Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lycksele

Nybyggnad av garage i Lycksele
Nybyggnad av garagebyggnad på kv Köpmannen.
Anläggning av arenaområde i Lycksele
Grus och gräsytor. Ny loge.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Avser ny avloppsanläggning i Betsele samt option på ny avloppsanläggning i Husbondliden (2018).
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor Smedsberget 20,Moroten 1.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation.
Nybyggnad av fritidshus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om byggnad för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: