Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Entreprenaden omfattar schakt och grundläggningsarbeten för kulturhus och hotell. Arbeten med luftbehandling, VS-system samt El- och telekanalisation ingår i entreprenaden. Byggs vid Kanalgatan/Torggatan. Stommen omfattar ca 5700 m3 limträ, ca 3000 m3 KL-trä C24, ca 180 ton stål och ca 4000 m3 betong.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Entreprenaden omfattar schakt och grundläggningsarbeten för kulturhus och hotell. Arbeten med luftbehandling, VS-system samt El- och telekanalisation ingår i entreprenaden. Byggs vid Kanalgatan/Torggatan. Stommen omfattar ca 5700 m3 limträ, ca 3000 m3 KL-trä C24, ca 180 ton stål och ca 4000 m3 betong.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.
Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av T2 College, trä- och teknikarena LOA ca 1350 m².
Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden
Huvuddel/Objekt 1: Lillbäcken 1 (bantrumma) väg 867 - Huvuddel Objekt 2: Lillbäcken 2 (bantrumma) väg 868 - Huvuddel Objekt3: Djupgrovbäcken (rörbro) väg 876 - Huvuddel Objekt 4: Kvartersbäcken (bro av typen bantrumma) v 902
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå, etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad och kallförråd.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk
Kantstensbunden gc-väg längs västra sidan av väg 805 (Kamvägen) mellan Forvägen i Åbyn och Sundbrogatan i Burträsk. Rivning av befintlig vägbelysning och uppsättning av ny belysning.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.
Ny överföringsledning/gasledning i Skellefteå
Gasledning från avloppsreningsverket Tuvan till kv Fabriken, ca 3400 m.
Exploateringsområde för enbostadshus i Bergsbyn
Ca 10 st tomter kommer att säljas genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 1
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyte av ställverksanläggning i Skellefteå
Avser leverans av ställverk för högst 1000 V växelspänning. Demontage av befintligt ställverk samt installation av nytt.
Nybyggnad av lokalgata, utfart samt gc-väg i Kåge, Skellefteå
Gatan är en lokalgata på ca 700 m samt gc-väg ca 100 m.
Ramavtal: Prefabricerade ställverk- & kontrollrumsbyggnader, Skellefteå
Projektet avser komplett leverans av prefabricerade byggnader. 8-10 st ställverksbyggnader enligt bifogade handlingar. Ramavtalet gäller för år 2017, beställaren har möjlighet att förlänga avtalet att gälla för åren 2018, 2019 respektive 2020.
Nybyggnad av grupphus i Skellefteå
Nybyggnad av 4 enbostadshus Myckle 4:38,Medle 8:5.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak (grillhus).
Nybyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Nybyggnad av barack.
Nybyggnad av bastu i Skellefteå
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av båthus i Skellefteå
Nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Skellefteå
nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av databod samt rivning av skärmtak och pumprefug.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd för oljecistern.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av gäststuga i Skellefteå
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
marklov för fortsatt utfyllnad av jordtipp.
Nybyggnad av silo i Skellefteå
Nybyggnad av 1 st cementsilo.
Nybyggnad av silo i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st cementsilos.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Hundtjärnsliden 4:1, Melsträsk 1:10, Jörns-Forsberget 1:1.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av 6 st förråd.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av 6 st nätstationer Svanfors 1:40, Nyholm 7:1, Svanström 1:17, Skellefteå-Norrliden 1:3, Långnästräsk 4:263, Jörns-Brännäs 1:10.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt rivning av huvudbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av handikapptoalett.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för uppsättning av tält (lagerhall).
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation B3255 och B3260.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation J4940.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av två carportar.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av toalett i Skellefteå
Nybyggnad av utedass.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.
Upphandling av prefabricerade teknikhus för optofiber i Skellefteå och Norsjö
Upphandlingen omfattar leverans av elva (11) stycken kompletta teknikhus/TH4 samt en (1) stycken Teknikskåp TS 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: