Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bjurholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Bjurholm
421 kvm/hus och 10 lgh/hus.
Nybyggnad av biogasanläggning i Vännäs
Konsult inkopplad för att skriva en miljökonsekvensbeskrivning samt genomföra en tekninsk beskrivning inklusive en layout-skiss i ett led att förbereda för en tillståndsansökan. Kommer att söka en privat aktör som skall ta över projektet. Bigasanläggning för fordonsgas.
Nybyggnad av gc-bro i Vännäsby
Ny gc-bro över Vindelälven samt anslutande gc-vägar på bägge sidor om älven.
Nybyggnad av nätstation i Bjurholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: