Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Torsby

Nybyggnad av skidbacke i Torsby
Bygglov för anordnande av skidnedfart.
Nybyggnad av bensinstation i Torsby
Bygglov för drivmedelsstation.
Nybyggnad av cistern i Torsby
Bygglov för ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Bygglov för vattenreningscontainer samt två brunnsöverbyggnader.
Nybyggnad av servering i Torsby
Marklov för anläggande av uteservering.
Nybyggnad av elverk i Torsby
Nybyggnad av elkraftaggregat.
Nybyggnad av elverk i Torsby
Nybyggnad av elverk.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av kopplingsskåp.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av skoterbod (attefallsbyggnad) Branäs 4:766,4:919.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av skoterbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation + strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Långerud 1:208,1:113.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Torsby
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av bastu i Torsby
Nybyggnad av vandringsbastu.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: