Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Bjurholm

Nybyggnad av vindkraftverk i Bjurholm
Planer finns på uppförande av 24 verk med en höjd på 150-180meter och 2-4 MW/verk.
Nybyggnad av gc-bro i Vännäsby
Ny gc-bro över Vindelälven samt anslutande gc-vägar på bägge sidor om älven.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjurholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Bjurholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Bjurholm
Ansökan om bygglov för skatepark.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjurholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, återuppbyggnad efter brand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: