Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Byggs vid Kanalgatan/Torggatan.

Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Byggs vid Kanalgatan/Torggatan.

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Projektet omfattar uppförande av ett helt nytt kvarter med 9-10 huskroppar och inrymma punkthus och radhus, ca 200 bostäder. Äganderätter och bostadsrätter. Byggherre för projektet är ej beslutat. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Skellefteå
Fastigheten är belägen i hörnet Kanalgatan 31/Repslagargränd 4.

Nybyggnad av skola med friidrottsanläggning och gymnastikhall i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå
Nybyggnad av 52 lägenheter, storlek 1:or och 1 ½:or.

Nybyggnad av kontor i Skellefteå
3000-4000 kvm kontor i 4 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Nyb av råvattenledn, kraftverk, reservoar mm i Skellefteå
Huvudkonsult, K2, är anlitad. Ny vattenförsörjning Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen. Denna entreprenad utförs i egen regi. Kostnad för hela projektet E1-E4 är 320 mkr.

Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle

Ny förskola samt ombyggnad till F-3 skola i Skellefteå

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden
Huvuddel/Objekt 1: Lillbäcken 1 (bantrumma) väg 867 - Huvuddel Objekt 2: Lillbäcken 2 (bantrumma) väg 868 - Huvuddel Objekt3: Djupgrovbäcken (rörbro) väg 876 - Huvuddel Objekt 4: Kvartersbäcken (bro av typen bantrumma) v 902

Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av T2 College, trä- och teknikarena LOA ca 1350 m².

Nybyggnad av kontor, lager och omklädningsrum i Skellefteå

Nybyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 1

Nybyggnad av va-ledningar i Skellefteå kommun

Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk

Ny eller ombyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 2

Stängselåtgärder vid bangården i Skellefteå och Umeå

Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.

Nybyggnad av spolhall/återvinningsanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av spolhall och återvinningsanläggning.

Ny gasledning i Skellefteå
Gasledning från avloppsreningsverket Tuvan in till Hedensbyn.

Exploateringsområde för enbostadshus i Bergsbyn
Ca 10 st tomter kommer att säljas genom kommunens tomtkö.

Nybyggnad av GC-väg i Skellefteå

Exploatering för villaområde i Skellefteå

Exploateringsområde för radhus samt styckehus i Skellefteå

Exploatering av område i Degerbyn Skellefteå

Stängselåtgärder vid järnväg i Skellefteå

Utbyte av ställverksanläggning i Skellefteå
Avser leverans av ställverk för högst 1000 V växelspänning. Demontage av befintligt ställverk samt installation av nytt.

Ombyggnad av va-ledning och gator i Skellefteå

Ramavtal: Prefabricerade ställverk- & kontrollrumsbyggnader, Skellefteå
Projektet avser komplett leverans av prefabricerade byggnader. 8-10 st ställverksbyggnader enligt bifogade handlingar. Ramavtalet gäller för år 2017, beställaren har möjlighet att förlänga avtalet att gälla för åren 2018, 2019 respektive 2020.

Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Ny- och tillbyggnad av växthus samt nybyggnad av panncentral.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st transformatorstationer.

Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Marklov för planerade byggnationer.

Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Marklov.

Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av avfallsrum.

Nybyggnad av plank i Skellefteå
Uppsättning av plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av tre transformatorstationer Tåmeträsk 1:4, Byske 60:1, Byske-Bäckliden 1:8.

Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av tryckstegringsstation för ny vattenförsörjning på Nordanåområdet.

Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad med barnvagnsförråd på förskola.

Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av barnvagnsförråd på förskola.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Skellefteå
Nybyggnad av bullerplank.

Nybyggnad av båthus i Skellefteå
Nybyggnad av båthus.

Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage/förråd till Malmhallens ishall samt rivning av garage/förråd.

Nybyggnad av kallförråd i Skellefteå
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsmodul och tälthall.

Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av materialgård.

Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Nybyggnad av panncentral och transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: