Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Torsby

Nybyggnad av flerbostaddshus, etapp 2
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ett punkthus i tre våningar med totalt 20 lägenheter. Lägenhetsförråd, cykelförråd, fastighetsförråd placerade på markplanet i separat byggnad. Byggande av komplett markanläggning skall ingå. Lägenheterna som skall byggas är mindre lägenheter med följande fördelning: 5 st. 1 ROK om max 35 m2 BOA och 12 st. 2 ROK om ca 45 m2 BOA samt 3 st. 3 ROK om max 70 m2 BOA.
Nybyggnad av hotell i Torsby
Nybyggnad av hotell och garage.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Torsby
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av toalett i Torsby
Nybyggnad av torrdass.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation - strandskyddsdispens Vittjärn 1:55,Västanvik 1:706,1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens Bredsjön 1:59,1:79.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Digerberget 1:68,1:76,1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation och strandskyddsdispens Mårbacken 2:3,1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Tjärnberget 1:32,1:27,1:35,1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Älgsjön 1:7,1:5,Röjden 1:56.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Östmark 1:272,Rådom 1:315,Ganterud 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt skoterbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anläggande av husbilsparkering.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Bygglov för fritidshus.
Nybyggnad av cistern i Torsby
Bygglov för nedläggning av cistern.
Nybyggnad av lager i Torsby
Bygglov för tältbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: