Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lycksele

Nybyggnad av hangarbyggnad i Lycksele
Objektet avser nybyggnation av helikopterhangar och tillhörande personaldel samt rivning av befintlig hangar. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar: Del 1 Nybyggnad av helikopterhangar samt Del 2 Rivning av befintlig hangar samt nybyggnad av personaldel.
Ny rastplats vid E12 i Bocksliden
Ev även en ny rörbro (skoterport) under väg E12.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Avser ny avloppsanläggning i Betsele samt option på ny avloppsanläggning i Husbondliden (2018).
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande cykelskärmtak.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov gällande gällande nybyggnad av bredbandsnod.
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande inbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor Smedsberget 20,Moroten 1.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation.
Nybyggnad av fritidshus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av pumpstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad pumphus samt förråd för pistmaskin.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Ansökan om byggnad för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: