Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Storuman

Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (16 lgh).
Nybyggnad av överföringsledning mellan Klippavan-Hemavan i Storumans kommun
Avser nyanläggande av överföringsledning från Klippavan till Hemavan tätort, ca 4200 meter vattenledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus (6 lgh).
Nybyggnad av belysningsmast i Storuman
Ombyggnad av parkering, installation av laddstation för elbil samt skylt till laddstation samt installation av ny belysning för parkering.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Uppförande av förråd (attefall).
Nybyggnad av skidlift i Storuman
Uppförande av zipline.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av 2 st transformatorstationer ns38932, ns26010.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av 2 transformatorstationer(ns09957) Ström 1:55.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns03502) Laisholm 1:16,1:18.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation och väderskydd.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Storuman
Nybyggnad av pump/nodhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns23107).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns24194).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns45152).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns51933).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns72469).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns72701).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns90864).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation nis 2223825.
Nybyggnad av VA-ledning i Hemavan
Objektet avser nybyggnad av ca 160 m vatten- och spillvattenledning i huvudsak i vägområde och allmän platsmark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: