskalkyl för ett industrispår från befintlig omlastningsterminal till Inlandsbanan. Därtill ska samhällsekonomisk nytta med en förlängning av järnvägsspåret beräknas. I uppdraget ingår att mäta olika nyttor (besparingar & vinster) som kan komma genom att åtgärden genomförs.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Klippavan-Hemavan i Storumans kommun
Avser nyanläggande av överföringsledning från Klippavan till Hemavan tätort, ca 4200 meter vattenledning.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av 2 st nätstationer.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Nybyggnad av grillkåta.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation Luspen 3:118,Storumanskogen 1:1,Fiskaren 3,Vallnäs 1:13,Vallnäs 1:135,Vallnäs 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av shuntreaktorstation (ns01720).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av shuntreaktorstation (ns12241).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av shuntreaktorstation (ns50672).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av shuntreaktorstation (ns59966).
Nybyggnad av slakteri i Storuman
Nybyggnad av slakthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns92371).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (projekt nis225887).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation ns3 (projekt nis225887).
Nybyggnad av skidlift i Storuman
Uppförande av zipline.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: