Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

Nybyggnation av F-9 skola i Skellefteå

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av friidrottsanläggning, gymnastikhall och skola

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen genom Skellefteå kommun

Nybyggnad av radhus samt styckehus i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsbacka

Nybyggnad av förskola i Eriksberg, Skellefteå

Nyb av råvattenledn, kraftverk, reservoar mm i Skellefteå

Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle

Nybyggnad av förskola i Ursviken

Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden

Nybyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 1

Nybyggnad av kontor, lager och omklädningsrum i Skellefteå

Ny eller ombyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 2

Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk

Nybyggnad av kallager och skärmtak i Skelleftehamn

Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå

Exploatering av område i Degerbyn Skellefteå

Stängselåtgärder vid järnväg i Skellefteå

Förläggning av mikrokabel samt fiberoptiska arbeten i Skellefteå

Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå

Nybyggnad av magasin i Skellefteå

Nybyggnad av pir i Skellefteå

Nybyggnad av plank i Skellefteå

Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå

Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå

Nybyggnad av maskinhall i Skellefteå

Nybyggnad av kallförråd i Skellefteå

Nybyggnad av telestation i Skellefteå

Nybyggnad av toalett i Skellefteå

Nybyggnad av soprum i Skellefteå

Nybyggnad av skola i Skellefteå

Nybyggnad av cistern i Skellefteå

Nybyggnad av garage i Skellefteå

Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå

Nybyggnad av förråd i Skellefteå

Uppförande av viltbeteshägn i naturreservat i Kalvträsk, Skellefteå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: