Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sunne

Uppförande av vindkraftverk i Sunne
Projektet är uppdelat i tre etapper: Etapp 1: Häjsberget och Södra Länsmansberget 13 vindkraftverk. Etapp 2: Norra Länsmansberget 3 vindkraftverk. Etapp 3: Backmossen 11 vindkraftverk.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sunne
Avser nybyggnation av flerbostadshus på området mellan Lerälven och Magasinsgatan med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Sunne
Projektet omfattar enligt förslag 46 lägenheter (3200 kvm BOA), 800 kvm uthyrningsbar yta (butik), 650 kvm parkeringsdäck samt 400 kvm övriga ytor.

Nybyggnad av förskola i Sunne
Förskolan kommer att ge plats åt 8 paravdelningar, 108 barn, personalutrymme samt tillagningskök.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter och 4 våningar i en huskropp.

Nybyggnad av bostäder i Sunne, Etapp 1
Omfattar flerbostadshus för 34 lägenheter med 4 våningar där även en vindsvåning är inräknat.

Nybyggnad av bostäder i Sunne, Etapp 2

Nybyggnad av bro över Sunnesundet i Sunne

Rivning och nybyggnad av rörbro över Lerälven i Sunne
Nybyggnad rörbro, rivning av befintlig rörbro.

Nybyggnad av nätstation i Sunne
Bygglov nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Sunne
Bygglov nybyggnad transformatorstation Elofstorp 1:9,1:16.

Nybyggnad av transformatorstation i Sunne
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av industrihus i Sunne
Bygglov nybyggnad av industrilokaler i container tillsvidare.

Tillbyggnad av industrihus i Sunne
Omfattar tillbyggnad av en carport på industrihus i Sunne.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: