Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av kraftledning mellan Krångfors-Botsmark
WSP utför MKB. Sträckan är 6-6,5 mil. Kraftlinjen ska distribuera el från planerade vindkraftparker.
Nybyggnad av förskola samt ombyggnad av F-3 skola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och nytt tillagningskök samt ombyggnad av befintliga skollokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.
Nybyggnad av radhus samt styckehus i Skellefteå
Avser 18 radhus samt 14 styckehus.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Nybyggnad av padeltennishall med omklädningsrum i Skellefteå
Objektet avser Nybyggnad av industrihall innehållande padeltennishall med omklädningsrum.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsområde för styckebyggda enbostadshus i Sunnanå
Avser exploatering för nytt bostadsområde omfattande ca 60 villatomter.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av huvudledning i Sunnanå
Omfattar vattenledning samt spillvattenledning.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå, etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad och kallförråd.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Nybyggnad av självförsörjande villa på camping i Skellefteå
Skellefteå Kraft ska genom projektet ”Zero sun project” lära sig om nya klimatvänliga tekniska lösningar. Huset ska vara självförsörjande på energi.
Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.
Ny överföringsledning/gasledning i Skellefteå
Gasledning från avloppsreningsverket Tuvan till kv Fabriken, ca 3400 m.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk
Kantstensbunden gc-väg längs västra sidan av väg 805 (Kamvägen) mellan Forvägen i Åbyn och Sundbrogatan i Burträsk. Rivning av befintlig vägbelysning och uppsättning av ny belysning.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 1
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyte av ställverksanläggning i Skellefteå
Avser leverans av ställverk för högst 1000 V växelspänning. Demontage av befintligt ställverk samt installation av nytt.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Skellefteå
Avser nybyggnad av tankstation för biogas av fordonskvalitet. Omfattar gaslager, kompressorstation, plats för två mobila gaslager samt anslutning till tankningsramp.
Nya campingstugor till Byske Camping i Skellefteå
Byske Camping har för avsikt att investera i 6 till 10 stugor beroende av anslagen budget till campingplatsen i Byske. Anbud ska lämnas på fullt färdiga byggnader fritt levererat till Byske Camping.
Nybyggnad av studio i Skellefteå
Nybyggnad av vinterstudio.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Anläggning av småbåtshamn med bastubyggnad.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av 6 st fritidshus Hus A-F.
Nybyggnad av affärshus i Skellefteå
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st teknikbodar för optifibernät.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall (tält).
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skellefteå
Uppsättning av bullerplank mot E4 och insynsskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skellefteå
Uppsättning av bullerplank.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod för telefoni samt rivning av teknikbod för telefoni.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation A1390.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av två transformatorstationer Mårtensboda 4:2 och Storsandsjön 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av två transformatorstationer Ullbergsträsk 10:1, Högbrännan 1:16.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för avhämtning av varor och skärmtak för kundvagnar samt rivning av skärmtak för kundvagnar.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för barnvagnsramp vid förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: