Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

Nyb av råvattenledning i Skellefteå
Byggbolaget NCC har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att bygga ett nytt vattenförsörjningssystem, omfattande grundvattentäkt, vattenverk och ledningar in till centralorten. Den nya vattentäkten är lokaliserad ca 15 km väster om Skellefteå. Utöver detta ingår också VA-lösningar inom framtida vattenskyddsområde. Byggnationen startar i augusti 2016 och pågår fram till 2018. Drifttagningen sker i början av 2019 efter att intrimning och provdrift genomförts.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Skellefteå
Upphandling avser byggentreprenad till Skelleftebostäder AB (”SKEBO”) att upphandla nybyggnad av flerbostadshus innefattande preliminärt 130 lägenheter med markarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter centralt i Skellefteå vid älven.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av friidrottsanläggning och gymnastikhall i Skellefteå

Nybyggnad av skola i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av T2 College, trä- och teknikarena LOA ca 1350 m².

Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden
Huvuddel/Objekt 1: Lillbäcken 1 (bantrumma) väg 867 - Huvuddel Objekt 2: Lillbäcken 2 (bantrumma) väg 868 - Huvuddel Objekt3: Djupgrovbäcken (rörbro) väg 876 - Huvuddel Objekt 4: Kvartersbäcken (bro av typen bantrumma) v 902

Ny förskola samt ombyggnad till F-3 skola i Skellefteå

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.

Stängselåtgärder vid bangården i Skellefteå och Umeå

Nybyggnad av va-ledningar i Skellefteå kommun

Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.

Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.

Nytt kontor/va-labb vid Tuvan avloppsreningsv i Skellefteå

Exploateringsområde för enbostadshus i Bergsbyn
Ca 10 st tomter kommer att säljas genom kommunens tomtkö.

Nybyggnad av GC-väg i Skellefteå

Exploatering för villaområde i Skellefteå

Utbyte av ställverksanläggning i Skellefteå
Avser leverans av ställverk för högst 1000 V växelspänning. Demontage av befintligt ställverk samt installation av nytt.

Nybyggnad av rastplats längs E4 vid Byske

Ombyggnad av va-ledning och gator i Skellefteå

Nybyggnad av kallager i Skellefteå
Nybyggnad av kallager samt rivning av tält och kallager.

Ramavtal: Prefabricerade ställverk- & kontrollrumsbyggnader, Skellefteå
Projektet avser komplett leverans av prefabricerade byggnader. 8-10 st ställverksbyggnader enligt bifogade handlingar. Ramavtalet gäller för år 2017, beställaren har möjlighet att förlänga avtalet att gälla för åren 2018, 2019 respektive 2020.

Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.

Nybyggnad av grupphus i Skellefteå
Nybyggnad av 4 enbostadshus Myckle 4:38,Medle 8:5.

Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av 6 st förråd.

Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av avfallsrum.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Skellefteå
Nybyggnad av bullerplank.

Nybyggnad av båthus i Skellefteå
Nybyggnad av båthus.

Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsmodul och tälthall.

Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd för oljecistern.

Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage/förråd till Malmhallens ishall samt rivning av garage/förråd.

Nybyggnad av gäststuga i Skellefteå
Nybyggnad av gäststuga.

Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
marklov för fortsatt utfyllnad av jordtipp.

Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Marklov för planerade byggnationer.

Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Marklov.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st transformatorstationer.

Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av materialgård.

Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Nybyggnad av panncentral och transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak (grillhus).

Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för uppsättning av tält (lagerhall).

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation B3255 och B3260.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av tre transformatorstationer Tåmeträsk 1:4, Byske 60:1, Byske-Bäckliden 1:8.

Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av tryckstegringsstation för ny vattenförsörjning på Nordanåområdet.

Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad soprum.

Nybyggnad av plank i Skellefteå
Uppsättning av plank.

Upphandling av prefabricerade teknikhus för optofiber i Skellefteå och Norsjö
Upphandlingen omfattar leverans av elva (11) stycken kompletta teknikhus/TH4 samt en (1) stycken Teknikskåp TS 2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: