Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Nybyggnad av förskola samt ombyggnad av F-3 skola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och nytt tillagningskök samt ombyggnad av befintliga skollokaler.
Nybyggnad av radhus samt styckehus i Skellefteå
Huskoncept Start Living. Avser 18 radhus samt 14 styckehus.
Nybyggnad av äldreboende i Skellefteå
Nybyggnad av korttidshem och soprum/förråd.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av 6 st fritidshus Hus A-F samt anläggning av småbåtshamn med bastubyggnad.
Exploateringsområde för styckebyggda enbostadshus i Sunnanå
Avser exploatering för nytt bostadsområde omfattande ca 60 villatomter.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av padeltennishall med omklädningsrum i Skellefteå
Objektet avser Nybyggnad av industrihall innehållande padeltennishall med omklädningsrum.
Nybyggnad av huvudledning i Sunnanå
Omfattar vattenledning samt spillvattenledning.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Nybyggnad av självförsörjande villa på camping i Skellefteå
Skellefteå Kraft ska genom projektet ”Zero sun project” lära sig om nya klimatvänliga tekniska lösningar. Huset ska vara självförsörjande på energi.
Nybyggnad av industriområde i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra industri och därmed hörande lösningar, ex gator och järnväg. Detta innebär bl a att Torsgatan kan förlängas till väg 372.
Nybyggnad av lokalgata, utfart samt gc-väg i Kåge, Skellefteå
Gatan är en lokalgata på ca 700 m samt gc-väg ca 100 m.
Nybyggnad av torkanläggning i Skellefteå
Nybyggnad och tillbyggnad av virkestorkar.
Nybyggnad av studio i Skellefteå
Nybyggnad av vinterstudio.
Nya campingstugor till Byske Camping i Skellefteå
Byske Camping har för avsikt att investera i 6 till 10 stugor beroende av anslagen budget till campingplatsen i Byske. Anbud ska lämnas på fullt färdiga byggnader fritt levererat till Byske Camping.
Nybyggnad av växthus med produktionslokal i Skellefteå
Avser ett växthus med sammanhängande produktionslokal. Växthusets primära syfte är att fungera som växtförvaring för flerårigt växtmaterial vintertid.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av marknätstation.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av marknätstationer.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av kallförråd i Skellefteå
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för avhämtning av varor och skärmtak för kundvagnar samt rivning av skärmtak för kundvagnar.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för barnvagnsramp vid förskola.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av två transformatorstationer Mårtensboda 4:2 och Storsandsjön 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av två transformatorstationer Ullbergsträsk 10:1, Högbrännan 1:16.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: