Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västerbottens län

Bjurholm (2)
Dorotea (3)
Lycksele (10)
Malå (6)
Norsjö (4)
Sorsele (6)
Storuman (16)
Umeå (113)
Vindeln (6)
Vännäs (9)
Åsele (4)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 248 st.

Filterbrunn Hemavan brunn två
Vattenförsörjningen för Hemavan baseras på ytvatten. Storumans kommun har för avsikt att studera förutsättningarna för en grundvattenbaserad vattenförsörjning för Hemavan. Sweva AB har låtit uppföra en filterbrunn, som visar på god tillgång på grundvatten av god kvalitet, varför Storumans kommun avser att anlägga ytterligare en brunn i anslutning till befintlig brunn.

Nybyggnad av radhus/bostadsrätter på Rödäng, Umeå

Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Byggs vid Kanalgatan/Torggatan.

Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå
Det är främst kontor som byggs och ca 1000 kvm handelsytor. En ny huskropp, 12 nya våningar byggs ovanpå bef byggnad och en byggnad rivs. Omfattar totalt 17 000 kvm. Byggstart tidigast slutet 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Ca 400 lägenheter. Hela området omfattar ca 30 000 m2. Området kommer att tilldelas 1-4 aktörer.

Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Byggs vid Kanalgatan/Torggatan.

Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Placering vid norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen. Ca 200 st bostäder och handel i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Lycksele
2 våningar med galleria/kontor ca 4000 kvm 8 våningar lägenheter ca 2000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, SABO kombohus, i Böleäng
Hyresrätter.

Nybyggnad av kyllager/produktionslokal för Norrmejerier i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Nybyggnad av förskola och garage i Umeå
6 st förskoleavdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå
Ca 130 st lägenheter, 6 huskroppar med 3 - 8 våningar.

Uppsättning av moduler vid universitetssjukhuset i Umeå
Avser uppförande av modulbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Projektet omfattar uppförande av ett helt nytt kvarter med 9-10 huskroppar och inrymma punkthus och radhus, ca 200 bostäder. Äganderätter och bostadsrätter. Byggherre för projektet är ej beslutat. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Bjurholm
Planer finns på uppförande av 24 verk med en höjd på 150-180meter och 2-4 MW/verk.

Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Skellefteå
Fastigheten är belägen i hörnet Kanalgatan 31/Repslagargränd 4.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Umeå
Beställare = markägare. Handel och kontor i nedersta våningarna. Ca 110-120 stycken p-platser under mark.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad för polishögskolan i Stadsliden, Umeå

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
Här bygger Skanska bostäder i varierande storlekar, från exklusiva och rymliga terrassvåningar till luftiga lägenheter och välplanerade ettor. Bostäderna har egen balkong eller terrass i sydvästläge som blir en del av lägenhetens interiör, gränserna mellan ute och inne flyter ihop. Lägenheterna är ljusa och trivsamma och uppfyller dagens krav på ett modernt boende. Flera lägenheter har stora ateljefönster som ger härlig karaktär åt bostaden. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård.

Nybyggnad av skola med friidrottsanläggning och gymnastikhall i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Nybyggnad av vindkraftpark i Gråtanliden

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå
Skolgatan/Sveagatan

Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av parhus i Sorsele
Tomterna ligger vid en slalombacke i Europas största naturreservat.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå
Nybyggnad av 52 lägenheter, storlek 1:or och 1 ½:or.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
140 mindre lägenheter i 3-8 våningar

Anläggning av vintersportsanläggning i Tavelsjö, Umeå

Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS och Cancercentrum.

Nybyggnad av fritidshus i Ammarnäs
Ca 70 tomter alldeles invid backen.

Nybyggnad av parkeringshus i Umeå
Ca 300 st platser.

Nybyggnad av kontor i Skellefteå
3000-4000 kvm kontor i 4 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Fastigheten omfattar ca 5 800 m2. Fastigheten kräver ny detaljplan samt kvalitetsprogram.

Nybyggnad av parkeringshus i Väst på stan, Umeå
Ca 300 p-platser.

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Umeå, etapp 4

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats på Tomtebo

Nybyggnad av centrumhus / fritidshus i Björkfors, Hemavan

Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär, Hörnefors

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av industrispår i Nordmaling

Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Umeå
2 Parhus ev några villatomter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tomtebo, Umeå
3 huskroppar, 2 hus med 4 våningar och 1 hus med 2 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Nybyggnad av styckebyggda villor/gruppbyggda bostäder på Ersboda
Området fördelas till byggföretag som bygger och säljer bostäderna till slutkund. Ca 40 tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 2
Nybyggnad av 1 hus bestående av 31 lägenheter på 5 våningar.

Förtätning med bostäder i Umeå
2 och 6 våningar.

Nybyggnad av foderhall, servicebyggnad i Kaskeluokt, Storuman

Exploateringsområde för kontor, hotell mm på Ön i Umeå

Anläggande av mötesdriftsplats i Åmsele

Nybyggnad av värdshus med restaurang, butik och drivmedelsanläggning i Storuman

Nybyggnad av radhus, kedjehus, enbostadshus i Vännäs etapp 2

Nybyggnad av kök, restaurang och spa i Tavelsjö, etapp 2

Nybyggnad på fastighet i Hörnefors
Området är i översiktsplanens fördjupning för Hörnefors samhälle utpekat som centrum och kan exempelvis bebyggas med flerbostadshus, lokaler för servicefunktioner, handel, kontor etc.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malå
SABO Kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Vännäsby
Avser byggnation av ett SABO Kombohus Flex i 4 våningar på del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby.

Nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2-3 våningar.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 2 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).

Nyb av råvattenledn, kraftverk, reservoar mm i Skellefteå
Huvudkonsult, K2, är anlitad. Ny vattenförsörjning Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen. Denna entreprenad utförs i egen regi. Kostnad för hela projektet E1-E4 är 320 mkr.

Nybyggnad Hemavan

Nybyggnad av flerbostadshus i Norsjö
Tidiga planer för 1-2 huskroppar med ca 25-30 lägenheter i tätort.

Nytt triangelspår samt utveckling av industriområde i Storuman
Nytt triangelspår från NLC-Storumanterminalen till Inlandsbanan. Utveckling av industriområde.

Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby

Nybyggnad av parhus i Vännäs etapp 1
Ca 10 tomter i denna etapp.

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Vännäs
20-tal stycketomter.

Nybyggnad av förskola i Skellefteå
6 avdelningar.

Nybyggnad av skidlift i Borgafjäll

Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle

Nybyggnad av värmekulvert vid flerbostadshus i Umeå
186 lägenheter fördelade på 18 huskroppar, 2-3 våningar.

Nybyggnad av idrottshall på Stadsliden
Bollhallen byggs på Umestan. I skogsdungen norr om Midgårdsskolan mellan Hus 205 och Midgårdsskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå

Rivning och om- eller nybyggnad av förskola i Obbola

Nybyggnad av förskola i Innertavle
4 st avdelningar.

Nybyggnad av verksamhetslokal på Klockarbäcken, Umeå

Nybyggnad av kontor i Umeå

Nybyggnad av förskola och skolkök i Umeå

Ny förskola samt ombyggnad till F-3 skola i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Tärnaby
Objektet avser nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Kyrkostaden 1:1 och erforderlig del av Kyrkostaden 1:11 i Tärnaby inom Storumans kommun.

Exploatering för nya bostäder i Hörnefors
Planer finns att bygga bostäder och förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 22 exklusiva lägenheter.

Nybyggnad av turistanläggning på en bro över Vindelälven
I November 2015 påbörjades detaljplanearbetet för att bygga en helt unik turistanläggning på en 200 meter lång bro över nationalälv Vindelälven i Lycksele Kommun. Det ska byggas 21 stycken fantastiska stugor på bron samt en restaurang och konferensanläggning på landsidan för 100-150 personer.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: