Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Torsby

Anläggande av gc-väg i Torsby
Upptaget i investeringsplanen.
Nybyggnad av skidbacke i Torsby
Bygglov för anordnande av skidnedfart.
Nybyggnad av bensinstation i Torsby
Bygglov för drivmedelsstation.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Bygglov för fritidshus.
Nybyggnad av lager i Torsby
Bygglov för tältbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Bygglov för vattenreningscontainer samt två brunnsöverbyggnader.
Nybyggnad av servering i Torsby
Marklov för anläggande av uteservering.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt skoterbod.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av skoterbod (attefallsbyggnad) Branäs 4:766,4:919.
Nybyggnad av ställverk i Torsby
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av toalett i Torsby
Nybyggnad av torrdass.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation - strandskyddsdispens Vittjärn 1:55,Västanvik 1:706,1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens Bredsjön 1:59,1:79.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Digerberget 1:68,1:76,1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation och strandskyddsdispens Mårbacken 2:3,1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Tjärnberget 1:32,1:27,1:35,1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Älgsjön 1:7,1:5,Röjden 1:56.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Torsby
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av bastu i Torsby
Nybyggnad av vandringsbastu.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anläggande av husbilsparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: