Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Projektet omfattar uppförande av ett helt nytt kvarter med 9-10 huskroppar och inrymma punkthus och radhus, ca 200 bostäder. Äganderätter och bostadsrätter. Byggherre för projektet är ej beslutat. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Uppförande av 48 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå
Nybyggnad av 52 lägenheter, storlek 1:or och 1 ½:or.

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen genom Skellefteå kommun

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.

Nybyggnad av villor i Skellefteå
Planer att bygga 50-60 villor söderut mot sjön.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsbacka

Nybyggnad av förskola på Moröhöjden, Skellefteå
Planerat projekt för ny förskola med 6 st avdelningar.

Nyb av råvattenledn, kraftverk, reservoar mm i Skellefteå
Huvudkonsult, K2, är anlitad. Ny vattenförsörjning Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen. Denna entreprenad utförs i egen regi. Kostnad för hela projektet E1-E4 är 320 mkr.

Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad med 12 lokaler.

Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle

Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden

Nybyggnad av kontor, lager och omklädningsrum i Skellefteå

Nybyggnad av va-ledningar i Skellefteå kommun

Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk

Ny eller ombyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 2

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.

Nybyggnad av kallager och skärmtak i Skelleftehamn

Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.

Nybyggnad av GC-väg i Skellefteå

Exploatering för villaområde i Skellefteå

Nybyggnad av pensionärsbostad i Skellefteå
Nybyggnad av korttidshem och soprum/förråd.

Nybyggnad av tvätthall i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall.

Exploateringsområde för radhus samt styckehus i Skellefteå

Exploatering av område i Degerbyn Skellefteå

Stängselåtgärder vid järnväg i Skellefteå

Ombyggnad av va-ledning och gator i Skellefteå

Förläggning av mikrokabel samt fiberoptiska arbeten i Skellefteå
Entreprenaden avser förläggning av mikrokabel samt fiberoptiska arbeten.

Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av T2 College, trä- och teknikarena LOA ca 1350 m².

Ramavtal: Prefabricerade ställverk- & kontrollrumsbyggnader, Skellefteå
Projektet avser komplett leverans av prefabricerade byggnader. 8-10 st ställverksbyggnader enligt bifogade handlingar. Ramavtalet gäller för år 2017, beställaren har möjlighet att förlänga avtalet att gälla för åren 2018, 2019 respektive 2020.

Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Ny- och tillbyggnad av växthus samt nybyggnad av panncentral.

Nybyggnad av magasin i Skellefteå
Nybyggnad av virkesmagasin och lagerutrymme samt installation av panna.

Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad med barnvagnsförråd på förskola.

Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för bilparkering och utökning av parkeringsplatser.

Nybyggnad av plank i Skellefteå
Uppsättning av plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st transformatorstationer.

Nybyggnad av kallförråd i Skellefteå
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av kundvagnsgarage.

Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av materialgård.

Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Nybyggnad av panncentral och transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av tre transformatorstationer Tåmeträsk 1:4, Byske 60:1, Byske-Bäckliden 1:8.

Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av tryckstegringsstation för ny vattenförsörjning på Nordanåområdet.

Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av två teknikhus (skifte 1 och 2).

Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av två teknikhus (skifte 1 och 5) och nybyggnad av pumphus (skifte 5).

Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.

Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Marklov.

Nybyggnad av cistern i Skellefteå
Nybyggnad av Adblue cistern.

Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av avfallsrum.

Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av barnvagnsförråd på förskola.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Skellefteå
Nybyggnad av bullerplank.

Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage/förråd till Malmhallens ishall samt rivning av garage/förråd.

Nybyggnad av maskinhall i Skellefteå
Nybyggnad av hall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: