Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (0)
Lycksele (10)
Malå (2)
Norsjö (7)
Sorsele (4)
Storuman (18)
Umeå (110)
Vindeln (8)
Vännäs (5)
Åsele (5)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 228 st.

Filterbrunn Hemavan brunn två
Vattenförsörjningen för Hemavan baseras på ytvatten. Storumans kommun har för avsikt att studera förutsättningarna för en grundvattenbaserad vattenförsörjning för Hemavan. Sweva AB har låtit uppföra en filterbrunn, som visar på god tillgång på grundvatten av god kvalitet, varför Storumans kommun avser att anlägga ytterligare en brunn i anslutning till befintlig brunn.

Nybyggnad av flerbostadshus på Olofsdal, Umeå

Nyb av råvattenledning i Skellefteå
Byggbolaget NCC har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att bygga ett nytt vattenförsörjningssystem, omfattande grundvattentäkt, vattenverk och ledningar in till centralorten. Den nya vattentäkten är lokaliserad ca 15 km väster om Skellefteå. Utöver detta ingår också VA-lösningar inom framtida vattenskyddsområde. Byggnationen startar i augusti 2016 och pågår fram till 2018. Drifttagningen sker i början av 2019 efter att intrimning och provdrift genomförts.

Ny och ombyggnad av kontor och butik i Umeå
Man bygger om 2 st fastigheter samt nybyggnad av 2 st fastigheter, omfattning ej fastställd. 8-10 våningar kan det bli i nyproduktionen. Rivning av flerbostadshus. Eventuellt blir det hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Lycksele
2 våningar med galleria/kontor ca 4000 kvm 8 våningar lägenheter ca 2000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av parkeringshus, Ålidhem
150 st hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Skellefteå
Upphandling avser byggentreprenad till Skelleftebostäder AB (”SKEBO”) att upphandla nybyggnad av flerbostadshus innefattande preliminärt 130 lägenheter med markarbeten.

Nybyggnad av studentbostäder i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.

Nybyggnad av hotell i Umeå
180-190 rum.

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå
Ca 130 st lägenheter, 6 huskroppar med 3 - 8 våningar.

Uppsättning av moduler vid universitetssjukhuset i Umeå
Avser uppförande av modulbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter centralt i Skellefteå vid älven.

Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad för polishögskolan i Stadsliden, Umeå

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 5
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå

Nybyggnad av friidrottsanläggning och gymnastikhall i Skellefteå

Nybyggnad av skola i Skellefteå

Om- och nybyggnad av produktionslokaler i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
Här bygger Skanska bostäder i varierande storlekar, från exklusiva och rymliga terrassvåningar till luftiga lägenheter och välplanerade ettor. Bostäderna har egen balkong eller terrass i sydvästläge som blir en del av lägenhetens interiör, gränserna mellan ute och inne flyter ihop. Lägenheterna är ljusa och trivsamma och uppfyller dagens krav på ett modernt boende. Flera lägenheter har stora ateljefönster som ger härlig karaktär åt bostaden. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå
Skolgatan/Sveagatan

Nybyggnad av parhus i Sorsele
Tomterna ligger vid en slalombacke i Europas största naturreservat.

Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Ålidhem, Umeå, etapp 2
Nybyggnad av äldreboende med 60 platser och 4 st avdelningar mm.

Nybyggnad av bostäder och kontor i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ca 1500 bostäder 12-15 vånningar

Nybyggnad av fritidshus i Ammarnäs
Ca 70 tomter alldeles invid backen.

Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.

Nybyggnad av parkeringshus i Väst på stan, Umeå
Ca 300 p-platser.

Nybyggnad av psykiatribyggnad NUS i Umeå
Generalentreprenaden omfattar även rivning av byggnad 9 A & B.

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats på Tomtebo

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Nybyggnad av centrumhus / fritidshus i Björkfors, Hemavan

Nybyggnad av flerbostadshus, underjordiskt garage mm i Umeå
Ca 40 st lägenheter, garage under mark.

Nybyggnad av punkthus i Vindeln
SABO hus koncept.

Nybyggnad av klätterhall i Umeå
17 meter fri klätterhöjd.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Nybyggnad av förskola i Umeå
6 st förskoleavdelningar.

Nybyggnation av hängbro i Umeå

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 2
Nybyggnad av 1 hus bestående av 31 lägenheter på 5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Umeå
Ca 30 lägenheter och garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sävar

Anläggande av mötesdriftsplats i Åmsele

Nybyggnad av järnvägsterminal i Umeå
Uppdraget omfattar utformning av ny järnvägsterminal, kostnadsberäkning och rambeskrivning för totalentreprenad. Förslag på ytmässig disposition av verksamhetsytor samt trafiklösningar.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Vännäsby
Avser byggnation av ett SABO Kombohus Flex i 4 våningar på del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby.

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 1 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).

Nybyggnad Hemavan

Nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2-3 våningar.

Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av utbildningslokaler i Skellefteå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av T2 College, trä- och teknikarena LOA ca 1350 m².

Nybyggnad av förskola i Innertavle
4 st avdelningar.

Rivning och om- eller nybyggnad av förskola i Obbola

Nybyggnad av gruppboende i Umeå
Ca 40 kvm/lgh. 11 lägenheter i ett hus, varav 6 lägenheter ingår i ett gruppboende.

Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden
Huvuddel/Objekt 1: Lillbäcken 1 (bantrumma) väg 867 - Huvuddel Objekt 2: Lillbäcken 2 (bantrumma) väg 868 - Huvuddel Objekt3: Djupgrovbäcken (rörbro) väg 876 - Huvuddel Objekt 4: Kvartersbäcken (bro av typen bantrumma) v 902

Nybyggnad av verksamhetslokal på Klockarbäcken, Umeå
1 ledig tomt finns.

Nybyggnad av verksamhetslokal på Klockarbäcken, Umeå

Nybyggnad av idrottshallar och kontor i Umeå
2 idrottshallar samt 1 kontor.

Ny förskola samt ombyggnad till F-3 skola i Skellefteå

Nybyggnad av kontor i Umeå

Exploatering för nya bostäder i Hörnefors
Planer finns att bygga bostäder och förskola.

Nybyggnad av större verksamhetslokaler i Umeå
Ytor för större verksamheter tillgängliga.

Nybyggnad av turistanläggning på en bro över Vindelälven
I November 2015 påbörjades detaljplanearbetet för att bygga en helt unik turistanläggning på en 200 meter lång bro över nationalälv Vindelälven i Lycksele Kommun. Det ska byggas 21 stycken fantastiska stugor på bron samt en restaurang och konferensanläggning på landsidan för 100-150 personer.

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.

Nybyggnad av gc-väg mellan Tegsnäset-Granö
4,5 km lång sträcka. Gång- och cykelvägen ska ansluta till den befintliga gc-vägen i Granö. Även trumbyte i Stomdalsbäcken ingår.

Nybyggnad av överföringsledning, Täfteå - Innertavle
6 km ledning som ska byggas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus, ca 12-16 bostäder.

Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.

Nytt gårdshus, ombyggnad av bostadshus, rivning garage i Umeå
Ombyggnad av bostadshus.

Nybyggnad av bostäder samt exploateringsarbeten i Mariedal, Umeå
Byggherren svarar i övrigt för alla exploateringskostnader inom området.

Nybyggnad av gruppboende i Umeå

Exploateringsområde för bostäder mm på Ön i Umeå

Anläggande av konstgräsplan mm i Umeå
Ombyggnad av yta av befintlig naturgräsplan till 77 och 7 manna gräsplan. Befintlig konstgräsplan ska rivas och göras om till parkeringsplats.

Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planer för nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av gruppboende i Ersboda
Avser nytt gruppboende på Ersboda på ca 490 m2 BTA och komplementsbyggnad på ca 57 m2 BTA.

Nybyggnad av stugby i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 fritidshus med fin standard, Kittelfjäll 1:512,1:513,1:514.

Stängselåtgärder vid bangården i Skellefteå och Umeå

Exploateringsområde på Ersboda

Nybyggnad av gc-väg längs väg 805 mellan Åbyn-Burträsk

Nybyggnad av fritidshus i Tärnaby

Nybyggnad av va-ledningar i Skellefteå kommun

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader, Umeå 5:1, Spiltan 1, Umeå 5:3, Spiltan 7.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter, Sockenmagasinet 4.

Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.

Riskreducerande åtgärder längs E12 i Kattisavan och Djupskolavan
Projektet avser anläggande av erosionsskydd förbi Kattisavan på en ca 500-600 meter lång sträcka på båda sidor av vägen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: