Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Västerbottens län

Bjurholm (3)
Dorotea (3)
Lycksele (9)
Malå (6)
Norsjö (3)
Sorsele (9)
Storuman (20)
Umeå (100)
Vilhelmina (12)
Vindeln (8)
Vännäs (4)
Åsele (4)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 249 st.

Nybyggnad av fritidshus/tomter och flerbostadshus mm i Borgafjäll
Ca 135 fritidshus och 308 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
ca 400 lägenheter.

Nybyggnad av vindkraftpark i Fäbodberget
Ca 40 st vindkraftverk.

Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Placering vid norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen. Ca 200 st bostäder och handel i bottenplan.

Nybyggnad av vindkraftpark i Blakliden
Ca 40-50 vindkraftverk.

Nybyggnad av landningsbana på Vilhelmina flygplats
Ca 2300 meter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sorsele/Storuman
Etablering av upp till 100 vindkraftverk i kommunerna Sorsele och Storuman

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Ny- och ombyggnad av Universum på Campus i Umeå
Tillbyggnad på cirka 5000 kvm och en ombyggnad på mellan 6000-7000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Uppsättning av moduler vid universitetssjukhuset i Umeå
Avser uppförande av modulbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå
Ca 130 st lägenheter, 6 huskroppar med 3 - 8 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Projektet omfattar uppförande av ett helt nytt kvarter med 9-10 huskroppar och inrymma punkthus och radhus, ca 200 bostäder. Äganderätter och bostadsrätter. Byggherre för projektet är ej beslutat. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Bjurholm
Planer finns på uppförande av 24 verk med en höjd på 150-180meter och 2-4 MW/verk.

Nybyggnad av förskola, villor, hyreslägenheter mm i Hörnefors
Markägare är Hörnefors exploatering AB. Planer finns att sälja marken vidare för nybyggnad av 50-60 st villor, hyreslägenheter, seniorboende, trygghetsboende, gruppboende samt eventuellt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad för polishögskolan i Stadsliden, Umeå

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av äldreboenden på eventuellt Berghem, Umeå

Nybyggnad av logistikcentrum i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 80-100 lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 3
Totalt beräknas ca 600 lgh i området.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Uppförande av 48 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av inomhusträningsanläggning ITA i Umeå

Om- och nybyggnad av produktionslokaler i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
Här bygger Skanska bostäder i varierande storlekar, från exklusiva och rymliga terrassvåningar till luftiga lägenheter och välplanerade ettor. Bostäderna har egen balkong eller terrass i sydvästläge som blir en del av lägenhetens interiör, gränserna mellan ute och inne flyter ihop. Lägenheterna är ljusa och trivsamma och uppfyller dagens krav på ett modernt boende. Flera lägenheter har stora ateljefönster som ger härlig karaktär åt bostaden. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård.

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 81 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av kyllager/produktionslokal för Norrmejerier i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Nybyggnad av vindkraftpark i Gråtanliden

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå

Nybyggnad av bostäder, garage, kontor i Umeå

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Dåva-kommungräns Robertsfors

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen genom Robertsfors kommun

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen genom Skellefteå kommun

Nybyggnad av fritidshus i Ammarnäs
Ca 70 tomter alldeles invid backen.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå
Nybyggnad av 52 lägenheter, storlek 1:or och 1 ½:or.

Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av parhus i Sorsele
Tomterna ligger vid en slalombacke i Europas största naturreservat.

Nybyggnad av villor i Skellefteå
Planer att bygga 50-60 villor söderut mot sjön.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.

Nybyggnad av parkeringshus i Umeå
Ca 300 st platser.

Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.

Nybyggnad av parkeringshus i Väst på stan, Umeå
Ca 300 p-platser.

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats på Tomtebo

Nybyggnad av radhus på Rödäng, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Umeå, etapp 4

Nybyggnad av garage i Lycksele
Nybyggnad av garagebyggnad på kv Köpmannen.

Nybyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå
Ca 30-35 st lägenheter.

Nybyggnad av centrumhus / fritidshus i Björkfors, Hemavan

Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär, Hörnefors

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av industrispår i Nordmaling

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tomtebo, Umeå
3 huskroppar, 2 hus med 4 våningar och 1 hus med 2 våningar.

Nybyggnation av hängbro i Umeå

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsbacka

Nybyggnad av styckebyggda villor/gruppbyggda bostäder på Ersboda
Området fördelas till byggföretag som bygger och säljer bostäderna till slutkund. Ca 40 tomter.

Nybyggnad av idrottshall på Stadsliden
Bollhallen byggs på Umestan. I skogsdungen norr om Midgårdsskolan mellan Hus 205 och Midgårdsskolan.

Nybyggnad av foderhall, servicebyggnad i Kaskeluokt, Storuman

Nybyggnad av förskola på Moröhöjden, Skellefteå
Planerat projekt för ny förskola med 6 st avdelningar.

Nybyggnad på fastighet i Hörnefors
Området är i översiktsplanens fördjupning för Hörnefors samhälle utpekat som centrum och kan exempelvis bebyggas med flerbostadshus, lokaler för servicefunktioner, handel, kontor etc.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malå
SABO Kombohus.

Nybyggnad av värdshus med restaurang, butik och drivmedelsanläggning i Storuman

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Vännäsby
Avser byggnation av ett SABO Kombohus Flex i 4 våningar på del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby.

Nybyggnad av radhus i Vännäsby
Myresjöhus bostadskoncept Start Living.

Nyb av råvattenledn, kraftverk, reservoar mm i Skellefteå
Huvudkonsult, K2, är anlitad. Ny vattenförsörjning Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen. Denna entreprenad utförs i egen regi. Kostnad för hela projektet E1-E4 är 320 mkr.

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå, etapp 1 och 2
Exploatering är klar. Etapp 1 finns 2 tomter kvar (avstyckad) och på etapp 2 finns det 2-3 st tomter kvar (ännu ej avstyckad).

Nybyggnad Hemavan

Nytt triangelspår samt utveckling av industriområde i Storuman
Nytt triangelspår från NLC-Storumanterminalen till Inlandsbanan. Utveckling av industriområde.

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad med 12 lokaler.

Nybyggnad av parhus i Vännäs etapp 1
Ca 10 tomter i denna etapp.

Nybyggnad av skidlift i Borgafjäll

Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle

Nybyggnad av värmekulvert vid flerbostadshus i Umeå
186 lägenheter fördelade på 18 huskroppar, 2-3 våningar.

Nybyggnad av kontor i Umeå

Nybyggnad av förskola och skolkök i Umeå

Nybyggnad av camping i Hemavan

Exploatering för nya bostäder i Hörnefors
Planer finns att bygga bostäder och förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 22 exklusiva lägenheter.

Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus under mark i 2 våningar samt 4 våningar över mark. Ca 500 bilplatser.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Nybyggnad av gc-väg mellan Tegsnäset-Granö
4,5 km lång sträcka. Gång- och cykelvägen ska ansluta till den befintliga gc-vägen i Granö.

Projektering för ev nybyggnad av multifunktionsbana med snökanonanläggning i Lycksele
Planer för projektering av en ca 4,7 kilometer lång multifunktionsbana med snöanläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgafjäll

Anläggande av vandringshinder Kågeälvens biflöden

Nybyggnad av överföringsledning, Täfteå - Innertavle
6 km ledning som ska byggas.

Anläggande av konstgräsplan mm i Umeå

Exploateringsområde för fritidshus/villor i Klimpfjäll

Nybyggnad av affärslokal i Storuman

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: